Hans Christian Rylander

Weilbach information

Genealogy

Rylander, Hans Christian, *1939, maler, grafiker og billedhugger. *4.4.1939 i Kbh. Forældre: Anders R. og Kirsten Flindt. Samliv fra 1975 med socialrådgiver Aase Henriette Stensgaard, *1.11.1945 i Århus, datter af Hans Georg Grønlund og Asta Margrethe Stensgaard Grønlund, f. Pedersen.

Biography

Hans Christian Rylander fremstod fra begyndelsen som et koloristisk talent. Tidligt udviklede han imidlertid et ekspressivt, surrealistisk inspireret billedsprog, i hvilket marionetlignende skikkelser, defekte kroppe, afhuggede hoveder, overskårne lemmer, masker og sære ansigter med fortvivlede, anklagende eller helt udtryksløse øjne indgår. Billederne har ofte karakter af opstillinger, hvori de mange enkeltdele afbildes oven over eller ved siden af hinanden. Sådanne opstillinger kan tillige associere til en form for teaterscene, hvor en handling helt fremme i forgrunden modsvares af en baggrundshandling. Dette ses f.eks. i Opstilling med forhæng og portrætterede nysgerrige, hvor forgrunden udgøres af et stærkt belyst bord med forskellige genstande på, mens den mørke baggrund befolkes af de nysgerrige. R. viser tilværelsens vrangsider, han maler angsten, uroen og dekadencen, det ensomme menneske, mennesket som affaldsprodukt. Tendensen er dog gået mod større livsbekræftelse, hvori håb og kærlighed til livet anes. Billederne er meget detaljerige, i de senere indgår skrift som en væsentlig bestanddel, der binder enkeltdelene sammen til en helhed. Værkerne har mange tolkningsmuligheder, titlerne gør dem ikke mere entydige. R. har tillige udført skulpturer, der ligeledes kredser om død og forgængelighed, som det f.eks. ses i den store komplicerede sammenstilling Fra tilgroede stier inden tilståelsen, hvis mange objekter dels kan tolkes som gravfund, dels som rester af en udslettet kultur. Også her indgår sætningsfragmenter som en del af skulpturens udsagn. R. har til stadighed været aktiv inden for kunstorganisationer, bl.a. i sammenslutningen Decembristerne, ligesom han var blandt initiativtagerne til udstillingen Kunstnere for fred på Charlottenborg.

Education

Lærereksamen 1963; Kunstakad. Kbh., malersk. (Egill Jacobsen), kunstpæd. sk. (cand.phil.) 1965-69.

Travels

Europa og N.Y.

Occupations

I cens.kom. for KE 1967-68, 1986-87, 1992-93; kunstn. kons. for Birkerød Komm. 1978-82; medl. af KIKU fra 1990; fmd. 1992-95; medl. af Stat. Kunstfonds repr.skab 1994-95; af indkøbs- og legatudv. 1996- 98.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1966, det 3-årige stip. 1970, 1973, 1975, 1979- 81, 1983, livsvarig ydelse 1986; Bielke 1969; bien.pr., Paris 1969; Villiam H. Michaelsen 1974; Suhr 1974; van Gogh 1976; Pacht 1983; Rigenstrup 1984; Eckersberg Med. 1984; Ole Haslund 1990.

Exhibitions

KE 1963-64, 1966; Charl. Forår 1964-67; Oktoberudst. 1964- 66; KP 1965-67; Charl. Eft. 1966; Koloristerne 1968; Da. nutidskonst, Ateneum, Helsingfors 1968; bien., Paris 1969; Decembristerne 1969-73, 1975-97; Gal. Birkdam, Kbh. 1970-71, 1974-75; Norrøn List, Nord. Konstförbundet, Reykjavík 1972; Art Danois 1945-73, Grand Palais, Paris 1973; Å-udst. 1974, 1981; Midtvejs 1978, Skive Kunstmus. m.fl. 1978; Sætstykker af en virkelighed, Kastrupgaardsaml. 1979; Pakhuset, Nyk. S. 1980; Ung da. kunst, Charl.borg 1980; Da. grafikere 1980, 1983; Den blå citron 1981-84; Billedkunst. Hvordan..., Vejle Kunstmus. m.fl. 1982-83; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; bien., Venezia 1984; Nat af bly og aske, Charl.borg 1984; Nordenfjords, Hjørring Kunstmus. 1986; I virkeligheden, Nikolaj, Kbh. 1989. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1965 (s.m. Gunnar Thuelsen); Kunstforen. Kbh. 1971 (s.m. Erik Heide og John Olsen); Gal. Birkdam, Kbh. 1974 (s.m. Anders Kirkegaard), 1977; Gal. Torso, Odense 1977 (s.m. Svend Wiig Hansen); Det da. Hus, Paris m.fl. 1981-82; Salon de Mai, Paris 1982-83; bien., Venezia 1984 (s.m. Anders Kirkegaard); Gal. Soer, Sorø 1985; Gal. Profilen, Århus 1987; Kulturhuset, Helsinge 1992; Gal. Trap, Kbh. 1992, 1995 (s.m. Jan Leth); Gal. Nøglebæk, Odense 1993; Gal. Anne Marie, Kbh. 1994 (s.m. Jette Vohlert).

