William Scharff

Weilbach information

Genealogy

Scharff, Niels William, 1886-1959, maler. *30.10.1886 i Kbh., ?20.9.1959 smst., begr. på Tisvilde Kgrd. Forældre: Bagersv., senere bagerm. Johannes S. og Anna Margrethe Larsen. ~12.12.1914 i Kbh. med pianist Ingeborg Ussing, *6.2.1889 smst., ?27.5.1981 i Birkerød, datter af maskinm. Valdemar U. og Sophie Frederikke Poulsen.

Biography

William Scharffs opvækst hos bedsteforældrene i et traditionsrigt bondemiljø i Tisvilde fik stor betydning for hans motivverden. Impulserne herfra smeltede imidlertid efterhånden sammen med en udbredt tendens i europæisk mellemkrigskunst til at søge billedmæssigt udtryk for en vision om et bedre og mere harmonisk menneskeliv. Efter at være blevet malersvend, søgte S. forgæves optagelse på Kunstakademiet, men kom i stedet ind på Kunstnernes Studieskole. I forlængelse af uddannelsen sluttede han sig til den kreds af unge kunstnere, der udstillede under navnet De Tretten. S. viste her naturalistiske bybilleder med sporvogne, men snart efter fandt han inspiration hos de europæiske postimpressionister, især Paul Cézanne og Edvard Munch. Dette kom bl.a. til udtryk i den store figurkomposition Legende I, 1911, en apoteose over det landlige liv og et af S.' tidligste forsøg på at finde et syntetisk udtryk for harmonien mellem mennesker og natur. Under 1. verdenskrig blev S. medlem af den nystartede sammenslutning Grønningen, og han kom snart til at tilhøre inderkredsen i den gruppe, for hvem den samtidige udenlandske avantgarde stod som en uomgængelig udfordring. S. var en væsentlig skikkelse i forbindelse med kubismens gennemslag i dansk malerkunst. En række hønsebilleder fra 1917-18 viser et stadig mere sprængt univers med tydelige kubistiske aner, men fremstår samtidig som en bearbejdning af indtryk fra Kandinskys kunst. Eksperimenterne førte S. helt frem til abstraktionens grænse, og i 1918 tog han også futurismens udfordring op i et kalejdoskopisk sporvognsbillede, hvori han forsøgte at gøre det moderne samfunds opskruede tempo og abrupte, splittede oplevelsesformer til et tema i kunsten. Men allerede 1919-20 vendte han tilbage til et mere sammenhængende, forestillende maleri, hvori den nøgne menneskefigur med klassiske forbilleder kom til at spille en hovedrolle. Under et studieophold på brasilianeren Pedro Arajos malerskole i Paris voksede S.' interesse for renæssancekunsten. Han fordybede sig især i studiet af Paolo Uccellos kunst, som han blev så optaget af, at han malede en fri kopi af dennes Battaglia i et forsøg på at genskabe maleriets oprindelige farvepragt. I forhold til de fleste jævnaldrende modernister fik S. mange udsmykningsopgaver. En vis stramhed, en stærk bevidsthed om billedkonstruktion og et systematisk gennemført penselarbejde står heri som blivende resultater af S. modernistiske eksperimenter. Hovedværkerne er udsmykningen af rotunden på godset Bjersjöholm i Skåne, der forener lokalt sagnstof med skildringer af det daglige arbejde på landet, Vintersbølle Børnesanatorium, hvor temaet er børns leg i naturen, og endelig den store sammenfatning i freskoudsmykningen til Studentergården i København, der ifølge S. selv er tænkt som en hyldest til ungdommen, livsglæden og lyset. Temaet er mennesket, der i mødet med naturen indvies til livet og kærligheden, skildret i en lang, lyrisk frise, der koloristisk og motivisk bevæger sig fra morgen til nat. Sideløbende med udsmykningerne malede S. en lang række stiliserede billeder af graner i stadig mere lysfyldte farver. I hans sidste år sås, i forbindelse med arbejder i gobelin, en vis tilbagevenden til ungdommens eksperimenter med abstraktionen. Inden for den tidlige modernisme har eftertiden foretrukket det mere dystre eller det rent artistiske frem for det klassisk betonede og tilstræbt livsbekræftende, som S. repræsenterede, og som han i sin levetid nød stor respekt for, ikke kun i Danmark, men i store dele af Skandinavien.

