Vilh. Bøgh

Weilbach information

Genealogy

Bøgh, Vilhelm Peter Sparrevohn, 1913-1981, arkitekt. *17.11.1913 i Aalborg, ?14.11.1981. Forældre: Grosserer Peter Tonnesen B. og Johanne Christiane Sparrevohn. ~10.10.1942 i Nørresundby med Ellen Skou, *29.1.1918 smst., datter af regnskabsfører Johannes S. og Ane Mølgaard.

Biography

Vilh. Bøgh hørte til den generation af arkitekter, der var uddannet med en fast forankring i håndværket og den danske bygningstradition med respekt for de enkle, prunkløse, men velproportionerede huse. B. var en dygtig tegner og iagttager, der beherskede sin akvarelteknik. Samtidig arbejdede han ansvarsfuldt og smukt med møbler og dekorative arbejder. B.s huse var knappe i formen, reelle i materialerne og velgennemarbejdede i detaljerne. Gravpladsen for de 24 engelske flyvere på Vadum Kirkegård og Mindelunden på kirkegården i Aalborg viser netop B.s talent for smukke helheder og detaljer. Med lodstårnet på havnen i Aalborg og de store biografsale kommer B.s evne til den friere modernisme til udtryk. B. gjorde en betydningsfuld indsats i byrådsarbejdet i Aalborg, i det faglige arbejde i Arkitektforeningen, men først og fremmest i kunstlivet. Som bestyrelsesmedlem i Aalborg Kunstforening var han en drivende kraft i arbejdet for at skaffe Aalborg det nuværende Kunstmuseum, hvor han også var dommer i arkitektkonkurrencen.

Education

Stud., Aalborg 1933; tømrerlære 1934-36; dimitt. fra Aalborg Tekn. Sk. 1937; Kunstakad. Kbh. 1937-40; medarb. hos Hoff & Windinge, Kbh.; Sune Lindström, Sth. 1939; Harald Gad, Kbh.

Travels

Tyskland 1936; Italien 1937; Sth. 1939; Sverige, Tyskland, Schweiz, England, Frankrig og Grækenland efter 1945.

Occupations

Egen tegnestue 1942. Dir. for Købst. alm. Brandforsikr., Aalborg fra 1942; medl. af Aalborg Byråd 1943-46 og 1951-54; medl. af Fællesrådet for Da. Kunstforen. 1944-53; af Aalborg Kunstmus. best. fra 1945; fmd. for Landsforen. Da. Kunsthaandværks nordjyske kreds 1946 og for Aalborg Kunstforen. 1947-73; fmd. for Akad. Ark.foren. afd. for Jyll. 1954-63; medl. af best. for DAL s.å.; vurd.mand i Aalborg Komm.; opmand for tømrerfaget fra 1958; næstfmd. i Nordjyll. Kunstmus. 1966; fmd. 1977; medl. af forr.udv. for Bygge-Soc. for Danm.; fmd. for Foren. for Boghåndværks nordjyske afd.

Scholarships

Det Sørensenske Legat 1939.

Exhibitions

Artworks

Opført rækkehuse, villaer, forretnings-, industri- og beboelseshuse i Aalborg og omegn, bl.a. boligselsk. Østparken (1957); Skipperen (1955); lodsstation ved Aalborg Havn; (1957); Scala-Bio (1957); komm.kontor, alderdomshjem og centralsk. med lærerbol. i Vadum og Hals; tekn. kollegium i Aalborg; udv. af Østhimmerlands ungdomssk.; kontorbygn. for Fremtiden (1968, pr. af Aalborg Komm.); forsorgshjem i Svenstrup (1978-79); amtscentr. for Nordjyll. Amt (1979-80). Konkurrencer: Kbh. Snedkerlaugs møbelkonk. (1942, pr.); samme (1944, pr.); Gravmonumenter på Mariebjerg Kgrd., Gent. (1944, 1.pr.); Aalborghallen (1945, pr.); Skydepavillon i Aalborg (1946); boldhal i Hals (1975, 1.pr.); samme i Grindsted (1977); samme i Svenstrup (1980); skole i Broager (1980). Restaureringer: Nørlund Slot, Arden (1948); Stenum K. (1962-63); Jørgen Olufsens gård, Aalborg (1970-72, pr. af Aalborg Komm.). Andre arbejder: Ill. til Thure Hastrup: Vore gamle Kirker 1941; Gravmonument for købmand P. Hedegaard, Nr.sundby (1945); mindesmærke for 24 engelske flyvere på Vadum Kgrd. (1945); mindetavle på Politigården i Aalborg (1946); samme på Aalborg Katedralsk.; kandelabre til Aalborg Kapel (1948); mindelund på Aalborg Kgrd. (1949).

Literature

Ark. 1955, 45 (gymn. i Hjørring); 1957, 238 (Lodsstationen ved Ålborg havn); Ark.tur 1972 (To bebyg. i Ålborg, Limfjorden og Cimbria).

Author: Jacob Blegvad (J.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.