Abraham César Lamoureux

Weilbach information

Genealogy

Lamoureux, Abraham César, -1669-1692, billedhugger. *formentlig i Metz, begr. 27.4.1692 i Kbh. (Trin.). Bror til Claude L. ~21.2.1675 i Sth. med Anna Thiel, ?tidligst 1707, datter af våbensmed Hans T. og NN.

Biography

Abraham César Lamoureux' baggrund og uddannelse er ubekendt. En formodning om, at L.s fremtrædende position ved det svenske hof skyldes et slægtskab med billedhuggerne Jean Baptiste og Charles Philippe Dieussart, kan ikke entydigt bekræftes af kilderne. L. var antagelig elev og medhjælper hos Nicolaes Millech, og tilknytningen til denne betød, at L. tidligt har kunnet orientere sig inden for den toneangivende flamske billedhuggerkunst, der var præget af både den franske og den italienske barok. L.s hovedværk er Christian Vs statue på Kongens Nytorv i København, Nordens første ryttermonument. Kongen, der er iklædt antikiserende hærførerdragt, troner til hest over den liggende misundelse. Ved soklen sidder 4 allegoriske figurer. Et tegnet udkast med slavefigurer ved soklen fra Lambert van Havens samling, er blevet opfattet som L.s egenhændige skitse, men kan også hidrøre fra andre, måske endda fra generalbygmesteren selv. Rytteren på tegningen repræsenterer en mere konservativ type i forhold til det udførte monument, der har sit egentlige forbillede i den antikke Marcus Aurelius-statue i Rom og kunne afspejle en aktuel påvirkning fra Frankrig og de samtidige projekter til Ludvig XIVs ryttermonumenter. Trods samtidig kritik fra Nicolas Tessin d.y., af forholdet mellem hestens og piedestalens proportioner, af sidstnævntes udformning og af slavernes sokler, udtrykker rytterstatuen en massiv, fortættet kraft og afspejler stor teknisk kunnen. Af tilsvarende høj kvalitet er Christian Vs portrætrelief. Mindre harmoniske er sokkelfigurerne på ryttermonumentet, der først fuldførtes efter L.s død. Antagelig skyldes disse broderen Claude L.

Education

Travels

I Sverige ca. 1669-81; aflønnet i Danm. fra juni 1681.

Occupations

Billedh. hos rigskansler Magnus Gabriel de la Gardie, Sverige, ca. 1669-77; hos enkedronn. Hedvig Eleonora 1677-ca. 1681; da. hofbilledh., lønnet med 400 Rdl. årligt samt fribolig og værksted på Rosenborg fra 24.6.1681; yderligere tildelt årlig pension på 200 Rdl. fra 1.1.1685.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

I Danmark: Hjort (forgyldt blyfigur til springvand, 1682, Fr.borg, opr.Jægersborg, nedtaget 1771); Chr. Vs rytterstatue, "Hesten" (forgyldt bly, ca. 1685-88, Kgs. Nytorv, Kbh., nu Tøjhusmus., bronzekopi af Einar Utzon-Franck, opst. 1946); sokkelfigurer til samme (fuldf. efter L.s død, antagelig af broderen Claude L.); portrætrelief af Chr. V (marmor, Rosenborgsaml.). Tilskrivninger: Mars og Hercules (børnefig., sten, Grønne Bro ved Rosenborg Have); Herkules (blyfigur, Borchs Koll.); statuette af Chr. V (marmor, Gisselfeld).

Literature

August Hahr: Konst och konstnärer ved Magnus de la Gardies hof, Uppsala og Leipzig 1905; H.C. Bering Liisberg: Rosenborg, 1914; E. Josephson: Tessin i Danm., Sth. 1924; E. Marquard i: Fra Arkiv og Mus., 2, I, 1925, 237-49; L. Swane i: Samme 371-74; V. Thorlacius-Ussing: Th. Quellinus, 1926; B. Waldén: Nicolaes Millich och hans krets, Sth. 1942; Sys Hartmann i: København før og nu, og aldrig, 5, 1988, 12-16; Hakon Lund i: Architectura, 12, 1990, 10f., 21; B. Bøggild Johannsen og H. Johannsen: Kongens kunst (Ny da. kunsthist. 2), 1993, 190- 96.

Author: forfatternavn ukendt (B.B.J) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.