Elof Risebye

Weilbach information

Genealogy

Risebye, Elof Christian, 1892-1961, maler. *3.4.1892 på Fr. berg, ?11.7.1961 i Kbh. Navneskift fra Jensen 10.4.1922. Forældre: Glarm., købmand Eduard Christian J. (Risebye fra 1922) og Pauline Lerche. Ugift.

Biography

Elof Risebye er blevet kaldt sorgens maler, og hans farvevalg og motiver virker dystre. Han kan også opfattes som en mystiker, og hele livet led han af depressioner. Han fik sin første uddannelse i USA og efter hjemkomsten på Akademiet i København, hvor Joakim Skovgaard fik afgørende betydning for ham. R.s afgangsprojekt i 1921 dannede grundlag for hans første kirkeudsmykning. I akademitiden mødte han billedhuggeren Paul Kiærskou, som blev hans livsledsager. Efter dennes død i 1933 malede R. 7 Billeder malet ved en vens død, og de blev et kendemærke for hans stil. De følgende år bearbejdede han sorgen, og billedet Ved en kiste fra 1934 kan fremhæves for sine smukke, næsten sorte farver, hvor en person, præget af skyldfølelse, holder sine følsomme hænder op til munden og det ene øje. Senere anvendte R. også sarte blege lyseblå pastelfarver i sine religiøse billeder, f.eks. Jesu hjerte fra 1958. R. har desuden udført blomsterbilleder og et stort antal landskaber, især fra egnen ved Gurre. R. fortsatte traditionen fra Joakim Skovgaard og har gjort en bemærkelsesværdig indsats som medhjælper på flere af hans udsmykningsopgaver og har restaureret freskerne i Viborg Domkirke. Han var desuden medhjælper på Einar Nielsens mosaikudsmykning i loftet i portbygningen til Det Kgl. Teaters Ny Scene. Aftrækningen af Sonnes Frise på Thorvaldsens Museum hører også med til hans store opgaver. R. har udført sort-hvide litografier med samme motivverden som i hans malerier.

Education

Elev på Art Inst., Chicago 1910-12; forb. til Kunstakad.hos G. Vermehren og Agnes Jensen; Kunstakad. Kbh. okt. 1914, malersk. (Viggo Johansen og Julius Paulsen) 1919, dekorationssk. (Joakim Skovgaard), afg. 1921.

Travels

USA 1905-13; Østeuropa, Tyrkiet, Egypten, Grækenland, Italien 1922; Berlin, Dresden 1927; San Cataldo, Ravello 1929; Firenze, Rom, Amalfi, Pompei, Siena, San Gimignano 1931-34, 1936-37, 1947, 1949, 1956; Paris og Italien 1939; San Gimignano 1956 (s.m. W. Scharff).

Occupations

Leder af "Privat-Akademiet" 1923-25, s.m. Paul Kiærskou og Oluf Gjerløv-Knudsen; lærer i frihåndstegn., Kunstakad. Kbh., Ark.sk. 1924-30, på freskosk. fra 1924, docent 1945, prof. i fresko og mosaik 1949; medl. af Akad.rådet 1950, præsident; medl. af Altertavleudv. 1954-57, 1959-60; af censurkom. for KE 1924- 25, 1928-29, 1932-33, 1936-37, fmd. 1951-52; af best. for Den Frie Udst. 1941-56; af Å- udst. kom. 1955-60; af best. for Thorvaldsens Mus. fra 1959.

Scholarships

Carl Jul. Petersen 1921; Kaufmann 1921; Hielmstierne- Rosencrone 1924; Eibeschütz' Pr. 1926; Raben-Levetzau 1927, 1933; Carlsons Pr. 1932, 1936-38; Zach. Jacobsen 1944; Ancker 1946; Eckersberg Med. 1942; Thorvaldsens Med. 1952; Den frie Udst. 1960.

Exhibitions

KE 1916, 1919, 1922-23, 1925, 1928-31; Charl. Forår 1917, 1919-22, 1924, 1926-30, 1932-35, 1952; Unge Maleres Udst., Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1918-21; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Charl. Eft. 1933, 1948, 1950 (grafik), 1955; Fyens Forum 1936, 1940; Den frie Udst. 1936-62; Göteborg 1941, 1943; Utzon- Frank og hans elever 1943; Vandreudst. af religiøs kunst 1944; 12 da. malere, Malmö Rådhus 1946; Den officielle da. kunstudst., Oslo 1946; Unesco, Paris 1946; Udsmykn.kunst i nutiden, Koldinghus 1946; Da. kunst i dag, 1947; Yngre da. og norsk grafik 1949-50 (vandreudst.); Da. dekorativ kunst, Sth. 1950; L'art da. contemporain, Mus. de Lyon 1953; Å-udst. 1953, 1961, 1978; Dä. Gegenwartskunst, St. Albansaal, Basel, 1955; Da. nutidskunst, Charl.borg 1957; Da. kunst 1915-1945, Kunstforen. Kbh., 1976. Separatudstillinger: Den Frie udst.bygn. 1930 (s.m. Paul Kiærskou), 1960 (retrosp.); Binger, Kbh. 1931 (s.m. Paul Kiærskou); Charl.borg 1935; Sth. 1936; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1941; Haderslev Mus. 1959 (s.m. Helge Nielsen og Arne L. Hansen); R.s kosmiske malerblomster, Trudstolpegård, 1976; Vejen Kunstmus. 1985.

