Hendrik Brokham

Biography

Hendrik Brokham, der måske var hollandsk- eller tyskfødt, var som reformert indvandret til København, hvor han fik fribrev som stenhugger. 1.2.1688 tegnede han kontrakt om stenhuggerarbejdet til Reformert Kirke, og 1688-96 udførte han en stor del af stenhuggerarbejdet til Vor Frelsers Kirke, bl.a. på vestportalen, efter tegning af Lambert van Haven. Fra sit værksted, der 1695 lå i Store Kongensgade, leverede han desuden alt fra brolæggerarbejde til finere billedhuggeri. At han også var en duelig bygmester, fremgår af den tegning, som han tidligt gav til Reformert Kirke, og som udkonkurrerede et ældre, anonymt projekt. B.s sobre, pilasterinddelte facade røber klassisk skoling og et indgående kendskab til den nederlandske palladianisme. Med bygningens disposition bragte B. en type, der fortrinsvis kendes fra reformerte templer i Hessen-Kassel, til Danmark.

Author: Ulla Kjær (U.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.