Philip de Lange

Artworks

(I København, hvor intet andet er nævnt): Aagaards ejendom på Gammeltorv (1728, nedr. 1795); forlængelse af Moltkes Palæ, Bredg. (1729-31); Chr. Møinichens Palæ, Købmagerg. 33 (1729-33, nu posthus); Den reformerte Præstegård, Åbenrå 32-34 (ca. 1730); Magstræde 6 (mellem 1730 og 1734); Hofkonditor Zieglers gård, Nybrog. 12 (1732); proj. til Frue Kirkes spir (1734); proj.til ombygn. af Akershus, Oslo (1734-35); Asiatisk Kompagnis kontorbygn., Strandg. 25 (1738-39); Søetatens hovedmagasin på Gammelholm (1737-39, brændt 1795); Børnehuset på Christianshavns Torv (1739-41, nedr. ca. 1928); Damsholte K., Møn (1741-43); Det Barchmannske Palæ, Ny Kongensg. 1 (1740-42); Søllerødgård (1741- 42); udv. af Vartov (1743-44); ombygn. af Glorup, Fyn (1743-44); Nyholms Hovedvagt; hovedfløje og portalparti ved Arsenalet på Holmen (1742-45); Den kgl. Grynmølle på Chr.havn (1744-45, nedr.); Admiralitetsbygn. på Gammelholm (1746, nedr. 1865); Skagens gamle fyrtårn (1746-48); tårn på Husby K., Vestfyn (1747-48); Ved Stranden 16 (1748); Hellebækgård (1740rne); Gl. Strand 48 (1750); Nyholms Mastekran (1751); forh. af Nyboderhusene i Suensonsg. (1756); eget hus (salpeterværket), Prinsesseg. 54 (1750ernes slutn.); Stephen Hansens Gård, Helsingør, (1759-60); St. Mariendal, Hell. (ca. 1760); Lille Mariendal (1764, nedr.); ombygn. af Assistenshuset, Nybrog. (1765); Hovedmagasinet, Fr.holm (1767-72); Takkelageloftet, smst. (1767-72); desuden flere urealiserede projekter og forlængst nedrevne bygninger.

Author: Hans Edvard Nørregård-Nielsen (H.E.N.-N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.