Frederik Bøttger

Weilbach information

Genealogy

Bøttger, Frederik Christian, 1838-1920, arkitekt. *9.3.1838 i Barrit, ?26.4.1920 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Sognepræst Rasmus Hansen B. og Eleonore Christine Schmidt. Ugift.

Biography

Frederik Bøttger fastholdt i flere bygninger klassicismens afbalancerede byggeform, men anvendte også i institutionsbyggeri som Havneadministrationsbygningen og N. Zahles Pigeskole træk fra den norditalienske paladsrenæssances udtryksform, bl.a. kvaderstensbeklædte hjørner, entablement, facadebånd, rundbuede vinduer, samt i større beboelseshuse som Nørrebrogade 44 og Nr. Voldgade 82 endvidere dekorative elementer fra barokken, som f.eks. balustre og konsoller. Særlig betydningsfulde er B.s beskedne og velfungerende familierækkehuse udformet og bygget for Arbejdernes Byggeforening, og her bør gruppen af 3-etages rækkehuse, Kartoffelrækkerne, nævnes som attraktive både hvad beliggenhed og udformning angår. Med inspiration i klassiske danske familiehuse, boder eller længehuse, og engelsk rækkehusbebyggelse til arbejderfamilier, står Kartoffelrækkerne ligesom Lægeforeningens Boliger af G. Bindesbøll som pionerarbejder inden for familieboliger og som hovedværker inden for det sociale boligbyggeri.

Education

I murerlære maj 1852; opt. på Kunstakad. okt. 1853, lille sølvmed. dec. 1863, st. sølvmed. marts 1864. Ansættelse: N.S. Nebelongs Tegnest. 1853.

Travels

England, Tyskland, Italien m.fl. 1868-71 med støtte fra staten og Reiersens Fond.

Occupations

Ass. hos arkitekterne Chr. Hansen og F. Meldahl, bl.a. kond. for sidstnævnte ved opf. af Navigationssk., Kbh. 1864-65; ark. for Arbejdernes Byggeforen. 1874-1903; i en årrække lærer i borgerlig bygningstegn. ved Tekn. Sk.; best.medl. og kasserer i Akad. Ark.foren.

Scholarships

1. kl.s. med. på Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; taksigelsesdiplom i Sth. 1897; guldmed. (Grand Prix), Paris, 1900.

Exhibitions

Charl. Forår 1864, 1870; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; Verdensudst., Paris 1900; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Havneadm.bygn. ved Nordre Toldbod, Kbh. (1868, s.m. Vilh. Dahlerup); ombygn. af herregården Iselingen (1874); i Kbh.: 1157 huse for Arb. Byggeforen., bl.a. Kartoffelrækkerne mellem Ø. Farimagsg. og Ø. Søg., (1873-89); Humleby ved V. Fælledv. (1885-1891); N. Zahles Pigesk., Nr. Voldg. 7 og Linnésg. 10 (1877); Nørrebrog. 44 (1882-83); Nørrevoldg. 82; Slotsholmsg. 16 (1894, nu nedr.); Tekn. Sk., Prinsesse Charlottesg. 38, (1903-08 s.m. Chr. Larsen).

Literature

Arch., 1894-95, 217f (Arb. Byggeforen.); 1900-01, 145-48 (Tekn. Sk. Filialbygn.); 1920, 138 (nekr.); Fr. Appel i: Villaen VII, 1921-22, hft. 1. (Iselingen); Holger Schmidt: Arb. Byggeforen. 1865-1940, 1940, 9, 23, 34-36, 39, 44, 53-59; Lisbet Balslev Jørgensen: Enfamiliehuset (Danm. Ark.) 1979; Sys Hartmann i: Byens huse, Byens plan (Danm. Ark.) 1979; Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund, H.E. Nørregård-Nielsen: Magtens bolig (Danm. Ark.), 1980; Margaret Nielsen: Humleby 100 år, 1986, 43; Jørn Ørum-Nielsen: Længeboligen, om langhuse, længehuse, huse på række og rækkehuse, 1988, 218-33.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.