Peter Bredsdorff

Weilbach information

Genealogy

Bredsdorff, Christian Erhard (Peter), 1913-1981, arkitekt, byplanlægger. *26.11.1913 i Kbh., ?16.1.1981. Forældre: Adjunkt, senere lektor Kaj Christian Bramhelft B. og faglærer Gønna Frederiksen. ~1° 8.5.1937 i Kbh. med Ruth Poulsen, *17.5.1917 smst., ?24.9.1974 i Skodsborg, datter af telegrafkontrollør Johannes P. og Amalie Balzarine (Ruth) Poulsen. ~2° 6.4.1977 i Ærøskøbing med korrespondent Ruth Jensen, *29.9.1933 i Ribe, datter af radioforhandler Immanuel J. og Helene Jensen.

Biography

Peter Bredsdorff blev som underviser, holdleder og byplankonsulent den, der fik størst betydning for dansk byplanlægnings udvikling siden 2. verdenskrig. På hans afdeling på Kunstakademiet, hvor B. lagde vægt på at inddrage tilgrænsende fagområder i undervisningen, er næsten alle byplanlæggere i én generation blevet uddannet. Han var fagligt den centrale person i arbejdet med Fingerplanen og Generalplanskitsen for København. Han var med sin tegnestue toneangivende i byplanarbejdet, og denne var med til at vinde et par vigtige byplankonkurrencer, bl.a. den om Gullestrup. B. havde studeret engelsk planlægning grundigt, og det prægede hans holdning til faget som var pragmatisk og udogmatisk. Fingerplanen er endnu 50 år efter sin fremkomst det bærende princip i hovedstadsregionens planlægning, mens Gullestrup, til dels på grund af det bratte ophør af byvæksten midt i 1970erne, ikke kunne gennemføres som tænkt, og den er i dag en torso. B. var en dygtig forhandler, meget flittig og vidende og samtidig beskeden indtil det selvudslettende. I hans sidste år helligede han sig den historiske dimension i byplanlægningen, som han også tillagde stor betydning i den praktiske planlægning. B.s viden om og forståelse af de danske byer, deres udvikling og særpræg har været grundlæggende for hans byplaner.

Education

Stud. 1932; Kunstakad. Kbh., bygn.sk. (Steen Eiler Rasmussen) 1932-35; store guldmed. 1939 (byplan for Lundtofteterrænet).

Travels

Holland, Frankrig, England 1940; Istanbul 1959; De tidl. da. Vestindiske øer 1961; Indonesien 1963; Grønland 1964-65.

Occupations

Ans. på Steen Eiler Rasmussens tegnest. 1935-42; egen tegnest. som byplanlægger 1940-81. Lærer ved Kunstakad. i byplanlægn. 1939; prof. smst. 1955-73; medl. af best for Da. Byplanlab. 1942-72; fmd. for samme 1969-72; leder af Egnsplankontoret, Kbh. 1945-49; medl. af red.kom. for Byplan 1948-67; medl. af Akad.rådet 1949; medl. af Byudviklingsudv. for Kbh.-egnen og leder af dets sekretariat 1949-52; afd.ark. i Kbh. Komm., Stadsing. dir., og leder af generalplanarb. 1952-55; medl. af Jydsk Byplanråd 1955; medl. af Saneringsnævnet, Kbh. fra 1960; medl. af Stat. Byggeforskn. Inst. SBI, udv. for Byplanforskn. 1962-73; medl. af nord. udv. om nord. efterudd. i by- og regionplanlægn. 1963-64; sagkyndigt medl. af Landsplanudv. 1961-66; fmd. for udv. til tekn. gennemgang af Principskitse til en egnsplan for Storkøbenhavn; medl. af en lang række dommerkom.

Scholarships

Akad. 1939; Kaufmann 1944; Zach. Jacobsen 1949; C.F. Hansens Med. 1973; Carlsbergfondets vidensk. understøttelser 1977-79; æresmedl. af Kunstakad. Kbh. 1977; Stat. Kunstfond livsvarig ydelse 1980.

