Bodil Brems

Weilbach information

Genealogy

Brems, Else Bodil, *1943, grafiker og maler. *4.1.1943 i Glamsbjerg. Forældre: Hønseriejer Niels Peder Kristian Nielsen og Karen Brems. ~ 1 28.1.1968 på Fr.berg med maleren og grafikeren Poul Helmuth Bjørklund, *26.8.1909 i Kbh., ?18.12.1984 i Rødovre, søn af cykelhandler, senere huefabrikant Albert Edvard R. og Ane Christine Svendsen. Separeret 1974. Samliv fra 1984 og ~2 1.3.1993 i Kbh. med ark. Per Hauschild, *27.4.1947 i Kbh., søn af dir. for Teknisk Skoleforenings Forlag Ingvar Frode H. og Grethe Schlosser.

Biography

Bodil Brems er født og opvokset på landet. Hun har tegnet og malet siden sin tidligste barndom, men ellers var det ikke netop billedkunst og kulturliv, der prægede opvæksten. Interessen for en kunstnerisk uddannelse skærpedes imidlertid under ægteskabet med Poul Bjørklund, og optagelsen på Kunstakademiet blev et afgørende vendepunkt. Stor betydning fik undervisningen på Grafisk Skole, hvor B. blev en af Dan Sterup-Hansens første elever. Her fik hun en grundig indføring i de grafiske teknikker, og det klassiske stentryk blev den foretrukne udtryksform, både i sort-hvid og i farver. Sideløbende hermed har hun dyrket den farvelagte tegning, og fra slutningen af 1980erne har maleriet fået større og større betydning, bl.a. i en række landskabs- og miljøstudier fra Læsø. Karakteristisk for B.s udtryk er, at hun altid har haft menneskets nærmeste omgivelser som grundlag for sine billeder. Både i eksteriør- og interiørstudier går hun helt tæt på motiverne, og ofte fremstilles detaljer med symbolsk indhold. Der er således ikke kun tale om nøgtern registrering, men i høj grad også om billeder med flere betydningsbærende lag. Denne kombination af virkelighed og symbolik, der næsten magisk drager beskueren med ind i billedet, kendetegner f.eks. Krokodillegade-motiver, en række smukke, særprægede stentryk fra sidst i 1970erne. Her kommer også B.s beherskelse af den litografiske teknik til fuld udfoldelse.

Education

Kunstakad. Kbh., malersk. (Sven Dalsgaard, Freddie A. Lerche) 1973-75, grafisk sk. (Dan Sterup-Hansen) 1975-79, kunstpæd. sk. (Helge Bertram) 1979-81.

Travels

Paris 1975-92 (årlige rejser); Finland 1987; Barcelona, Venezia m.fl.

Occupations

Censor ved KE 1976-77; medl. af arb.udv. for KE 1978-79; lærer ved Sk. for Brugskunst 1980-85; ass. ved Kunstakad. Kbh., farvetekn. lab. 1985- 91.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1973-74, 1977; KE 1975-76; KP 1975, 1977; Nord. Grafikunion, Helsinki 1977; Internat. Grafikbien., Ljubljana, Jugoslavien 1977; Charl. Eft. 1978; Sætstykker af en virkelighed, Kastrupgaardsaml. 1979; Ovalen 1979- 82; Intergraphik 80, Berlin 1980; Troldrosen 1980-87; Da. Grafikere 1980, 1983-84, 1988/89; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Decembristerne 1981; De nære ting, Vejen Kunstmus. 1987. Separatudstillinger: Rubin & Magnussen, Kbh. 1970; Gal. A-gruppen, Kbh. 1977; Gal. Admiralgade 20, Kbh. 1980, 1988, 1993; Gal. Øst i Vest, Kbh. 1991; Gal. Lerken, Hazerswoude, Holland 1993; Gal. Malling, Lyngby 1993.

Artworks

Maleri: Læsø (4-fløjet billede, 1989, Ledøje Rådhus). Grafik: Interiør i Krokodillegade (litografi, 1975, Esbjerg Kunstmus.); Krokodillegade-motiver (litografier 1975-80, Kastrupgaardsaml.); Opstilling med spejlbillede og figenblad (litografi, 1983, Storstrøms Kunstmus.); Fra den utro elskers hverdag (litografi, 1987, Trapholt); desuden repr. med grafik i Vejen Kunstmus. og Gladsaxe Kunstbibl.

Literature

Ulla Holst i: 30 kvindelige grafikere, 1982, 9-11; Bent Irve i: Da. Grafik gennem 25 år, 1985.

Author: Sven Jørn Andersen (S.J.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.