Aage Bugge

Weilbach information

Genealogy

Bugge, Aage, 1874-1949, arkitekt. *26.3.1874 i Ryde ved Holstebro, ?12.12.1949 i Hareskovby, (urne på Hareskovby Kgrd.). Forældre: Sognepræst, sidst i Torrild og Vedsted, Georg Nicolai B. og Frederikke Marie Olsen. ~3.11.1905 i Kbh. med Franciska (Fanny) Møller, *28.7.1882 i Nordby, Fanø, ?28.3.1996 i Odense, datter af birkedommer på Fanø, senere byfoged i Præstø, Jacob Ferdinand M. og Hansine Beate Ziemer.

Biography

Aage Bugge virkede som ung arkitektstuderende på Nyrops tegnestue, hvor han som medhjælper ved rådhusbyggeriet i København fik en grundig indføring i faget. I en årrække efter sin eksamen var B. desuden assistent på Polyteknisk Læreanstalt. Etableringen af tegnestuen i Varde i 1922 gav B. et nyt udgangspunkt for sit virke. Han har sat sit præg i lokalområdet gennem en række bygninger i nyklassicistisk og national funktionel stil. De fremstår med enkle virkemidler og har i flere tilfælde en udsøgt beliggenhed, som eksempelvis bankbygningen ved Torvet i Varde. Også B.s mange kirkerestaureringsopgaver blev løst respektfuldt og nøgternt.

Education

Tømrersv.; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh., arkitektsk. og dekorationssk. (Ferdinand Meldahl og Martin Nyrop) 1898-1907. Ansættelse: Medhj. hos M. Nyrop ved opf. af Kbh. Rådhus 1897-1904.

Travels

Studierejser til Sverige, Tyskland og Norditalien 1903 (Larsen'ske Rejselegat).

Occupations

Egen tegnest. i Kbh. 1906-1922, derefter i Varde indtil 1944. Ass. ved Polyt. Læreanst. 1905-1922; medl. af svendekomm. i Varde; medl. af provstetilsynet i Ø. og V. Horne herreder.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Præstegård i Lunde (1926); Handelsbanken, Torvet i Varde (1928-29, nu Den danske Bank); forsamlingshus i Hodde (1935); Nymindegab Kro (1937); sk. i Nr. Nebel (1940); bibl. i Varde (1941, s.m. P. Riis Olsen); Helligåndsk. i Hvide Sande (1954, opf. posthumt); endv. talrige restaur. af kirker og kirkeinventar, bl.a. større restaureringer i Hostrup K. (1926); Kerte K. på Fyn (1930); Tjæreborg K. (1938) og Jerne K. i Sydvestjyll. (1942).

Literature

Ark. U., 1928, 196; 1950, 63 (mindeord); A. Haugaard i: Nordvestfyn, 1935-38, 370; R.L. Hansen i: Biblioteksårb., 1940, 42-45; Danm. K., Ribe Amt, 1979-.

Author: Hanne Christensen (H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.