Exhibitions

Charl. Forår 1939, 1971; Sophienholm 1979.

Artworks

Skitseforslag til Egnsplan for Storkbh., Fingerplanen (1947); Kbh.egnens Planlægn., Status 1950 (1951, s.m. Steen Eiler Rasmussen, Flemming Teisen og Anders Nyvig); Kbh. skitse til en Generalplan, Stadsing. dir. (1954); forslag til disp.plan for Albertslund (1957); principskitse til Egnsplan for byudviklingen indtil 1980 (1960); Byplan for Munkebo, Fyn (1961); betænkning fra Udv. til Teknisk gennemgang af principskitse til en egnsplan, langtidsskitse B (1962); forslag til disp.plan for by på Nordals (1962); Disp.plan for samme (1973); Byplan for Reykjavík (1962); Disp.plan for Åbenrå (1962); Regionplanskitse for Nordjyll. (1966). Konkurrencer: Bellevueomr., Klampenborg (1936, 2.pr.); Kgs. Bryghus' grund (1941, s.m. Poul Kjærgaard, 1.pr.); et fisketorv på Kgs. Bryghus' grund (1941, s.m. samme, 1.pr.); Bebyg.plan for areal ved Ringv. B4, Bagsværd (1951, 1.pr.); P.H.-konk., Nye etageboliger i nye byenheder på Nørrebro (1964, 3.pr.); Disp.- og bebyg.plan for et omr. ved Nørresø, Viborg (1968, 3.pr.); Gullestrup, ny by ved Herning (1965, 1.pr.); Byfornyelse på Østerbro (1970, 1.pr.); Horsens fremtid (1974, s.m. Knud Bidstrup og Anders Nyvig 2.pr.). Rådgivende virksomhed i byplanspm. for mange komm., bl.a. Slangerup, Birkerød, Græsted, Gilleleje, Hillerød, Søllerød, Åbenrå, Herning, 3 byer i Grønland, Trekantbyen (Fr.cia, Kolding, Vejle), Munkebo, Thisted, Nairobi, regionplaner Nordjyll., Sønderjyll., Viborg Amt. Skriftlige arbejder: Københavnske Haveboligkvarterer, særtr. af beretn. om D.B.s virksomh. 1937-41; Britisk Byplantradition i: Ark. M. 1946; Kortlægning og Historiske Studier et værktøj? 1973; Tony Garnier's Cité Industrielle, Kunstakad., Nytårshilsen 1977; Om da. bybygn. og svensk i: Carlsbergfondet, årsskr. 1979, 16-19; desuden en lang række artikler i fagblade, bøger, aviser m.m.

Literature

Ark. U. 1951, 208 (Bagsværd); 1950, 197-200, 212 (Svendborg); 1952, 65 (Bagsværd); 1964, 378f (Skanderborg); 1966, 71-73, 75-77 (Herning); 1970, 447-50 (Østerbro); Ark. 1963, 141-49 (Albertslund); 1976, 222-25 (samme); 1981, 112-15 (nekr.); Ark.tur 1969, 1-21 (Albertslund); Millech og Fisker: Da. Ark.turstrømninger 1850-1950, 1951, 154, 305; Steen Eiler Rasmussens København, 1969; Knud Bidstrup: Ebenezers Disciple, 1971; Ole Thomassen: Lyse dage og sorte nætter, 1980; Poul Erik Skriver: Byerne langs Køge Bugt, 1984; Erik Nygaard, Tag over hovedet, 1984; Arne Gaardmand: Da. byplanlægning 1938-1992, 1993; Sven Allan Jensen: Fingerplanen tilblivelsen, oplevet fra gulvet 1945- 50, 1990; Jens Johansen: Bibliografi i: Byplan 1981.

Author: Michael Varming (M.V.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.