Erik Nyholm

Weilbach information

Genealogy

Nyholm, Erik, 1911-1990, keramiker og maler. *29.7.1911 i Ringe, ?16.12.1990 i Skejby. Forældre: Skoleinsp. Mads Hans Peter N. og Ivarra Cathrine Margrethe Errboe. ~1.12.1950 i Kirkerup med Janet Gay, *17.7.1925 i Rochester, N.Y., USA.

Biography

Erik Nyholm begyndte 1942-43 som maler og udførte sine første keramiske arbejder et tiår senere. Han blev afgørende inspireret af den personlige kontakt med Asger Jorn og flere af nøglefigurerne i Cobragruppen (Appel, Corneille og Constant), med hvem han improviserede en udsmykning i sit hus i 1948. Men først i 1960erne begyndte han for alvor at omsætte sine indtryk i et spontant, stofligt maleri, der igen blev afsæt for hans egentlige udtryksform, keramikken. Ved stadige eksperimenter med glasurerne udførte han en række keramiske arbejder, der forenede det frie maleriske udtryk med de klassiske keramiske former, fadet og krukken. Ofte gennemkrydses fadene af en strøm af smeltet glas, omgivet af jord- og gruslignende strukturer, der minder om bækkens løb gennem landskabet uden for hans værksted i Funder nær Silkeborg. I de senere år arbejdede han med meget store strukturer af skulpturel art, udført på værkstedet i Tommerup, der var etableret af en af hans tidligere elever, Esben Lyngså Madsen. Asger Jorn så N.s arbejde i forlængelse af den tradition for pottemagerbaseret kunstnerkeramik, der tog sin begyndelse med bl.a. Thorvald Bindesbøll, og fortsatte i hans egne eksperimenter i 1952-53, hvoraf nogle blev udført i N.s ovn. I 1980erne indførte N. bl.a. Bjørn Nørgaard, Lene Adler Petersen og Lars Ravn i keramisk teknik.

Education

Travels

Occupations

Medl. af censurkom. Charl. Forår 1974; i red. af tidsskr. Cras 1981-1990.

Scholarships

Bindesbøll Med. 1985.

Exhibitions

KP 1951, 1960-61; The Print Club, Philadelphia 1952; Silkeborg Kunstforen. 1959; Philadelphia Arts Festival 1962; Gal. Moderne, Silkeborg 1963-64, 1968, 1973, 1980; Gal. Westing, Odense 1964; Benson Gal., Bridgehampton, USA 1968; Charl. Forår 1969-70: Nord. konst, Kalmar 1973; Påskeudst., Skive Mus. 1974; Fyra Keramiker, Kulturhuset, Sth. 1976; Thisted-udst. 1979, 1982-87; Blomster til Vejle, Vejle Kunstmus. 1984; Kunst som udsmykning, Kunstnernes Hus, Århus 1987. Separatudstillinger: Makler Gal., Philadelphia 1962; Gal. Internat., Williamsburg 1962; Gal. Moderne, Silkeborg 1963, 1967, 1969; Gal. Gl. Strand, Kbh. 1964; Viborg Stiftsmus. 1964; Gal. 14, Århus 1965; Midtjysk Kunstforen., Brande 1966; Holbergsk., Kbh. 1966; Athenæum, Kbh. 1968; Gal. 845, Amsterdam 1968; Biogal., Ålborg 1968; Århus Permanente 1968 (s.m. Erik Larsen, Hans Ludvig Larsen); Maria Gal., Sth. 1969; Gal. Nik, 1970; Kunstnernes egen kunsthdl., Kbh. 1970, 1974; Kunstindustrimus. 1971, 1977; Aarhus Kunstmus. 1971; Fyns Kunstmus. 1972; Vejle Mus. 1972; Skovgaardmus., Viborg 1973; Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden m.fl. 1973-74; Centre graphique, Hjørring 1974; Holstebro Kunstforen. 1974; Vejen Kunstmus. 1975; Sønderjyll. Kunstmus. 1976; Gal. Clemens, Århus 1977; Gal. Hummeluhre, Sabro 1979; Gal. Admiralgade 20, Kbh. 1980; Silkeborg Kunstmus. 1981, 1986, 1990-91; Kunstforen., Kbh. 1981; Ny Carlsberg Glyptotek m.fl. 1983; Ballerup Bibl. 1984; Ribe Kunstmus. 1985 (s.m. Dyke Johannsen og Hans Jørgen Nicolaisen); Papir og ler, Køge Skitsesaml. m.fl. 1985-86; Gal. Marius, Kbh. 1985, 1988; Brøndsalen, Fr.berg 1990.

