Christian Brandstrup

Weilbach information

Genealogy

Brandstrup, Christian, 1859-1937, arkitekt. *8.6.1859 i Tranekjær, ?11.1.1937 i Tåstrup, begr. smst. Forældre: Skolelærer Lauritz Christian Frederik Michael B. og Johanne Christine Fenger. ~7.11.1889 i Kerteminde med Eline Johanne Kruuse, *27.7.1863 i Slesvig, ?11.7.1952, datter af adjunkt, senere godsforvalter på Lundsgaard Jørgen Hermann K. og Else Kirstine Erdmann Holst.

Biography

Christian Brandstrup kaldte sig arkitekt, allerede medens han arbejdede som tømrermester. Handelsskolen i Maribo, fra den periode, er opført i rød blankmur med fine murede detaljer. Senere blev detaljerne markerede, som pudsede gesimser og slutsten over rundbuede stik. B. var påvirket af den engelske nybarok, men i en fordansket udgave, som ses i de små, røde murstenshuse for statstjenestemænd, der fik fremspringende gavlpartier, hvor overetagen stod hvidtet. Selv erklærede han, at hans syn på arkitekturen var konservativt, men han priste de moderne bestræbelser for en større simpelhed og renere linier.

Education

Præliminæreks., Sorø Akad., 1876; elev på Tekn. Sk.; tømrersv. 1880; opt. på Kunstakad. Kbh., alm.forb.kl. okt. 1881, ark.-studier genopt., med især Martin Borch som betydningsfuld lærer, afg. maj 1896. Ansættelser: Kond. for stadsark. L. Fenger ved bl.a. Hellig Kors Sk. og ombygn. af Kbh. civile Arresthus.

Travels

I studietiden som tømrersv. til Wien, Beograd, Istanbul, Luzern, Antwerpen i 11/2 år; derefter London, Paris, og 4 mdr. i Italien 1897; 3 mdr. i Italien 1904; repr. for Kbh. Komm. ved udenlandske kongresser.

Occupations

Tømrerm. i Maribo 1885-91; ans. på Stadsark. kontor, Kbh. 1901; afd.ark. 1904-29; medl. af best. for Tekn. Skole, Tåstrup; repr. i Tåstrup for Foren. til gamle Bygn. Bevaring.

Scholarships

Akad. 1897; K.A. Larssen 1897 og 1904.

Exhibitions

Raadhusudst., Kbh. 1901; Charl. Forår 1903; Landsudst., Århus 1909.

Artworks

Handelssk., Østerg. 29, Maribo (1887-88); villa i Espergærde for gross. J.F. Fenger (1896); børnehjem, Ourø (1900); Løveapotekets bygn., Amagertorv, Kbh. (1908, s.m. Victor Nyebølle); sparekasse og postkont., Neksø (1908); Maribo Borgersk. (1910); el.værk, Maribo (1911); tjenesteboliger for DSB, især ved Kystbanen (1910-13, s.m. Holger Rasmussen); Bolbrov. 22, 39, 41 i Rungsted; Kastaniev. 1, Rungsted; Bjerregaards Sidev. 4, Valby for broderen, billedhugger Ludvig B.; desuden præstegårde i Rynkeby og Blovstrød, beboelsesejd. i Kbh. og villaer, navnlig i Tåstrup. Skriftlige arbejder: Art. i dags- og fagpresse, Pol. 26.10.1905 (om arb.boliger) og 26.1.1907 (kronik).

Literature

Arch., 1908-9, 145-48 (villa i Espergærde); 1909-10, 260f (tjenesteboliger); 1912-13, 137-41, 149-52 (tjenesteboliger); 1916-17, 29 (jub.); Ark. U., 1937, 21 (nekr.); Soranerbl., 1937, 10-11; Anne Christiansen i: Fabrik og Bolig, 1983, 2, 3-23 (tjenesteboliger).

Author: Jørgen Sestoft (J.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.