Frank Rubin

Weilbach information

Genealogy

Rubin, Frank Renner, 1918-1990, maler. *20.3.1918 på Fr.berg, ?28.3.1990 i Kbh. Forældre: Fabrikant David R. og Marie Louise Hillers. ~1° 8.4.1941 i Kbh. med Rose Maria Capozzi Bentzen, *14.4.1921 i Søllerød, datter af kontorchef Knud Alexius Maria Capozzi B. og Vally Hedvig Richter. ~2° 28.4.1989 i Kbh. med Inger Kingo Jensen, *28.3.1943 i Århus.

Biography

Frank Rubin var autodidakt. Hans tidligste arbejder var forenklede figurbilleder, som han bl.a. udstillede som flygtning i Stockholm. Fra 1950 arbejdede han vekselvis med maleri, tegning, akvarel og grafik. Han udviklede en art automattegning og skrift, som han forbandt med dyrkelsen af farven. Selv om nogle træk i hans kunst kan minde om den spontan-abstrakte bevægelse, kom han dog til at stå uden for denne gruppering i dansk kunst og blev først sent optaget i en sammenslutning. Han udførte gerne store serier af tegninger i en kontinuerlig proces, hvor de enkelte arbejder blev forsynet med klokkeslet for tilblivelsen og med henvisninger til musik, litteratur eller andet, der havde ledsaget udførelsen. De litterære impulser, især fra James Joyce, kom stærkt til udfoldelse efter 1960, bl.a. i en serie akvareller, der er kapitelillustrationer til Joyce's Ulysses. R.s akvareller og maleri er præget af et næsten impressionistisk afvejet farvespil. Figurer og antydninger af genkendelige, iagttagne genstande integreres i billedets opbygning, der dog altid styres af farven. R. eksperimenterede med collageformen og søgte i sine sidste leveår at oprette et collagemuseum. Han realiserede også et betydeligt forfatterskab, der både omfatter kunstkritik og poesi.

Education

Autodidakt.

Travels

Flygtning i Sverige 1943-45; Paris 1948; Italien, Frankrig 1951; Grækenland 1954; Irland 1961; lange ophold i Ljuder, Sverige, fra 1971; Italien 1974, 1983; Grønland 1985.

Occupations

Scholarships

Stat. Kunstfond 1964, 1968, 1970-76, 1979-81; J.R. Lund 1964, 1979-80; van Gogh 1969; Nathan 1972; Akad. 1978; P.E. Bluhme 1980; P.A. Schou 1982; Eckersberg Med. 1987.

Exhibitions

KE 1942, 1945, 1951-52, 1954-56; Konstnärer i landsflykt, Sth. m.fl. 1944; Ung da. konst, Sth. Högsk. 1945; Charl. Eft. 1952-55, 1958-63, 1965, 1967- 69, 1971; KP 1955, 1959-60; Sommerudst., Den frie Udst.-bygn. 1961-62; Pro 1962-64; Espo. Internaz. di bianco e nero, Lugano 1966; 10 sideblik, Kbh. Hovedbibl. 1966; Joyce Inspiration, Internat. Joyce Symp., Dublin 1969; 15 år i da. kunst, Gal. Jensen, Den frie Udst. bygn. 1976; Decembristerne 1977; From all of us to all of you, Gal. 38/Kanal 2, Kbh. 1978; Altern. da. grafik i tresserne, Kastrupgaardsaml. 1978; Koloristerne 1980-90; Da. grafikere 1980, 1984; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg. 1981; Gal. delle Ore, Milano 1982, 1984, 1986; Billedkunst. Hvordan..., Vejle Kunstmus. m.fl., 1982-83; Sydgrønlands Kulturhus, Qaqortoq/Julianehåb 1985; Konst i Norden 1945-1980, Sveaborg, Helsingfors 1985; Kunsten 89, Charl.borg 1989. Separatudstillinger: Blomquists Kunsthdl., Oslo 1949; Trefoldigheden, Kbh. 1950, 1954, 1959; Kunstkredsen for grafik og skulptur, Kbh. 1955, 1961; Halmstad Stadsbibl., Sverige 1956, 1959; Billeder malet i Irland, Gal. Kbh., Kbh. 1961, 1963; Gal. delle Ore, Milano 1962, 1966, 1974, 1979, 1983, 1987; Gal. Passepartout, Kbh. 1964; Gal. Primopiano, Padova, Italien 1966; Hjerne, hjerte, sæd, Den frie Udst. bygn. m.fl. 1968 (retrosp.); Gal. Jensen, Kbh. 1969, 1974; Italien tur-retur, 1950-75, Det ital. Kulturinstitut, Hell. 1975; Tranegården, Gent. 1975; Spor, Silkeborg Kunstmus. 1976; Vejle Kunstmus. m.fl. 1978 (retrosp.); Netop nu '80, Huset, Kbh. 1980; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1982; Eks-Sk. forlag, Kbh. 1983-84; Kastrupgaardsaml. 1986 (s.m. Hardy Jacobsen og Viggo Rivad); Rejser og temaer, Gl. Holtegaard 1986; Kærlige Kra-Ke-Leringer, Overg., Kbh. m.fl. 1989-90; Franz Pedersens Kunsthdl., Horsens 1990 (s.m. Jens Andreasen).

