Johan Bülow

Weilbach information

Genealogy

Bülow, Johan von, 1751-1828, hofmarskal og kunstamatør. *29.7.1751 i Nyborg, ?22.1.1828 på Sanderumgård, bisat i Davinde K. Forældre: Karakteriseret major, vicekommandant i Nyborg Christian Vind v. B. og Vibeke Magdalene Brockenhuus v. Løwenhielm. ~20.5.1785 i Kbh. med Else Marie Hoppe, *2.10.1767 smst., ?13.2.1834 smst., datter af assessor i Højesteret etatsråd, senere konferensråd, Peter H. og Elisabeth Holst.

Biography

Johan Bülows betydning i dansk kunsthistorie hviler først og fremmest på hans virke som mæcen, muliggjort ved hans hustrus formue, og på hans idealistiske indsats som opmuntrer af kunst og videnskab. B. var desuden en betydelig samler, især af nordiske oldsager og af mønter. Hans kunstsamling omtales af Christian Jürgensen Thomsen som "en af de større og skjønnere private Samlinger i Danmark". Lige som flere af sine samtidige, C.D.F. Reventlow f.eks., havde B. som amatør lært at tegne og radere. Ved anlægget af den landskabelige have på Sanderumgaard, hvortil han trak sig tilbage efter sin afsked fra hoffet 1793, viste han sig desuden som en original havekunstner.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Bjernede Kirke (radering 1776, Kobberstiksaml.); Landskab med Schie Kirke i Sverige (tegn. 1788, nu ukendt, benyttet af N. Abildgaard som forlæg for maleri 1789); tegn. og raderinger af oldsager, haveskulpturer, m.m., samt vignetter (Kobberstiksaml.; Sorø Akad.; Sanderumgaard).

Literature

F.C. Krohn: Fort. over da. Kobberstik ...., 1889; Leo Swane: Abildgaard, 1926, 304; samme: Clemens, 1926; Chr. Elling: Den romantiske have, 1942, 21, 98; Jørgen Sthyr: Da. Grafik 1500-1800, 1943; Victor Hermansen i: Kulturminder, ny rk. II, 1957, 101-37 (J.B. som samler); H.P. Rohde: J.B. på Sanderumgaard, 1961; Danm. Adels Aarb. LXXIX, 1963, II, 21.

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.