Hans Christian Bärenholdt

Weilbach information

Genealogy

Bärenholdt, Hans Christian, 1890-1976, maler og grafiker. *5.3.1890 i Køge, ?31.8.1976. Forældre: Bagerm. og konditor Carl Christian B. og Olivia Margrethe Scharling. ~1° 20.10.1915 med Helga Sofie Parm, *9.7.1884 i Kristiania, ?21.9.1967, datter af Carl P. og Helga NN. Ægteskabet opl. ~2° 1933 med Edith Rigmor Kamilla Grathwohl, *18.11.1898 på Fr.berg, ?27.2.1985, datter af maskining., senere skoleforstander Albert Detlev G. og Kamilla Emilie Aagaard. Ægteskabet opl. ~3° 22.5.1943 med Elsa Bødtker Knoop, *4.2.1917 i Kbh., datter af kontorchef Einar William K. og Wally Bødtker.

Biography

Hans Christian Bärenholdts udtryksform står i gæld til Peter Hansen og de øvrige Fynboer, der fik betydning for ham, både med hensyn til motivvalg og malemåde. Hans landskabsbilleder var de første år præget af harmoniske farver og en let, næsten impressionistisk stemning, men blev siden malet med energiske, djærve strøg, med kraftige farver og stærkt lys. B. malede i de senere år adskillige portrætter, der levende skildrer bl.a. en række af Køges kendte mænd. B. arbejdede gennem alle årene en del med grafik, især træsnit, og har også udført mange exlibris.

Education

Tekn. Sk. i Køge 1902-08; samme, Kbh. 1908-10; Kunstakad. Kbh. (Johannes Glob, P. Rostrup Bøyesen og L. Tuxen) 1910-15; elev af Peter Hansen 1913; Radersk. i Oslo (Johan Nordhagen) 1913-14.

Travels

Tyskland og Schweiz 1912; Norge 1913-14, 1916; Tyskland, Østrig og Italien 1921-22, 1930.

Occupations

Medl. af Grafisk Kunstnersamf. best. 1917- 33.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1920; K.A. Larssen 1921; Carlsons Pr. 1928.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forb. 1911-13; KE 1915, 1919; Charl. Forår 1917-76; Grafisk Kunstnersamf. 1917-18, 1925 (Nord. Grafik), 1931, 1937 (Skand. Grafik); Charl. Eft. 1922, 1935, 1940, 1952, 1961, 1965; Kunstnerforen. af 18 Nov. 1926; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Da. Kunst, Fyens Forum 1940; Nordsjællandske malere, Hillerød 1952; Køge motiver... som de så Køge, Køge Gal. 1974; endv. talrige grafiske udst. i udlandet. Separatudstillinger: Oslo 1921; London 1922; Danmark 1912, 1916 (s.m. Valdemar Secher); 1916 (s.m. Sven Bruun, Mogens Lorentzen m.fl.); Hillerød 1921; Kunsthallen, Kbh. 1939, 1956; Kunstforen. for Køge og omegn 1950; Køge Centralbibl. 1964; Marienlyst Slot, Helsingør 1970; Mindeudst., Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1977 (s.m. Aase Bärenholdt).

Artworks

Malerier: Landevej, Frederiksværk (udst. 1924); Køge å, Efterår og Blegmors hus (tidl. Køge Mus.); pastor Lütken (Carlsons Pr. 1928); malerm. H.P. Østed (1927, Køge Mus.); Dommer Ferslew (1938, smst.); Erna Friis (1951, smst.); Politim. Vagn Bro (1953, smst.); borgm. Niels Kofoed (1938, Køge Rådhus); borgm. H.J. Hansen (1938, smst.); borgm. Niels Albrechtsen (1946, smst.); borgm., landsretssagf. Knud Svendsen (1965, Ringsted Rådhus); borgm. Aage Sund (1969, smst.); amtmand, baron V. Wedell-Wedellsborg (1969, Sorø Amt). Træsnit og exlibris: Repr. på Kunstindustrimus. med exlibris; med træsnit bl.a. på Kobberstiksaml.; Køge Mus. (B.s efterladte værker); Nationalmus., Sth.; Victoria and Albert Mus., London; Kunstmus. i Prag; Statsmus. i Viborg, Finland.

Literature

Kai Flor: H.C.B., 1938.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.