Erik Larsen

Weilbach information

Genealogy

Larsen, Erik, 1902-1975, tegner og maler. *3.8.1902 i Fr.havn, ?27.9.1975. Forældre: Toldass. i Fr.havn, senere strandkontrollør i Løkken Lars Christian L. og Edle Mathilde Christiansen. ~1° 23.5.1934 med Ellen Mau Knudsen, *21.9.1905 i Svendborg, ?15.3.1989, datter af dir. Rasmus K. og NN. Ægteskabet opl. 1940. ~2° 21.4.1943 i Kbh. med Grethe Birgittha Juel Ranten, *10.1.1917 smst., datter af ass., senere kontorchef Knud Alfred Juel R. og Thora Maryann Andersen. Ægteskabet opl.

Biography

Erik Larsen var boheme. Han delte sin tid mellem Københavns værtshusmiljøer og sommerlivet i Løkken. I sin ungdom var han især inspireret af samtidens franske tegnekunst og fremstillede caféscener, gøglere og eksotiske motiver i en stringent, dekorativ stil med en tilbøjelighed til geometrisering af figurerne. I løbet af 30rne gik han gradvis over til at lave store serier af tuschtegninger og oliemalerier med et livligt fortællende historisk eller litterært indhold, med emner f.eks. fra Tusind og en nat, Terje Vigen eller Bispen på Børglum. Disse arbejder er farverige og fabulerende figurkompositioner, hvor overfladen lever i hastigt udførte strøg. I de sidste år af L.s liv blev døden et vigtigt motiv ved siden af de letpåklædte badepiger, som i alle årene havde været et yndlingsemne. L. havde en meget stor produktion, hvoraf størstedelen er i privateje, særlig i omegnen af Løkken.

Education

Elev af Karl Larsen 1932-33.

Travels

Paris 1929, 1936; München 1929.

Occupations

Scholarships

2. og 3.pr. i plakatkonk., Løkken Turistbureau 1930; 3.pr. i Wesselkonk., Foren. for Boghaandv. 1934.

Exhibitions

KE 1930, 1934; Nordjysk Kunststævne, Ålborg 1933; Regnbuen, Løkken 1933-41, 1964; Løkkenmalerne, Løkken Mus. 1994. Separatudstillinger: Ramme-Larsen, Kbh. 1932, 1935, 1938; Alfred Andersen, Nikolaj Pl., Kbh. 1946; Nord. Boghandel, Østerg., Kbh. 1960.

Artworks

Styggekrumpen (Løkken Ældrecenter); Løkken Redningsbaads forlis (serie af tuschtegn., 1956, Løkken Centralsk.). Bogillustrationer: Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas, 1934; Johan Herman Wessel: Udvalgte Værker, 1941. Desuden bl.a. ill. i Vendsyssel Tid., Nat.tid. og Pol. Grafik i Kobberstiksaml. Udsmykninger: Café Søborg, Løkken (1950, nu tildækket).

Literature

Pol. 9.4.1935 (K. Pontoppidan); Berl. Tid. 11.4.1935 (Kai Flor); Nat.tid. 15.12.1946 (Jan Zibrandtsen); Dag. Nyh. 11.4.1960; Vendsyssel Tid. 30.10.1977; 10.6.1979; 15.1.1978; 11.3.1979 (Poul Kjær); Jørgen og Peter Ussing Olsen: Redningsbådens forlis Løkken 1929, 1979; Peter Ussing Olsen i: Løkkenmalerne, Løkken Mus. 1994.

Author: Lasse Hultberg (L.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.