Carl-Henning Pedersen

Weilbach information

Genealogy

Pedersen, Carl-Henning, *1913, maler. *23.9.1913 i Kbh. Forældre: Jord- og betonarb. Johannes Christian P. og Ellen Hansen. ~1° 7.12.1934 i Kbh. med maleren Else Alfelt, *16.9.1910 smst., ?9.8.1974 smst., datter af bankfuldmægtig Carl Valdemar A. og Edith Alexandra Regine Julie Thomsen. ~2° 23.5.1977 på Fr.berg med indretn.ark., fotograf Sidsel Ramson, *15.7.1937 i Sauda, Norge, datter af læge Abram Wulff R. og Bara Gulseth.

Biography

Carl-Henning Pedersens møde med Else Alfelt på den internationale højskole i Helsingør blev afgørende for hans kunstneriske bane. Indtil da havde han vaklet mellem maleri, digtning eller tonekunst. Gennem Richard Mortensen og Ejler Bille fik han kendskab til værker af W. Kandinsky, Juan Miro, Paul Klee og Pablo Picasso, blandt hvilke især de to sidstnævnte fik betydning. De tidligste billeder er præget af forsøg med konstruktiv-kubistiske former og farvernes indvirkning på hinanden. Egill Jacobsens maskebilleder i 1937-38 førte P. frem til den spontan-abstrakte kunst, som gav ham det store gennembrud i 1939. Han malede i begyndelsen billeder i blide rosa, siden grå nuancer, men snart ses voldsomme ekspressive arbejder i stærke farver, ofte opdelt i felter, der kan minde om kirkeruder. Denne periode med kraftige konturer afløstes snart af malerier, hvor farvefladen er afgørende. Krigsårene og personlig kunstnerisk krise afspejlede sig i form af mørkere billeder i 1940rne. Efter krigen ses dog atter de farvestærke billeder, og P. blev et væsentligt medlem af den spontan-abstrakte kunstnergruppe Cobra 1948-51. P.s motivverden hviler på fablen, eventyret og myten. Blandt forudsætningerne kan nævnes børnetegninger, folkekunst, primitiv kunst og de danske kalkmalerier. Han gengiver universets sole, stjerner og himmellegemer og befolker lærrederne med fantasidyr, fugle, fisk, flyvende heste, mennesker og gudelignende væsener, konger og prinsesser, der færdes blandt slotte og tårne. Farven er den afgørende faktor, gennem den søger han at vise tilværelsens mening. Billederne spiller i stærke røde, orange, grønne og violette farver, men den blå, himlens og havets farve, er fremherskende, ligesom den gule solens farve. Malerierne blev i Cobra-tiden ofte udført med anvendelse af pointillismens prikker, hvilket førte til mosaikarbejderne, hvis teknik P. havde studeret på rejser til Ravenna, Lilleasien, Sicilien og Grækenland. Det første væsentlige arbejde i dette materiale er Kosmisk hav til H.C. Ørsted-instituttet. Få danske kunstnere er blevet betroet så store udsmykningsopgaver. Blandt arbejderne kan nævnes den indvendige runde gård i Herning, Angli-gården, som med 60 m i diameter og en højde på 5 m dækker ca. 1000 m2. Udsmykningen er udført på hårdtbrændte stentøjsplader, hvorpå motiverne er malet direkte. P. udførte dog først sine skitser med sort maling på den runde mur for at fornemme størrelsesforholdene. En mere kontroversiel opgave blev den store udsmykning af Ribe Domkirke, hvis kor han forsynede med stiftmosaikker i de 7 arkadebuer samt 5 glasmosaikvinduer. Hertil kom en udmaling af hvælvet i blå-gule farver. Udsmykningen vakte debat, bl.a. fordi flere var af den mening, at koret fortsat burde stå uden udsmykning, som det har gjort i mands minde. P. er en fremragende akvarelmaler og har bl.a. anvendt mediet til at skildre sine mange rejser, ligesom han har udført talrige oliekridttegninger. Allerede i Cobratiden udførte han keramiske arbejder ligesom de øvrige medlemmer af gruppen, bl.a. i Albisola i Italien. Først i slutningen af 1960erne tog han for alvor fat på keramikken i forbindelse med udsmykningen til Haderslev Museum. De glaserede fliser blev brændt i 1977 i studiet Struktuur 68 i Den Haag, hvor han også senere har arbejdet med fliserne til udvidelsen af museet i Herning. P. har inden for de seneste år udført en del keramiske arbejder for Den kgl. Porcelainsfabrik. I 1981 begyndte han at arbejde med glas i samarbejde med glarmester Per Steen Hebsgaard og har i dette materiale udført arbejder til Frihedsmuseet og de nævnte vinduer til Ribe Domkirke. I 1976 indviedes Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum i Herning, som rummer en omfattende samling af de to kunstneres værker.

