Philip de Lange

Literature

Arch., 1919, 245-48; 1924, 210-16; 1925, 73-77; Arno Berg i: Foren. til norske fortidsminders bevaring. Aarsberetn. 1925, 10-16; Fr. Weilbach i: Hist. Medd. om Kbh., 2. rk. II, 1925-26, 181-96, 343-48; 2. rk. V, 1931-33, 241-48; Fr. Weilbach: Da. Bygn.kunst, 1930; samme i: Tilskueren, 1932 I, 283-90; samme i: Hist. Medd. om Kbh., 1934, 23; E. Pade i: Samme, 183f; Chr. Elling i: Samme, 2 rk. III, 1927-28, 375-403; samme i: Ark. M., 1930, 225-72; samme: Holmens Bygn. Hist., 1932; Danm. K., Præstø Amt, 1933-35, 1009; Chr. Elling i: Artes, V, 1937, 80; samme i: Tilskueren, 1938 II, 404; samme i: Hist. Medd. om Kbh., 3. rk. III, 1939, 87-90; samme i: Borgerhuse, 1943; Steen Eiler Rasmussen: Byer og bygninger, 1949; Harald Langberg: Danm. Bygningskultur I-II, 1955; Tove Clemmensen og M.B. Mackeprang: Chr. IXs Palæ på Amalienborg, 1956, 21f, 24, 26, 36, 190, 192; Danm. K. I, Kbh. 1, 1958, 509; Chr. Elling: Paraden I, 1958, 228; H. Lund og K. Millech (red.): Danm. Bygningskunst, 1963; Torben Holck Colding: Jægerspris, 1965, 14f; Knud Voss: Bygn.adm. i Danm. under enevælden, 1966; Jan Steenberg: Fredensborg Slot, 1969; Hakon Lund (red.); Danm. Ark., I-VI, 1979-81; H.E. Langkilde: Bybillede, et stræde i den indre by, 1988.

Author: Hans Edvard Nørregård-Nielsen (H.E.N.-N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.