Artworks

Teatralsk adfærd i et landskab (1967, Randers Kunstmus.); Han indskrev dem med venstre hånd (1968, Aarhus Kunstmus.); I Mægeres butik (1968-69, Stat. Mus. for Kunst); Mislykkede i lummer forhold (1969, Scand. Sem. Coll., Holte); Hendes bryllup (1970, Århus Teknikum); Ud af et vindue i Brüssel (1970, smst.); I Mænadernes dal (1971, Lærling- og Handelsdagsk., Ålborg); Brudebillede (1975, Vigerslev Allés Sk., Kbh.); Anklaget for det, der er tilbage (1975, Journalisthøjsk., Århus); De gav blomsterne håndjern på (1976-77, Storstrøms Kunstmus.); Opstilling med forhæng og portrætterede nysgerrige (1976-80, Vejle Kunstmus.); Brev til fru Jensen om tidens hule brag (1977, Esbjerg Kunstmus.); Fra min brevveksling med fru Jensen (1977-78, Vejle Kunstmus.); Brev til en general (1978, Sønderjyll. Kunstmus.); Kære du (1981, Stat. Mus. for Kunst); Famler stjålent og føler ledende (1982, Gedved Statsgymn. og HF-kursus); Hvordan befrier vi os fra os selv og vore herrer (3 mal. og en skulptur, 1983-84, Vejle Kunstmus.); Pige med ulv (1987-88, Herning Tekn. Sk.); Horn (skulptur, 1992-94, Vejle Kunstmus.); Fra tilgroede stier inden tilståelsen (bronze, jern, granit, udst. 1997); Sukkerroer af en slags I-III (bemalede akvatinter, udst. 1997); endv. repr. i Kobberstiksaml., Kastrupgaardsaml.; Hjørring Kunstmus.; Fyns Kunstmus.; Victoria and Albert Mus., London. Udsmykninger: Storeg. 42, Brande (gavlmal., 1968); Fr.sundsv. Sk., Kbh. (mal. og tegn., 1975); Gladsaxe Kriminal- og Civilret, Søborg, retsbygn. ventegang (tegn., 1976); Idealist frembærer sit problem (bronze, 1979-80, Odense Univ.bibl.); De havde kørt længe uden at holde på styret (triptykon, 1981-82, Østre Landsret); Afskårne blomster lukker sig i mørke (triptykon, 1982-83, Danm. Lærerhøjsk.); Kult (granit, 1985, Vejen Handelssk.); Odense Univ., trappeskakt (4 mal. samt 1 skulptur, 1986); Vejen fra Golgata (granit og bronze, 1989-90, Rigshosp.); Tarzan er rejst (mal., 1990, Helsinge Kulturhus); Inden natten æder det gådefulde præg (1990-91, Dronn.lund Gymn.); Længslen i øjeblikket (granit, 1991-92, Århus HF-center, Viby). Skriftlige arbejder: For friheden lever længslen, 1979; tekst i kat. til Billedkunst. Hvordan, Vejle Kunstmus. 1982.

Literature

Kristeligt Dagbl. 1.6.1965 (Erik Clemmesen); Anders Kirkegaard i: Decembristerne, 1969; Weekendavisen 28.10.1977 (Bent Irve); Fr.borg Amts Avis 6.11.1977 (Bente Scavenius); Pol. 7.11.1977 (Bertel Engelstoft); 25.9.1986 (Pierre Lübecker); Jan Garff i: H.C.R.: For friheden lever længslen, 1979; Bente Scavenius i: Kat. Det da. Hus, Paris 1981; Stig Miss i: Bien., Venezia 1984; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985, 292f; Berl. Tid. 29.8.1986 (Peter Michael Hornung); Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989; Jyll.p. 5.9.1990 (H.P. Jensen); Lotte Hammeken og Jørn Guldberg: Kunst på Odense Univ., 1995. Murens mænd, DR TV 1968 (gavlmal. i Brande); Han maler menneskets drømme og længsler, et portræt af billedkunstneren H.C.R., DR TV 23.8.1979; Kunstrunden, DR TV 18.6.1984 (Helge Ernst).

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.