Odd Brochmann

Weilbach information

Genealogy

Brochmann, Odd Thoralf, 1909-1992, arkitekt, skribent og tegner. *21.12.1909 i Oslo, ?27.10.1992 i Kbh., begr. i Oslo på Gl. Aker Kgrd. Forældre: Litteraten Diderik Hegermann B. og Margit Hagen. ~1° 18.6.1935 i Oslo med Karen Berner, *19.9.1908 smst., ?22.8.1988 smst., datter af ark. Carl B. og Gunhild Iversen. Ægteskabet opl. 1963. ~2° 30.8.1963 i Søllerød med ark. Ida Caline Naur, *11.12.1923 i Kbh., ?1.10.2000, datter af maleren Albert Emil August Schleppegrell N. og Susanne Margrethe Strøyberg.

Biography

Odd Brochmann har som praktiserende arkitekt arbejdet med element-typeboliger og som teoretiker med arkitekturhistorie og -sociologi. Denne brede og kulturelt/socialt engagerede baggrund mærkes i B.s bøger, der er skrevet i et elegant, humoristisk sprog, underfundigt ledsaget af hans egne tegninger, som desuden har selvstændig grafisk værdi. Den fint afstemte helhed i indhold, sprog og grafik gør bøgerne let tilgængelige. I Danmark er B. da også bedst kendt som arkitekturformidler, bl.a. gennem de to bøger fra 1954 og 1957, der opnåede stor udbredelse. Tobindsværket, Bygget i Norge, 1979-81 er Norges arkitekturhistorie, fortalt i et personligt, engageret sprog og med tegninger af stor informationsværdi og høj grafisk kvalitet.

Education

Student; ark.udd. ved Norges Tekn. Højsk. 1928- 34.

Travels

Mange rejser overalt i Europa fra 1930; Egypten, Marokko, Tunis, Kina.

Occupations

Egen tegnest. i Oslo; kompagniskab m. Karen Brochmann 1937-65; med Dag Roglien fra 1952. Prof. ved NTH, Trondheim 1947-55; gæsteprof. ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1956-57; arkitekturmedarb. ved Politiken.

Scholarships

Glosimodts legat 1938; Egers legat 1953; æresmedl. af No. ark. Landsforb.; overord. medl. af Kunstakad. Kbh. 1954; NAVF stip. 1975-79; æresdoktor ved Chalmars Tekn. Högsk., Göteborg 1979.

Exhibitions

Bo Norsk, Bergen, 1940; Foren. Brukskunst 1940, 1952; Byg Reis Dig, 1958; Nasjonalgal., Oslo 1991 (retrosp. sep.udst.).

Artworks

Norges pav. på verdensudst., N.Y. (1938-39); eget hus, Skådalsv. 13, Oslo (1946); Kristianssand Yrkessk. (1951 og 1962); Sogn Behandl.hjem, Oslo (1955); Lunde Folkesk., Skien (1964); blokbebyg. Tveita, Oslo (1964); Norges afd. på Trien., Milano (1960 og 1964); ca. 300 ekspl. af Hawel-huset (typehus) i Norge, Danm., Sverige og Tyskl. 1959-77; udformn. af Karlsplatz, Wien (1972-78 eft. lukket konk., s.m. Peter Brogaard og Sven-lngvar Andersson). Skriftlige arbejder (udg. i Danm.): Historiens eventyr, 1944; Om grimt og smukt, 1954; Om hus og land og menigmand, 1957; Intellektuelle i alle lande, 1964; Boligen, 1968; Seværdige København, 1968; Hus, 1969; Rom inden for murene, 1970; Copenhagen, a History of The City, Told Through its Buildings, 1970; Haver, 1971; Toscana, 1972; Stil, form og fællesskab, 1972; Mellem Donau og Rhinen, 1973; London, 1977; Rom, 1977.

Literature

Ark. U, 1954, 164 (æresmedl.); Ark. 1969, 612-14 (anm., Tobias Faber); 1972, 63, 250 (Karlsplatz); Landskap 1972, 23 (samme); 1979, 16-21 (samme); Ark. 1979, 490 (anm. Hakon Lund); Mari Kollandsrud i: Fortidsvern nr. 3, 1986, 17-25 (samtale med O.B.); Ole Thomassen i: Ark. 1981, 342-44.

Author: Olaf Lind (O.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.