Education

Malersv. 1904; Kbh. Tekn. Sk. (H. Grønvold) 1903-06; Kunstnernes Studiesk. (Kr. Zahrtmann) 1907-08, (Johan Rohde) 1909; Pedro Arajos sk. og André Lhotes sk., Paris 1920.

Travels

Berlin og Dresden 1909; Paris jan.-april 1911, 1949; Firenze, Rom, Paris jan.-maj 1920; Italien maj 1923, hjem via Spanien eft. 1924; Rom, San Gimignano, Grækenland 1927-28; Berlin, Dresden, München 1930; Holland, Belgien, Frankrig forår 1931; Italien, Frankrig, Belgien 1936; Italien forår 1950, 1953, 1956; London og Amsterdam 1959.

Occupations

Medl. af kom. for KE 1918, 1937-38 (fmd.); af best. for Kunstforen., Kbh. 1937-40; af Kunstnersamf. jury 1937-40; af Akad.rådet fra 1940; af best. for Thorvaldsens Mus. 1946-59; af Gal.komm. fra 1950; prof. ved Kunstakad. Kbh. okt. 1950-57 (udnævnt jan. 1951).

Scholarships

Ronge 1914-15, 1922; Raben-Levetzau 1917, 1920, 1923-24; Oluf Hartmann 1919; Akad. 1919, 1922-23, 1925; Bielke 1921; Hielmstierne- Rosencrone 1922; Benny Claudi-Pedersen 1924; Eckersberg Med. 1924; Ny Carlsbergfondets rejsestip. 1927, 1950; Zach. Jacobsen 1928; Foltmar 1928; Ancker 1934; Thorvaldsen Med. 1957; Niels Larsen Stevns 1957.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forbund 1908; Den frie Udst. (juleudst.) 1908; De Tretten 1909-10; KE 1914-16, 1918, 1921, 1941; Grønningen 1916-21, 1924- 25, 1929, 1933, 1935-36, 1938-41, 1943-45, 1949, 1953, 1955, 1957, 1960 (mindeudst.); Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Nord. Konst, Göteborg 1923; verdensudst., Paris 1925; Moderne da. Malerkunst, Charl.borg 1925; Unionalen 1927, 1931; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; vandreudst., USA 1928; Da. Målarkonst, Helsingfors 1928; Det da. Kunststævne, Forum 1929; bien., Venezia 1936; Den fynske Foraarsudst. 1936, 1961; Nord. konstutst., Mässhallen, Göteborg 1939; Da. Kunst, Fyens Forum 1940; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Den da. Kunstudst., Oslo 1946; Da. Kunst i Dag, Charl.borg 1947; Nord. Kunstforb. 1947, 1950, 1953; Da. Art Treasures, Victoria and Albert Mus., London 1948; Da. dek. Kunst, Sth. 1950; Art et Travail, Mus. d'Art et d'Histoire, Genève 1957; Da. kunst 1885-1915, Kunstforen., Kbh. 1976; Da. kunst 1915-1945, smst. 1976; Menneskeopfattelser, Vejle Kunstmus. 1977; De Danske, Liljevalchs, Sth. 1984-85; Børn og unge i da. kunst, Hjørring Kunstmus. 1985; Grønningen, de tidlige år, Glyptoteket 1990; Tisvildes trylleri, Nivaagaard 1990. Separatudstillinger: Kleis, Kbh. 1912 (s.m. Axel P. Jensen, Carl Jensen, Olaf Rude og Ørnulf Salicath); Da. Kunsthdl., Kbh. 1917; Aarhus Kunstbygn. 1918 (s.m. Axel P. Jensen, Carl Jensen, Sv. Rathsack og Olaf Rude), 1929 (s.m. Axel P. Jensen og Olaf Rude), 1936 (retrosp.); Blomquists Kunsthdl., Kristiania 1919 (s.m. Olaf Rude); Charl.borg 1958 (retrosp.); Århus Permanente 1961; Sammenslutn. af da. kunstforen. 1964-65 (s.m. Adam Fischer og Jens Søndergaard); Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1973-74; Kulturhuset, Helsinge 1979; Randers Kunstmus. 1983.