Education

Autodidakt.

Travels

Frankrig 1939; Norge, Sverige 1945-48; Island 1948; Grækenland 1951, 1957; Tyrkiet 1959; Ceylon, Indien, Nepal 1960; Det da. Akad., Rom 1963; Marokko 1964; Egypten 1966; Lapland 1969; Paris 1971; Italien 1972; Bali, Japan 1974; Israel 1975; Barbizon, Frankrig, 1975-77; bosat i Molesmes, Bourgogne fra 1977; Kina 1978; Grækenland 1991; i øvrigt talrige rejser.

Occupations

Medl. af cens.kom. for KE 1944, fmd. 1945, 1948-49; medl. af kunstnerkom. for udst. i udlandet 1949-51.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 194445, 1949; Akad. 1946, 1949; Undervisn.min. 1946; Carlsons Pr. 1970; Bielke 1948; Suhr 1948; Eckersberg Med. 1950; Kaufmann 1950; Guggenheimpr. 1958; Unescopr. 1962; Thorvaldsen Med. 1963; sølvplakette, São Paulo 1963; Den Fries Kunstnerlegat 1969; Henrik Steffenspr. 1969; Larsen Stevns 1970; Stat. Kunstfond 1971; Prins Eugen Med. 1980; ærespr., Internat. Akad. for Filosofi og Kunst, Kalamata, Grækenland 1989.

Exhibitions

Charl. Eft. 1936; KE 1936-41, 1945; Linien 1937; Skandinavernes Udst., Kbh. 1939; Corner og Høst 1942; Høstudst. 1943-50; Den frie Udst. 1945, 1950-52; Nord. Kunststævne, Fr.cia 1946; Da. Kunstudst., Oslo 1946; Abstrakt kunst i Danm., vandreudst., Skand. 1947; bien., Venezia 1948, 1962 (s.m. Henry Heerup); Art Experimental (Cobra), Stedelijk Mus., Amsterdam 1949; Cobra, Van Liers Kunsthdl., Amsterdam 1950; Cobra, Birchs Kunsthdl., Kbh. 1950; Art Experimental (Cobra), Palais des Beaux Arts, Liège 1951; Contemp. Drawings from 12 Countries, Toledo Mus. of Art, Ohio 1952; Internat. Exhib., Carnegie Inst., Pittsburgh 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970; Da. nutidskonst, vandreudst., Sverige 1953; Fru Elise Johansens saml., Stat. Mus. for Kunst 1954-55; Expressionism 1900-1955, Walker Art Center, Minneapolis 1955; Internat. Exhib., Guggenheim Mus., N.Y. 1956, 1958, 1964; Med Dannebrogen i topp, Liljevalchs, Sth. m.fl. 1961; Vitalità nell'Arte, Palazzo Grassi, Venezia 1963; bien., São Paulo 1963, 1985; Idole und Dämonen, Mus. des 20. Jahrh., Wien 1963; Da. Abstract Art, vandreudst., USA 1964; European Drawings, Guggenheim Mus., N.Y. 1966; Internat. Ausst. der Zeichnung, Darmstadt 1967; Marzotto Prize Exhib., Valdagno 1968; Exhib. of Expressionist Art after 1950, Kunstmus., Lucerne m.fl. 1968; verdensudst., Osaka 1970; Cobra i dag, Bergens Kunstforen. 