Mogens Breyen

Weilbach information

Genealogy

Breyen, Mogens, *1932, arkitekt. *27.9.1932 i Kbh. Forældre: Grosserer Tyge B. og Ingeborg Petra Sofie Malling. ~1° 1.4.1961 i Porsgrunn, Norge med ark., keramikeren Inger Elisabeth Møller, *1.4.1935 smst., datter af advokat, dir. Jacob Aall M. og mensendiecklærer Ellen Serine Reim. Ægteskabet opl. Samliv fra 1971 og ~2° 5.8.1976 i Kbh. med væversken og designeren Kim (Karen-Margrethe) Naver, *24.6.1940 på Fr.berg, datter af forlagsboghandler Rasmus Peter N. og fuldmægtig i Kbh. Magistrat Christine Paula Claudia Oehlerich Petersen. Ægteskabet opl. Samliv fra 1986 med tekstilkunstneren Nina Annette Hart Hansen, *2.9.1948 i Kbh., datter af stiftslæge Henrik Hart H. og Lill Harttung.

Biography

Mogens Breyens afdeling var i mange år Arkitektskolens største. Det var en afdeling præget af B.s store krav til de studerendes forståelse af såvel fagets håndværksmæssige som kunstneriske indhold. I en turbulent periode i skolens historie var B. derved med til at sikre uddannelsens kontinuitet på et højt fagligt niveau. Som arkitekt har B. ønsket ikke at være specialiseret. Hans arbejder spænder fra plakatkunst, som f.eks. plakaten til Charles Eames-udstillingen, over restaurerings- og nyindretningsopgaver som f.eks. for Håndarbejdets Fremme, København, til store byplanmæssige visioner. Helt fra halvtredserne arbejdede B. med tanker om genskabelse af en akse fra Kongens Nytorv med passage gennem Charlottenborg og gennem karrégårdene endende ved havnen med opførelse af en kunsthal. B. har arbejdet med have- og pladskunst og desuden været aktiv inden for kunstpolitikken.

Education

Tømrersv. 1954; bygningskonstr. 1956; afg. Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1959.

Travels

En årlig studierejse til Rom 1950-54; Skotland 1968-69; Fjernøsten og Australien 1974; USA 1981, 1984, 1985; Spanien 1988-92; studierejser til de fleste europæiske lande.

Occupations

Medarb. hos Sven Hansen 1956-59; ans. hos Michael Llyels Ass., London 1959-61; hos Jørgen Bo og Vilh. Wohlert 1961-64; tegnest. s.m. Mogens Fich 1963-68; egen tegnest. fra 1964; desuden tegnest. s.m. Sven Hansen 1970- 85. Visiting lect. at The Duncan of Jordanstone Coll. of Art, School of Arch., Dundee, Skotland 1968-69; prof. ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1970; medl. Akad.rådet 1976; vicepræsident 1976-81; medl. af Akad.rådets jury 1981-85, fra 1993; medl. af Kulturmin. udv. vedr. ark.udd. 1978-82; medl. af Kulturmin. kulturformidl.udv. 1981-84; medl. af best. for Det da. Institut i Rom 1980-88; fmd. for Udst.bygn. ved Charl.borg 1981-88; fmd. for Akad.rådets have- og landskabsudv. 1990; Kunstnersamf. jury fra 1993.

Scholarships

Dreyers Fond 1991.

Exhibitions

Charl. Eft. 1984; Charl. Forår 1988; Nye proj. i Kbh., Gl. Dok 1989; Kunstn. udsmykn. i Kbh., Nikolaj 1990.

Artworks

Hos Bo og Wohlert: Boligbebyg. Kirstineparken, Hørsh. (1962-64); regionplan for Miri-Bintulu, Malaysia (1973, s.m. Gehrdt Bornebusch og Jørgen Selchau); vej-, park-, og haveanlæg til Herlev Amtssygeh. (1970-84); samme til Fredensborg Rådhus (1976-78, s.m. Sven Hansen); samme til plejehjem i Tårnby (1979-83); nyindretn. og facaderenov. af Haandarbejdets Fremmes butikker på Strøget i Kbh. (1979-82); skulpturhave i Tårnby (1980-83, s.m. billedhuggeren Eva Sørensen); Scalabygn. på Axeltorv, Kbh. (1987-89, s.m. Peter Hammer, pr. af Kbh. Komm.); ny pladsdannelse Axeltorv, Kbh. (1988-92, s.m. billedhuggeren Mogens Møller, pr. Kbh. Kulturfond 1993); forsl. til Kunstakad. ideelle udbygn. ml. Kgs. Nytorv og havnen, Kbh. (1991-, s.m. Tage Lyneborg og Mogens Møller, med støtte fra Stat. Kunstfond); Katedralen i Ballerup, skitse til ark.-skulpturelt monument (1992-, s.m. Finn Mickelborg og Erik Reitzel); ny Kongebro, Fredensborg Slotspark og Esrum Sø (1993, s.m. Erik Reitzel). Konkurrencer: Bebyg.plan, Hørsholm (1959, 2.pr.); samme, Værløse (1962, 3.pr.); samme, Skovlunde (1962, 3.pr.); industriomr. og -hus, Thisted (1962, 2.pr.); skole, Kalundborg (1962, 1.pr.); kirke i Täby (1967); universitetsanl. i Trondhjem (1969, 2.pr.); Horsens' fremtid (1974, 1.pr., s.m. Gehrdt Bornebusch og Jørgen Selchau); Kbh. fornyelse (1991, prisopg., 2.pris). Skriftlige arbejder: Kunsten i det postmoderne samfund, udst.kat. Charl.borg 1985; Maleren Arne Haugen Sørensen, 1987; København som fælles byrum, Foren. til Hovedst. Forsk., 1990. Udstillingsarkitektur: Charles og Ray Eames, Kunstindustrimus. 1980; Pierre Soulages, Charl.borg 1982; A brave new World, smst. 1985; Arne Haugen Sørensen, smst. 1987; Limelight, smst. 1988.

Literature

Ark. 1960, 61, 64f (bebyg.plan Hørsholm); 1962, 257 (bebyg.plan Skovlunde), 344 (industriomr. Thisted), 361 (bebyg.plan Ll. Værløse), 417f (skole Kalundborg); 1970, 124, 498 (univ. Trondhjem); 1973, 502f (bymidte Vamdrup); 1974, 263, 430-32 (Horsens' fremtid).

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.