Hans Olsen

Weilbach information

Genealogy

Olsen, Hans Kristian, 1902-1983, billedhugger. *28.12.1902 i Ordrup, ?19.3.1983. Forældre: Malersv. Johannes Peter O. og Anna Wilhelmine Christensen. ~15.4.1830 på Fr.berg med Gerda Frida Frederiksen, *8.10.1906 i Kbh., ?4.7.1995 i Århus, datter af restauratør Marius F. og Henriette Christiansen.

Biography

Hans Olsens tidligste arbejder fra 1920rne består af støbte bronzeskåle og -krukker med figurmotiver. I 1930rne gik han over til at drive egentlige skulpturer i kobberplader, en teknik, som blev hans foretrukne, men fra 1940rne udførte han desuden granit- og mosaikskulpturer. O. arbejdede naturalistisk med motiverne, der er udført i en forenklet, stram form. Fremhæves kan brønden med Marsvinejagt og dyregruppen Elefant og krokodille, men også de gennembrudte reliffer i drevet kobber er karakteristiske for hans kunstneriske udtryk. O. fik gennem sit organisatoriske arbejde og mange tillidshverv stor indflydelse, bl.a. på oprettelsen af Statens Kunstfond.

Education

I sølvsmedelære, svend 1922; som billedh. autodidakt.

Travels

Occupations

Arbejdede 3 år som sølvsmedesv.; fmd. for Da. Billedh. Samf. 1949-64; medl. af Akad.rådet 1955-72, præsident 1962-65; medl. af styrelsen for Stat. Kunstfond 1956-59, af indk.- og legatudv. 1965-66; medl. af Eckersberg-Thorvaldsen Fondets best. 1959-65.

Scholarships

Guldmed. Bruxelles 1935; C.C. Hall 1942; Carlsons Pr. 1944, 1949; Akad. 1951; Kai Nielsen 1951; Carlsons Legat 1951-53; Treschow 1959; Stat. Kunstfond 1973-74, 1978-79, 1981-82; Ancker 1960.

Exhibitions

Koloristerne 1932, 1934-35, 1937, 1941-44, 1946-48, 1952, 1958-59, 1964, 1973, 1976, 1981-83; Bruxelles 1935; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Nord. Konst, Göteborg 1943; Deense beeldhouwkunst, Stadspark Groningen 1957; Kunst i hverdagen, gal. KCH Kbh. 1979; Amnesty III, Nikolaj, Kbh. 1981. Separatudstillinger: Mus. for Holbæk og Omegn 1972.

Artworks

(Drevet kobber, hvis andet ikke anført). Relieffer: Portræt af en gammel mand (udst. 1937); Legende børn (drevet zink, udst. 1943, Holsteinborgv. 7-11, Kbh.); Relieffer (udst. 1944, Carlsons Pr.); Akvarium (udst. 1958, Risø); Naturtrilogi (1958, Landmandsbanken, Holbæk); 3 relieffer (1960, Ortopæd. Hosp., Århus); Børn i naturen, 3 relieffer, Mosen, Skoven, Engen (1963, Slotsmarkssk., Holbæk); Fisk mellem siv (1966, Midtfyns realafd., Ringe); Myreballet (udst. 1976); I læ for regnen (bronze, udst. 1981); Fødselsdag (bronze, udst. 1982). Statuetter: To mennesker (udst. 1937); Fiskerkone (udst. 1937); Barnebarn (gruppe, 1940, Stat. Mus. for Kunst); Hvordan elefanten fik sin snabel (klæbersten, 1948, Vejle Kunstmus.); Kartoffelen (bronze, udst. 1973). Andet: Pigebuste (1942, C.C. Hall); Dans (krukke, bronze, udst. 1942); Gadebilleder (krukke, bronze, udst. 1942); Markarbejde (fad, bronze, udst. 1942); Forslag til Frihedsmonument på Esplanaden, Kbh. (mosaik med granitstifter, udst. 1948, Carlsons Pr. 1949); Dyregruppe, Elefant og krokodille (granit, 1948-51, Fritidshjem, Rødovre, model i plastelina, udst. 1946); Marsvinejagt (brønd, 1957, Fisketorvet, Middelfart): Havhest (udst. 1959, Frederiksgården, Fr.berg); Knud Rasmussen (portrætbuste, bronze, 1979, K.R. Mus., Hundested); tegn. i Kobberstiksaml. Skriftlige arbejder: Værdifuld kunstsamling skjult på Christiansborg i: Pol. 27.8.1961 (uddrag i Billedh. 1961, 16f, 307); Jen Meister i: Billedh. 1961, 317; Omkring John C. i: Kat., Koloristerne 1982; endv. adsk. artikler om faglige og kunstpolitiske forhold.

Literature

Lars Swane i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri 1937, 207-09; Holbæk Amts Venstrebl. 10.8.1957; 24.12.1962; 29.11.1963; Holbæk Amtstid. 20.11.1957; Aktuelt 23.12.1962 (interv.); 30.11.1963; 27.1.1964 (interv.); Land og Folk 19.10.1963 (interv.); Sjæll. Tid. 3.11.1964; Svendborg Avis 21.3.1966; Fyns Tid. 20.3.1966; Pol. 23.12.1966; Johan Galster i: Kat. Koloristerne 1984.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.