1972; Da. Art, Grand Palais, Paris 1973; Da. og udenlandsk kunst, Bachs Kunsthdl., Kbh. 1973; Gal. Jacob Feldballe, Kolding 1974; Kirsten og Axel P. Nielsens saml., Nordjyll. Kunstmus. 1975; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Kunst er bedre end guld, Gal. Birch, Kbh. 1977; Cobra 30. 1948-1978, Court Gal., Kbh. 1978; Kunst på papir, Skovgaard Mus. 1979; Fiac, Paris 1981, 1983-92; Grønningen 1981-85; Cobra, Mus. d'Art Moderne de la Ville de Paris 1982; Glaskunst, Sønderjyll. Kunstmus. 1982; Abstrakt kunst i en da. privatsaml., Glyptoteket 1982; Da. kunst under besættelsen, Hjørring Kunstmus. 1985; Den globale dialog, Louisiana 1986; Ny da. glaskunst, Centre Internat. du Vitrail, Chartres m.fl. 1988; Cobra, post Cobra, Provinsiaal Mus. voor Modern Kunst, Ostende 1991; Retour sur Cobra, Artcurial, Paris 1993; endv. talrige udst. i ind- og udland. Separatudstillinger: Macholms Kunsthdl., Kbh. 1944 (s.m. Henry Heerup, Eckardt Johnsen og Harald Leth); Thorkild Hansens Kunsthdl., Kbh. 1945; Gummesons Kunstgal., Sth. 1947 (s.m. Else Alfelt); Tokanten, Kbh. 1948-50, 1952; Randers Kunstmus. 1949 (s.m. Erik Thommesen), 1951 (s.m. Asger Jorn og Sven Dalsgaard); Gal. Centre, Kbh. 1960; Skive Mus. 1961 (s.m. Else Alfelt, Henry Heerup og Egill Jacobsen); Dep. of Fine Arts, Carnegie Inst., Pittsburgh 1961, 1968; Kunstforen., Oslo 1962; Gal. de France, Paris 1963; Landskrona Konsthall 1966 (s.m. Else Alfelt); Moderna Mus., Sth. 1967 (s.m. Henry Heerup og Palle Nielsen); Aarhus Kunstmus. 1967; Angligården, Herning 1968; Louisiana 1969, 1983 (retrosp.); Lefebre Gal., N.Y. 1974; Nikolaj, Kbh. 1976, 1980 (s.m. Sidsel Ramson); Kunstforen., Kbh. 1983 (retrosp.); Henie-Onstad Mus., Oslo 1983 (retrosp.); Gal. Ariel, Paris 1983; Gal. Asbæk, Kbh. 1988 (s.m. Sidsel Ramson), 1994 (s.m. samme); Avanti Gal., N.Y. 1993; Øjne i natten, Frederiks Bastion, Kbh. 1996; C.-H.P. 20 år i Frankrig, Gal. Asbæk, Kbh. 1996.