Artworks

Keramik: 28 arbejder (1949-90, Silkeborg Kunstmus.); Atlantis (fad, 1971, Aarhus Kunstmus.); Fad (1972, Vejle Kunstmus.); Hommage à cinq femmes (1975, Hjørring Kunstmus.); Fad (1976, Sønderjyll. Kunstmus.); Ariba (fad, 1982, Kunstindustrimus.); Melos (krukke, 1982, Esbjerg Kunstmus.); Forår på Streymoy (fad, 1983, smst.); Færøerne II (fad, 1983, Kunstindustrimus.); Jeg har været, Jeg er, Jeg vil være (3 krukker, 1983, Trapholt); Skyen og regnbuen (fad, 1987, Kunstindustrimus.); Green Sleeves (1990, smst.); Tegnet (1990, Vejen Kunstmus.); Stor grøn krukke (1990, Rådhuset, Vejle). Malerier: Havervad (1966-67, Silkeborg Kunstmus.); Jeroboram (1967, smst.); Uden titel (1969, smst.); tegn. og skitser til keramiske arbejder i Køge Skitsesaml.; Silkeborg Kunstmus. Udsmykninger: Eget hus (s.m. Appel, Constant, Corneille, Jorn, 1948, eksisterer ikke mere); Keramisk relief, Inst. for botanik og zoologi, Aarhus Univ. (1965); Plejehjemmet, Høng (1968); Kreditforen. Jylland, Århus (1969); Pasilac, Silkeborg (1970); Vesterg., smst. (1973); Østre Sk., Grenå (1976); Epohké (efter skitse af Jean Dubuffet, 1977, Silkeborg Kunstmus., opsat 1982); Silkeborg Rådhus, Bryllupssalen (1977); Amtsgymn., Silkeborg (1977); 14 blå sten (1977, Silkeborg Kunstmus.); Amtsrådssalen, Vejle (1977-81); Gavl, Raupachsg., Odder (1978); Handelshøjsk., Silkeborg (1978); Provinsbankens tekn. afd., Brabrand (1979); Søften Sk. (1980); Brædstrup Sygehus (1980); Kvægkongens datter, Silkeborg Kunstmus. (1981); Ølgod (1982); Port i Nygade 28, Silkeborg (1983); Nordens hus, Tórshavn (1983); Gågaden, Ballerup (1984); Søjle ved Hurup (1984); Thisted Gl. Toldbod (1985); Boligkarreer, Gødvad (1985, s.m. Lars Ravn); DR TV, Århus (1986); Parkskulptur, Bjerringbro (1988); Hørsholm Bibl. (1988); Handelshøjsk. auditorium, Århus (1989); Skulptur ved Psykiatrisk Hosp., Risskov (1990). Skriftlige arbejder: Asger Jorn's Mural, 1964; Jyll.p. 2.3.1964 (kronik); Thyhavn-Tórshavn, i: Thistedudst., kat. 1983; Keramikkens veje. Artikler om keramik og kunst, 1986; Lerpotterne fra Lanzhou, Cras LV, 1989, 79-86; Træet i Stenen, Cras LVII, 1990, 98-100; En sommer ved fjorden (erindringer), 1992.

Literature

Asger Jorn i: Da. Kunsthåndv. 1, 1954, 11-15; R. Dahlmann Olsen, Per Højholt, Troels Andersen: E.N. Arbejder gennem 40 år, 1981; Anneli Fuchs: Papir og ler, 1985; Helle Vesterby i: Cras XLVI, 1986, 75-85; E.N., Per Højholt, Lars Ravn (interv.), Troels Andersen: Fra skitse til færdigt arbejde, 1990.

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.