G.N. Brandt

Weilbach information

Genealogy

Brandt, Gudmund Nyeland, 1878-1945, landskabsarkitekt. *17.3.1878 på Fr.berg, ?30.4.1945 i Ordrup, (urne på Ordrup Kgrd.). Forældre: Gartner, senere bankbestyrer og sognefoged i Ordrup Peter Christoffer B. og Anna Kirstine Nyeland. ~1.4.1909 i Kbh. med Gerda Petersen, *14.10.1880 i Valby, ?22.8.1941 i Gentofte, datter af handelsgartner Emil Frederik Daniel P. og Marie Caroline Elisabeth Clément.

Biography

G.N. Brandt har skabt alle arter af haver: Fra kolonihaveparker til store villahaver, fra kirkegårde til boligkarréhaver. B. har restaureret historiske haver og arbejdet med fredningsspørgsmål, og han har beskæftiget sig med sportsanlæg og legepladser og været sagkyndig i byplansager og kirkegårdsspørgsmål. Han gav sit fag en ny dimension ved at forbinde en akademisk saglighed med en forståelse for det håndværksmæssige i faget, for materialets natur og muligheder og vilkårene for planters trivsel og vækst. Han har gennem sin skarpe analytiske tænkning, sine altid indholdsrige skrifter og givende forelæsninger sat dybe spor i dansk havekunst. Enkelhed og klarhed kombineret med stringent omhu for de rumlige virkninger karakteriserer B.s arbejder, der kom til at danne forbillede for samtidens opfattelse af den grønne kunstart. Særlig reformatorisk betydning fik han for udviklingen af den mindre have. Han erstattede kunstfærdigt udformede tæppebede med vegetationsbilleder, dannet over motiver fra kulturlandskabet, f.eks. grøften, stengærdet og blomsterengen. B. samarbejdede med en generation af arkitekter, der havde som formål at gøre det kunstneriske arbejde mere bevidst, og det er B.s fortjeneste, at denne bevidstgørende æstetik blev overført på havekunstens område.

Education

Stud. Ordrup Gymn. 1897; cand.phil. 1898; udd. som gartner hos hdls.gartn. N. Jensen, Valby 1899-1901; i England 1901-02; i Jardin des Plantes, Paris 1902; i Tyskland 1903 samt i Belgien.

Travels

Ud over arb. i udenl. gartnerier rejst meget bl.a. i Skandinavien, Tyskland, Nederlandene, Frankrig, Italien; Algier 1939.

Occupations

Egen tegnest. 1906-14. Ans. hos faderen, P. Brandts handelsgartneri, Ørnekulsv. 3 (tidl. Ellensv.) Ordrup 1904, overt. 1906 (afhændet 1914); samme år gartner for Gent. Komm.; graver ved Ordrup Kgrd. 1910-27 (delv. anl. på hans gartnerijord og omkr. hans villa, embedsbolig 1914); red. af Gartn.-Tid. 1905-7 og sekr. i Alm. Gartnerforen.; kons. for Gent. Komm. i parkspm. 1921; i udv. for udg. af Da. Herregaardshaver, Det kgl. da. Haveselsk., 1924-28; lektor i havekunst ved Kunstakad. Kbh., 1924-41; stadsgartn., komm. gartn., i samme komm. 1927-45; medl. af Akad.rådets udv. for havekunst 1942-45.

Scholarships

Eckersberg Med. 1937; C.F. Hansens Med. 1945.

Exhibitions

KE 1918; Charl. Forår 1918, 1920, 1945 (retrosp.).

