Georg Labenwolf

Weilbach information

Genealogy

Labenwolf, Georg, -1576-1583-, bronzestøber i Nürnberg. Forældre: Bronzestøber Pancraz L. og NN.

Biography

Georg Labenwolf udførte fontænen til Kronborg Slotsgård for Frederik II. I den anledning var han i Danmark i 1576, men det store arbejde var først færdigstøbt 1582, da det blev prøveopstillet i Nürnberg stadsgrav. Blandt de billedhuggere, der udførte figurer til fontænen var Lienhart Schacht. 1583 blev fontænen opstillet i Kronborg Slotsgård. Om udseendet giver en tegning af Nürnbergs stadsbygmester W.J. von Stromer fra ca. 1600 og et stik af K. Monath en forestilling. På kummekanten knælede 6 skytter. Opstanderen med tre sæt figurer kronedes af en Neptunstatue, der drejedes af vandtrykket. 1659-60 førtes den ligesom fontænen fra Frederiksborg Slot til Sverige, hvor de fleste af bronzefigurerne senere er omstøbte. Bevarede er dog Juno, Venus og Minerva. L. leverede desuden mindre arbejder til Tyge Brahes vandkunst på Hven.

Education

Travels

Danm. 1576.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Bronzefigurer fra Kronborgfontænen: Juno (1576-82, Nat.mus., Sth.); Minerva (som forannævnte); Venus (som forannævnte). Tilskrivning: Bronzevandhane fra vandkunsten på Uraniborg, Hven (Lunds Univ. Hist. Mus.).

Literature

F.R. Friis: Samlinger, 1872-78; samme i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1889, 19-30; H.C. Bering Liisberg i: Kunstmus. Årsskr., 1921-23, 121-28, 134, 136f; L.O. Larsson i: Münchener Jahrbuch der bild. Kunst, 3, 1975, 177-92; samme: European Bronzes 1450-1700, Sth. 1992, 42-44; Frans Carlsson i: Fr. 2., en renässansfurste, Malmö Mus. 1977, 48-61; Ole Kongsted: Kronborgmotetterne, 1990; samme: Kronborg-Brunnen und Kronborg-Motetten, 1991; samme: Kongelig da. Watermusik, 1993; H. Honnens de Lichtenberg: Johan Gregor van der Schardt, 1991.

Author: Steffen Heiberg (St.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.