Alfred Brandt

Weilbach information

Genealogy

Brandt, Alfred Jens Ferdinandt, 1873-1937, arkitekt. *23.6.1873 i Kbh., ?27.3.1937 i Gentofte, (urne på Mariebjerg Kgrd.). Forældre: Skibsbygm. Carl Theodor B. og Thora Margrethe Lange. ~21.8.1903 i Kbh. med Olga Rye Lassen *7.10.1870 smst., ?15.6.1943 i Ordrup, datter af vekselerer Johan L. og Octavia Rye.

Biography

Alfred Brandts arbejder følger hovedstrømningerne i tiden. Hans hovedværk er Skovshoved Kirke fra 1914-15, som har romanske forbilleder. Tårnet blev oprindelig kronet af en særpræget muret kuppel, der i 1935 erstattedes af et mere traditionelt kobbertækt spir.

Education

Murersv.; elev på Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. 1894-1902. Ansættelser: Medarb. hos C.L. Thuren, hos M. Nyrop og hos H. Wenck (bl.a. Kbh. Hovedbanegård).

Travels

Lübeck, Hamburg 1898; Tyskland, Italien 1905; Frankrig, Italien 1929.

Occupations

Egen tegnest. ca. 1908. Lærer ved Glarmesterlaugets fagsk.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1903 (proj. til en kirke); K.A. Larssen 1905- 06.

Exhibitions

Charl. Forår 1903, 1906-07, 1912-13, 1915; KE 1912.

Artworks

Skovshoved K. (1914-15, 1.pr.), kapel (1930), nyt spir (1935); Skovshoved Komm.sk. (1908) og Dyssegårdssk. (1932, begge s.m. G.B. Hagen); plakatsøjler i Kbh. (1916, 1.pr.); en del villaer. Projekter: Krematorium ved Bispebjerg Kgrd. (1905, 2.pr.); kapel på Hell. Kgrd. (1913, 3.pr.); Grundtvigsmonument (1913, s.m. Jens Lund); har endv. arbejdet med kunstindustri, f.eks. glasmosaik, glasmaleri, fajance, plakater (2.pr. i Tuborg plakatkonk.).

Literature

Arch. 1905-06, 79-81 (Bispebjerg Krematorium); 1912-13, 448 (kapel på Hell. Kgrd); 1913-14, 41-43 (plakatsøjlekonk.), 146-48 (Grundtvigsmon.); 385f (landst. i Holte), 387 (villa i Hell.); 1915-16, 273-78 (Skovshoved K.); 281f (gård i Vallerød), 283f (Toftholm); Ark. M. 1933, 9-l3 (Dyssegårdssk.); Ark. U. 1937, 77 (nekr.); Otto Mackeprang: Omkring Rådhuspladsen, 1950, 98 (Grundtvigsmonument); Huse i Gent., 1984, 44 (Skovshoved K. og Sk.); Karin Kryger: Frihedsstøtten, 1986. Tegninger (Kunstakad. Bibl.).

Author: Rikke Tønnes (R.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.