Artworks

Egen have; Hell. Strandpark (1912-18); Den franske krigergrav, Helsingør Kgrd. (1914-18); omlægn. af Øregårdsparken, Gent. (1918); omlægn. af Marienlyst Slotshave, Helsingør (1919-20); villahave, Vestagerv. 29, Hell. (1920); Hist.-bot. have, Vordingborg (1921); ændr. og udv. af Ordrup Kgrd. (1920-30); Hornbækhus, Kbh. (l923); Randers Statssk. (1923); Kunstindustrimus. Grønnegård, Kbh.(1923-24); villahave, Svastika, Kokkedal (1925-27, nedl.); Mariebjerg Kgrd., Gent. (1926-36); Makiri, villahave, Fredheimsv. 9, Vedbæk (1930-31); havekolonien Bernstorff, Jægersborg (1931); anlæg med Danserindebrønden, Helsingør (1933); nyanlæg i Zoo, Kbh. (ca. 1934); havekol. Solbakken, smst. (1935); Radiohusets taghaver, Rosenørns allé, Kbh. (1940-41, udv. af J.Palle Schmidt 1956-57); Univ.bebyg. på Nr. Fælled, Kbh. (1940-41); Tivolis springvandsterr. (1943). Litterære arbejder: Stauder, 1915; red. af: Roser, 1915; red. af: Vand- og Stenhøjsplanter, 1917; Chrysanthemum og Lathyrus, 1920 (s.m. K.B. Klixbüll). Talrige småart. i: Gart.-Tid. 1905-07; 1922, 222-232 (Det kgl. da. Haveselsk.); Villaen 1915-16, 8f (To Iris Arter); 1917-18 (Klippede Buske); Arch. 1917, 21-25, 32-37; 1920, 210-16 (Marienl. Have), 361-69 (Træer); 1922, 69-92 (Kgrd. og Gravst.); 1924, 29-48 (Christiansø); 1925, 144 og 1926, 239 (Naturfr. og Havekunst, anm.); 1927, 53-58 (Kbh. Trafiklin.); Havekunstens Hist. i: Nord. ill. Havebrugsleks., 1920; Havekunst 1922, 40-45 (Haveservitutter); 1924, 54f (Statshavernes adm.), 127-36 (Dyrehavens deling); 1925, 34-36 (Gartenkunst); 1926, 1f (Smaahaver); 1927, 89-93 (Vom kommenden Garten); 101f (Den kommende Have); 1928, 25-36 (To Disp. om Havekunst); 1929, 125-27 (Moderne Haver, anm.); 1931, 37-39 (Grønnegaarden), 119-123 (Erstad-Jørgensens forfattersk.); 1932, 101-106 (Havekoloni i Jægersb.); 1940, 1-3 (Nye Principper for Børnelegepl.), 37 (nekr.); 1941, 19-21 (Havekunst, anm.), 25f (Repro. af Haveplaner, s.m. Aksel Andersen), 69-72 (En anden Form for Urnegravst.); 1942, 73-80 (Vordingb. slotsbanke som nat. samlingsst.); 1943, 69f (Tivolis springvandsterr.); Kritisk Revy 1928, 3-5 (Til Akad. Architektforen.); Ark.U. 1929, 73f (Ark.udd. ved Kunstakad.); Täppan 1930, 191-196 (Framtidens Trädgård); 1936, 141-45 (Koloniträdgårdens Zonindeling); Wasmuths Monatsheft 1930, 161-76 (Der kommende Garten); Ark.U. 1931, 18f (Smaa Haver, anm.), 81-83 (Ujævn Kultur); 1932, 193-95 (En velanl. Have); 1935, 106f (Den mod. Havepl.), 117f (Havebog, anm.); 1936, 17-20 (Jægersborg Allé); 1938, 55f (Landsk. Havekunst, anm.); Juleroser 1933 (Staudegangen); Gartenschönheit 1934, 201 (Wasserlauf im Stauden-Garten); Berl.Tid. 5.4.1936 (tillæg: Jeg bygger mig et Hus); Ingeniøren 1937, 58-60 (Beplantn. langs veje); Udstykningsbogen 1937, 26-30 (Grundens havemæss. værdi); A5 1942, 4-8 (Egnsplanlægn. og landskab. Hvem er sagkyndig?); 1943, 3-8 (Hus og have i dag og i morgen); Udvikl.plan for Tivoli (1945, s.m. Poul Henningsen).

Literature

O. Valentien: Zeitmässe Wohn-Gärten, München 1932, 47, 50, 63, 87, 89; C.Th. Sørensen: Om Haver, 1939, 54f, 66-69, 128-35, 169-73, 217-22; Steen Eiler Rasmussen: Nordische Baukunst, Berlin 1940; Trädgårdskonst, II, Sth. 1952, 250f, 294f, 322-28, 336-39; Anlægsgartneriet i Danmark gennem 50 år 1902-1952, 1952, 21-25; Lisbet Balslev Jørgensen: Enfamiliehuset (Danm. Ark.), 1979; Lulu Salto Stephensen i: Marienlyst Slot, 1988; samme i: Naturopfattelse og landskabsæstetik, 1989, 87-103; C.Blomquist: G.N. Brandt, lärare, konstnär och trädgårdsmästare, Alnarp (91:2) 1991. Tidsskrifter: Arch. 1919, 197-208, 308-13; 1926, 441-50; 1927, 213- 22; 1928, 29-32; Gartenkunst 1923, 133-38; 1927, 8-13; 1928, 100; Havekunst 1925, 1-9; 1927, 15f; 1938, 37-48; 1941, 73-80; 1943, 3-6; 1945, 9; 1946, 1-10 (nekr., værkfortegn. og bibl.); 1958, 84f; 1962, 34-39; 1968, 135f; Haven 1928, 97-104; 1973, 37-39; Ark.M. 1933, 229-35; 1946, 21-36 (nekr.); 1952, 1; Ark.U. 1938, 61f; 1940, 177f; Gartn.-Tid. 1938, 136-38; 1945, 105 (nekr.); Vore Kirkegaarde 1938, 29-35; 1985, 35-64; Bygmästaren, 12, 1945, 211 (nekr.); A5 1946, 16f (nekr.); 1947, 30-39; Beretn. for Det kgl. Akad. for de skønne Kunster, 1940-1946, 1946, 21f (nekr.); Landskab 1981, 184; 1985, 30-39; 1987, 146f, 149; 1988, 53f; Havebladet 1983, 42f; Fra Kvangård til Humlekule 1984, 27-46; Architectura 1985, 67-92; Ark.tur 4, 1990, 166f, 17f, 187; Journ. of Garden Hist., X, 1990, 247; Nat.-Tid. 1.5.1945 (nekr.); Pol. 1.5.1945 (nekr.); Berl.Tid. 1.5.1945 (nekr.).

Author: Lulu Salto Stephensen (L.S.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.