Knud Baade

Weilbach information

Genealogy

Baade, Knud Andreassen, 1808-1879, maler. *28.3.1808 i Skjold ved Stavanger, ?24.11.1879 i München. Forældre: Prokurator, senere sorenskriver Andreas B. og Johanne Margarethe Magnus. Ugift.

Biography

Knud Baade studerede figurmaleri på Kunstakademiet i Kbh. bl.a. under C.W. Eckersberg og udstillede et selvportræt og et historiemaleri, senere overvejende landskaber, på Charlottenborg. I Norge levede han nogle år som portrætmaler inden sin internationale kunstnerkarriere. Efter at han flyttede til München 1845, slog han for alvor igennem med romantiske måneskinsbilleder i skildringer af vilde, sønderrevne norske kyster, stormende hav og drivende skyer i J.C. Dahls og C.D. Friedrichs ånd.

Education

Opt. Kunstakad. Kbh. sept. 1825; opr. i modelsk. dec. 1828, elev af C.W. Eckersberg; elev af J.C. Dahl i Dresden 1836-39; og 1843- 45.

Travels

Til Kbh. 1825; Christiania maj 1828 (s.m. Th. Fearnley); i Kbh. indtil maj 1829; Christiania indtil 1836; Dresden 1836-39; smst. 1843-45; derpå bosat i München.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1827-29, 1845, 1847, 1850, 1864, 1866; Kristiania Kunstforen. fra 1837; Kunstakad., Dresden 1853; Kunstakad., München 1854; Bergens Kunstforen. 1855, 1859, 1865; Konstakad., Stockholm 1856-73; verdensudst. i Paris 1855, London 1862, Paris 1867, Wien 1873, Berlin og Philadelphia 1876, Paris 1878; Salonen, Paris 1869-70, 1877; Norge med kunstnerøjne, Kunstnerforb., Oslo 1970; Norwegian Romantic Landscape, Liverpool 1976; Norwegische Landschaftmalerei, Bremen 1977.

Artworks

En ung kunstner betragtende sit arbejde (udst. 1827); Parti af Antiksalen (udst. 1828); Hermoder, sendt af guderne til Hel (udst. 1829).

Literature

Kunst og Kultur, 1926, 1 (av Knud Baades papirer); Alfred Kamphausen: Deutsche und skand. Kunst, Begegnung und Wandlung, 1956; Magne Malmanger: Norsk malerkunst fra klassicisme til tidlig realisme, Oslo 1981, 120-22; Marianne Saabye i: Kunst og Museum 15. årg., 1, 1980, 5.

Author: Gitte Valentiner (G.V.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.