Artworks

B-tema II (1963, Silkeborg Kunstmus.); Spor. Fredensborg (1963, Vejle Kunstmus.); Avispapircollage. Hanno tradito per far soldi (mal., coll., 1963, Nordjyll. Kunstmus.); Bitter Irlandsfabel (1964, Th. Langs Sem., Silkeborg); Selvportræt (1964, Rydhave Slots Ungdomssk.); Det gröna spöket (1964/65, Nordjyll. Kunstmus.); Vietnam-krise (1965, Silkeborg Kunstmus.); Ankomst Rhodos (1965, smst.); Jeg forrådte (1965/66, Stat. Mus. for Kunst); Recherche (1967/69, Nordjyll. Kunstmus.); Lys i Ljuder (frise med 5 felter, 1972, Stat. Mus. for Kunst); Arco Etrusco I (1974, smst.); Arco Etrusco (1975, Silkeborg Kunstmus.); Hommage à Pommeregio (1979, Nordjyll. Kunstmus.); M II 80 (1980, smst.); Græsk Grønlandsfabel (1985, Vejle Kunstmus.); Landskab, Provence (1985, Vestre Landsret, Viborg); uden titel (1988, Nordjyll. Kunstmus.); Mit minut bibliotek (grafik, 1990, Vestsjæll. Kunstmus.); endv. tegn. og grafik i Aarhus Kunstmus.; Kastrupgaardsaml.; Kobberstiksaml.; Silkeborg Kunstmus.; Vejle Kunstmus.; Bibliothèque Nat., Paris. Udsmykninger: Karlslunde Sk. (mal., 1967). Illustrationer: Tove Meyer: I en have derhjemme, 1953; Eske K. Mathiesen: Epigrammer, 1982; F.R.: Test amant de Rubin, 1984; Konstantinos P. Kavafis: Mens vi venter på barbarerne, 1985. Skriftlige arbejder: Huskesedler, 1969; Spor. Tegn og tekst, 1976; I en verden uden centrum, 1988; bibl. i kat. Rejser og temaer, Gl. Holtegaard 1986.

Literature

Inf. 18.11.1950 (Ole Sarvig); 1.9.1952 (samme); Jens Jørgen Thorsen i: Hvedekorn, 5, 1961, 158f; Virtus Schade i: Kunst, 8, 1963, 218; Henning Olsen i: Billedkunst, 3, 1968, 153f; Bent Petersen i: Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981, 6; Troels Andersen i: Koloristerne, 1981; Poul Henning Nielsen i: Rejser og temaer, Gl. Holtegaard 1986, 24-46; Bent Irve (red.): Da. grafik, gennem 25 år, 290f; Berl. Tid. 20.7.1987 (Eva Pohl); 30.3.1990; Pol. 29.3.1990; Kunstavisen, 1, 1990, 8; 4, 1990, 13; 3, 1993, 8.

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.