Theodor Philipsen

Literature

Karl Madsen i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1887, 88; 1888, 149f; samme i: Af Dagens Krønike, nov. 1889, 450-68; Pol. 17.4.1889 (kronik, N. Lützhøft); 7.1.1891 (E. Hannover); 21.4.1894 (samme, keramik); 15.6.1915 (E. Goldschmidt); Arthur Abrahams: Minder fra min Barndom og tidlige Ungdom, 1895; Chr. Engelstoft i: Ill. Tid., 1910-11, 269-71; E. Goldschmidt i: Det nye Kunstbl., 1, 1911, 201-10, 257-63; Karl Madsen: T.P., 1912; Th. Faaborg i: Ord och Bild, 1919, 597-604; Berl. Tid. 3.3.1920 (Kai Flor); samme i: Gads da. Mag., 1919-20, 488-96; Viggo Johansen i: Akad. Aarsberetn., 1919-20, 11-15; Ernst Goldschmidt i: Klingen, 1920, hft. 8; Karl Madsen i: Kunstmus. Aarsskr., 1920, 82-95; Th. Hauch-Fausbøll: Familien Philipsen i Pilestræde, 1920; Peter Abrahams: Mit ungdomsliv (Memoirer og Breve, XLI), 1923; Hans E. Kinch: Kunst og Kunstnere, 1928, 85-100; L. Tuxen: En Malers Arb., 1928; F. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; samme: Mennesker og Oplevelser, 1932; Harald Leth: T.P., 1942; Haavard Rostrup i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, 1950, 31-34; 1965, 56-60; Jan Zibrandtsen: Moderne da. maleri, 1967; Ellen Møhlholm Hansen: Pilestrædegården 1845-76, 1976; M.-L. Berner i: En bog om kunst til Else Kai Sass, 1978, 439f; Finn Terman Fredriksen i: Mødested Paris, Atelier Bonnat, Randers Kunstmus., 1983, 25-29; Anne-Birgitte Fonsmark: Gauguin og Danm., kat. Glyptoteket, 1985; Finn Terman Frederiksen i: Årb. fra Randers Amt, 1986, 77-86; samme: Med lyset i øjnene, 1992 (værkfortegn. ved Vibeke Skov). Breve (Det kgl. Bibl., Hirschsprung).

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.