Artworks

Malerier: Davids afsked med Jonathan (Eibeschütz Pr. 1926); Vision (Ravello 1931); Søndag i Paradis (Carlsons pr. 1932); Nattegæst, Gurre (serie, udst. 1932); Billeder malet ved en vens død (7 stk., udst. 1933, heraf 1 på Aarhus Kunstmus.); Spændetrøjen (1935, Vejen Kunstmus.); Ved en kiste (4 mal., udst. 1935, 1 formodentlig i Nørrelandsk., Holstebro); Sorg (9 mal., udst. 1935); Nattegæst (1938- 39); De døde vågner (1938-39, Aarhus Kunstmus.); Fra Abruzzerne (serie, 1939); Svededugen (1941-42, Nordjyll. Kunstmus.); Skovbilleder fra Gurre (udst. 1942); Jorden (1942-43); Alle sjæles nat (udst. 1944); Juletræet (1944, Esbjerg Kunstmus.); Besættelse (5 mal., 1945); Den døde soldat (1945-46); Bag Ruden (1946 Randers Kunstmus.); Kristus med Tornekronen (1946, Trapholt); Rådyr (udst. 1946); Lazarus (1950-51, Aabenraa Mus.); Passionsbillede (Thorvaldsens Med. 1952); Kristus og mennesket (1954, Stat. Mus. for Kunst); Natten (1955, Vejle Kunstmus.); Gurre (1955, Fyns Kunstmus.); Jesu Hjerte (maleri, 1958, Olga og Gunnar Mørup, Holstebro); Opstilling (Stat. Mus. for Kunst); Nature Morte (Fyns Kunstmus.); Sorg, eller Ved en kiste (1934, Nørrelandsk., Holstebro); Getsemane Have (smst.); Svededugen (smst.). Grafik: Forlad os vor skyld (litografi, 1948, Nørrelandsk., Holstebro); Jorden (litografi, 1955, smst.). Bogillustrationer: Fader Vor, privattryk 1945 (tegn. trykt på japanpapir); Marius Grout: Manden som besøgte os, 1945. Kirkeudsmykninger: Kristi liv og gerninger, koret i Sindal Filialk. (fresko, 1920); Fadervor, Vejlby K. ved Allingaabro (fresko, 1923); Sjælenes vandring, kuplen, Skt. Markus K., Fr.berg (fresko, 1924); Således elskede Gud verden, Gedser K. (fresko, 1925). Restaureringer: Joakim Skovgaards fresker i Viborg Domk. (1942); Sonnes Frise på Thorvaldsens Mus. (1943- 51). Andet: Gravsten til Færingernes gravplads, Vestre Kgrd. (indfældet mosaik 1940- 41); Opstandelsen, udkast, model af apsis i Vor Frelsers K., Horsens (1950, Arkiv for dek. kunst, Lund). Udsmykninger i samarbejde: Mosaik, apsis, Lund Domk., hos Joakim Skovgaard (1925-27); Fresko, Bryllupssalen, Kbh. Rådhus, hos samme (1930- 31); Mosaik i loftet i portbygn. på Statsradiofonien, senere Det Kgl. Teaters Ny Scene, hos Ejnar Nielsen (1933-39). Skriftlige arbejder: Ejnar Nielsens mosaikker, 1942; Skovgaards fresker i Viborg Dom K. restaur. i: Samleren, 1943, 94; Kunstneren og materialet i: Samme, 1943, 185-91; Da. vægmaleri, kat. KE 1952; Sonnes Frise i: Kat. Charl. Eft. 1955; Dagmar Starcke, interv., Den Frie Udst. kat. 1956, 21f; Om at leve eller dø i skønhed, en beretn. om aftrækn. af Sonnes Frise med lidt forhist. i: Medd. fra Thorvaldsens Mus., 1959, 49-74.

Literature

Ivar Bentsen i: Arch., 1922, 258-61 (Sindal); Sig. Schultz i: Konstrevy, 1933, 225f; 1936, 31; Ragnhild Schürer von Waldheim i: Samleren, 1936, 69-72; Andreas Friis i: Kat. Den frie Udst., 1940; Bertel Engelstoft: E.R., 1945; Helge Høvring i: Nælden, dec. 1946, 7-12; Fra A til Z, nr. I, 1948, 4; Ark. M., 1949, 144; E. Zahle: Danm. Malerkunst, 1956, 251; Ernst Mentze: William Scharff, 1958, 222, 225; Bertel Engelstoft i: Kat. Å-udst. 1961 (nekr.); E.H. Dupont i: Samme (mindeord); Harald Hansen i: Kat. Den Frie Udst. 1962 (mindeord); Leif Dahl: Sophie B. Jensen, en kunstner i grænselandet, 1985; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; Svend B. Nielsen: Kunst og Kirke, pen og pensel, 3, 1993, 83-85; Ulla Kjær: Kirkeudsmykn. i Danm. 1890-1990, u.å., 51.

Author: Nina Dahlmann Olsen (N.D.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.