Artworks

Fugleleg (1938, Louisiana); Rosa fugle (1939, Stat. Mus. for Kunst); Den ædende (1939, Nordjyll. Kunstmus.); Gråt fuglebillede (1940, Stat. Mus. for Kunst); Maske (1940, Nordjyll. Kunstmus.); Eventyrbillede med hest (1942, smst.); Fantasimennesker (1943, Silkeborg Kunstmus.); 3 skitser til udsmykn. af børnehave, Hjortøg., Kbh. (tegn./gouache, 1944, Vejle Kunstmus.); Røde figurer ved havet (1944, Stedelijk Mus., Amsterdam); Månetilbeder (1944, Nordjyll. Kunstmus.); Den røde fugl (1946, Storstrøms Kunstmus.); Det gyldne træ og fugl (1947, Aarhus Kunstmus.); Maske med grøn fugl (1947, Bornholms Kunstmus.); Stjernetågen (1947, Nordjyll. Kunstmus.); Det røde slot. Reykjavík (1948, Stat. Mus. for Kunst); Stjernehoveder (1949, Louisiana); Romersk landskab (1950, smst.); Frieren (1950, Aarhus Kunstmus.); Venetiansk landskab (1950, The Carnegie Inst., Pittsburgh); Skib med telt (1951, Mus. of Modern Art, N.Y.); Båd ved stranden (tegn./pastel, 1953, Stat. Mus. for Kunst); Opstilling med appelsin og citron (1954, Silkeborg Kunstmus.); De gyldne skibe (1956, smst.); Den sorte stjerne (1958, Louisiana); Den gode dreng og den blå gudinde (1960, Skive Kunstmus.); Fugl Føniks (1961, Trapholt); Gul solhest med hvirvlende stjerne (1961, Fyns Kunstmus.); Portræt af Knud W. Jensen (1966, Louisiana); Eventyret om København (1967, D.T.U., Lundtofte); Stjernefigurer (1972, Louisiana); Jerusalems syv porte (grafisk mappe, 1975); Bovbjerg-figur nr. 1 (skulptur, bronze, 1976, Louisiana); Blå fugl (1977, Nordsøcentret, Hirtshals); Bourgogne (1981, Louisiana); Sjælens bånd. Solens løfte. Himlens park (farvelitografier, 1982, 14. afd., Østre Landsret, Kbh.); H.C. Andersen (farvelitografier til 12 eventyr, 1985); Fantasiens fugle, I-II (102 tuschtegn. 1948-54, 1989, forord af Bent Irve); endv. bl.a. repr. på Esbjerg Kunstmus.; Randers Kunstmus.; Vejen Kunstmus.; Aabenraa Kunstmus; Kobberstiksaml. Udsmykninger: Børnehave, Hjortøg. 3, Kbh. (fresco, 1944); arkitekthytten, Bregnerød (væg, 1949, overmalet 1958, del af loft, 1949, nu Sophienholm, hytten nedr. 1969); Kosmisk hav (mosaik, 1960-65, H.C. Ørsted Inst., Kbh.); Den blå fugl (fortæppe, 1966, Det Ny Teater, Kbh.); Fantasiens leg om livets hjul (dek. stentøjsfliser, 1966-1968, Angligården, Herning Kunstmus.); Universum Fabularum (mosaikvæg, 1972, Kennedysk., Kbh.); Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Mus., Herning (dek. stentøjsfliser, 1976); Haderslev Mus. (keramisk relief, 1976-78); Frihedens lys (glasmal., 1982-83, Mus. for Danm. Frihedskamp, Kbh.); Ribe Domkirke (kalkmal., mosaikker, glasmosaikvinduer i kor, 1983-88); Hjerterdame (glasmal., 1987, Holstebro Sygehus); Den da. Eksportsk., Herning (emaljemal., 1988-89); Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Mus., tilbygn. (dek. stentøjsfliser, 1993); Herning Centralsygehus (vægdek. i foyer samt flere mal., 1989-90). Scenografi: Alban Berg: Wozzeck, Det kgl. Teater 1970. Skriftlige arbejder: Talrige bidrag til tidsskr. Helhesten 1941-44; Drømmedigte, 1945 (ill.); Solens latter (ill.); Romersk elegi, 1971 (ill.); En blomst er et øje, 1979 (ill.); Himlens trompeter, 1982 (ill.); Vesterhavets gyldne aner, 1986 (ill.); Lyset over Jerusalem, 1988 (ill., s.m. Sidsel Ransom); At være spontan, 1991.

Literature

Egill Jacobsen i: Helhesten, årg. 1, 1941, 73-76; Chr. Dotremont i: Cobra-bibl., 1. hefte, 5, 1950; Jørgen Nash i: Konstrevy, 1955, 226-30; Erik Andreasen: Universum Fabularum, 1957; samme i: Vor tids kunst, 64, 1965; Virtus Schade: C.-H.P., 1966; Gunnar Jespersen: C.-H.P. Et malereventyr, 1973; Marcel Paquet: C.-H.P., forlaget Ferragùs, 1986; Jens Jørgen Thorsen: Modernisme, 1987; Gunnar Jespersen: C.-H.P. har udsmykket Ribe Domkirke, 1987; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989, 24, 65-67, 72f, 139f; Sidsel Ramson: Som himlens store hvælv, 1988; Gunnar Jespersen: Eventyrets blå fugl, 1991; Sidsel Ramson (red.): Festskrift til C.-H.P., 1993; Marianne Barbusse (red.): C.-H.P., Else Alfelt, 1993; Peter Michael Hornung: Kunst i Østre Landsret, 1994, 12; Søren Cock-Clausen: Arkitekthytten og Cobraloftet, 1994; Ulla Grut: Kunsten i samfundet, 1995, 39-44 (Ribe Domk.); Gunnar Jespersen: Ny da. Kunsthist., bd. 8, 1995; kat., Øjne i natten, Frederiks Bastion, Kbh. 1996; kat., C.-H.P. 20 år i Frankrig, Gal. Asbæk, Kbh. 1996; Pol. 25.1.1996 (P.M. Hornung om P.s keramik). Gunnar Jespersens saml. af udklip og fotografier (Kunstakad. Bibl.)

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.