Brarupmesteren

Weilbach information

Genealogy

Brarupmesteren, aktiv o. 1500. Betegnelse for kalkmalerværksted.

Biography

Brarupmesteren lader sig i figurtegningen ikke skille fra Everlövmesteren, men der er visse forskelle på ikonografi og ornamenter i de skånske og lolland-falsterske udsmykninger. Kunstnerisk befinder malerierne sig på linie med simple bloktryk. Scenerne er helt bundet til fladen. Karakteristisk er de fedladne, ofte grimme ansigter samt hektiske bevægelser og i det hele en vis ekspressivitet i formsproget. De tomme flader udfyldes af strøornamenter, mens rankeværk næsten helt mangler. Paletten domineres af dodenkopf, rødbrun, gulbrun, gul og grøn. Standardprogrammet viser evangelisterne og deres symboler i korhvælvet, Skabelsen og Adams og Evas historie i skibets østhvælv og Dommedag i vesthvælvet. Yndede emnekredse er også Jesu barndom og passion samt moraliteter som Mand skoer en kat/skærer halen af en hest. Nært beslægtet med Everlöv-Brarupgruppen er Elmelundemesterens måske lidt senere arbejder på Falster og Møn. Hertil kommer udløbere som f.eks. malerierne i Kgs. Lyngby K. (med senere tilføjelser). Der er tale om en skole eller en gren af en skole, som bedst lader sig forstå i forbindelse med det traditionsrige birgittinske vægmaleri, hvorfor Maribo Kloster sikkert var et vigtigt centrum for skolen.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Udsmykninger i Brarup; Kippinge (tabt); og Åstrup K. på Falster; i Majbølle (overkalket); Nebbelunde (overkalket på nær en scene); Sædinge; Tirsted (tabt); og Tågerup K. på Lolland; i Gjerrild; og Hyllested K. på Djursland; endv. i flere k. i Skåne, kaldet Everlövgruppen.

Literature

Danm. K., Maribo Amt II, 1951; Da. kalkmalerier, Sengotik 1500-1536, 1992.

Author: Søren Kaspersen (S.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.