Aage Langeland-Mathiesen

Artworks

Kapel på Fåborg gl. Kgrd. (1896); Dannemare K. (1896-97); Gl.torv 2/Nyg. 6, Kbh. (1898); præstebolig på Klosternakken, Præstø (1898); Blågårdspl. 2-6 og 8-12, Kbh. (1902); Skt. Jørgensborg, Trommesalen 5-7/Gl. Kongev. 1, Kbh. (1902-03); baghuset Absalonsg. 28, Kbh. (1903); Østbaneg. 11/Trondhjems Pl., Kbh. (1903-04); Abel Cathrinesg. 18/Istedg. 19/Lille Istedg. 1, Kbh. (1906); Fr.holms Kanal 2/Vandkunsten 1, Kbh. (1906); lægebolig, Loka, Västmannland, Sverige (1907); St. Strandstr. 19-21, Kbh. (1907-08); apotek, Havneg. 9, Fr.sund (1908, nu supermarked); Sparekassen for Præstø By og Omegn, Adelg. 91 (1912, ombyg. til kontorer); villaer i Vejle og Helsingør (Ørehøj); flere beboelsesejd. i Kbh. Sammen med Ulrik Plesner: Vodroffsv. 37-43, Danas Pl. 11-13, 10-20, Carl Plougs V. 8, Vodroffslund 1-3, Fr.berg (1906-09); Vodroffshus, Svend Trøstsv. 12, Danasv. 22-24, Carl Plougs V. 7, Fr.berg (1908); Studenterforen., H.C. Andersens Boulev. 6, Kbh. (1909, ombyg.); Kvindel. Læseforen. bygn., Gl. Mønt 1 (1910, nu en del af det Berlingske kompleks); beboelsesejd. Enghavev./Sdr. Boulev. (1917); Ingerslevg. (1918); Ingerslevsg., Sigerstedg., Sdr. Boulev. (1919). Projekter: Islands Brygge (s.m. Ulrik Plesner, 1907). Restaureringsarbejder: Steensgaard ved Fåborg (o. 1903); Rasmus Langelands gård, Algade 25, Korsør (1901); portal af Nicodemus Tessin på Clausholm ved Randers (1918-19); ombygn. af flere byhuse i Kbh. Skriftlige arbejder: Artikler i: Arch.; Fra Arkiv og Mus. 1899-1902; Aarb. for Nord. Oldkyndighed og Hist., 1902; endv. bogen: Det kgl. kbh. Skydeselsk. og da. Broderskab 1334-1934, 1934.

Author: Ulla Kjær (U.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.