Artworks

Min mormor, I, II (1907, 1908); Sporvogne på Rådhuspladsen (1909); Dugget rude (1910, Storstrøms Kunstmus.); Legende I (1911, Randers Kunstmus.); Grantræ (1912, Fyns Kunstmus.); Maleren Carl Jensen (1912); Johanne Scharff, kunstnerens søster (1913, Stat. Mus. for Kunst); Legende III (1915-16, Den da. Bank); Skovinteriør (1915-16); Spejlet (1916, Vestsjæll. Kunstmus.); Nature morte (Flaske og rør) (1916, Den da. Bank); Høns under buske (1917, smst.); Komposition i blåt, høns (1918, Randers Kunstmus.); Komposition i rødt, høns (1918, Stat. Mus. for Kunst); Komposition. Sporvogne (1918, skitse 1917, Stat. Mus. for Kunst); Bevægelsesmotiv (1918-19, Ribe Kunstmus.); Maleren (selvportræt) (1919, Vejle Kunstmus.); Badende drenge (1919); Legende IV (1920, 1. version, Den da. Bank, 2. version, Skive Kunstmus.); Nocturne I-IV (udsmykn. til musikvær., 1921, Nordjyll. Kunstmus.); En maler (Den gule mand) (ca. 1922, Vejle Kunstmus.); Drivende skyer (1922-23, Eckersberg Med. 1924); Oksehoved på et fad (1923, Vejle Kunstmus.); Battaglia. Kopi efter Uccellos maleri i Uffizierne (1923-24, Kunstakad. Kbh.); Mosekonen brygger. Legende (1926-28, Stat. Mus. for Kunst); Gade i San Gimignano (1927); Studie (1934, Ystads Konstmus.); Skovinteriør (1934, Göteborgs Konstmus.); Det daglige brød (5 mal., 1936-37, 1 stk. i Malmö Mus.); Høns mellem brændenælder (1948, Trapholt); Dreng med pilefløjte (1950, Storstrøms Kunstmus.); Badende børn (udat., Herning Kunstmus.); Skuespiller Bodil Ipsen (1953, Fr.borgmus.); Undervisningsmin. Jul. Bomholt (1954, Chr.borg); Prof. Niels Bohr (1955, Fr.borgmus.); tegn. og grafik i Kobberstiksaml. Udsmykninger: Apoteker Martin Reimers hjem, Løveapoteket, Århus (6 ital. motiver, 4 stk. 1925 nu i Aarhus Kunstmus.); Stærekassen (2 loftsmal., 1930); Bjersjöholm ved Ystad (1931-36, 6 forarb. i Skissernas Mus., Lund); funktionærernes opholds- og spisestuer, Carlsberg, Kbh. (1934-38); Vintersbølle Børnesanatorium (siden plejehjem) ved Vordingborg (1939-42, studie i Vejen Kunstmus.); Studentergården, Tagensv., Kbh. (fresko, 1943-53); Chr.borg (gobelin, 1951-58); Tivolis koncertsal (fortæppe, 1955-56). Skriftlige arbejder: Om Vennen og Maleren, i: Hilsen til Carl Jensen, 1947; Rumudsmykningen i Studentergaardens festsal, i: Gaardbroderen, 1, 1953.

Literature

Tilskueren, 1918, II, 539-45 (Carl V. Petersen, interv.); 1924, I, 182-84 (samme); 1938, I, 168-79 (R. Josephson); Vor Tid, II, 1918, 917f (Leo Swane); Otto Gelsted: Ekspressionisme, 1919, 41, 55; Vore Herrer 28.10.1920; Samleren, 1928, 99f (Pr. Wilmann); 1930, 48 (O.V. Borch); 1936, 76-78 (Kay Petersen); Kunstmus. Aarsskr., 1929-31, 236 (Leo Swane); 1934, 82 (samme); 1937, 118-20 (Jørn Rubow); 1991, 102-29 (H. Abildgaard); 1993, 86-91 (A.-D. Rogild); S. Danneskiold-Samsøe: W.S, (Vor Tids Kunst, 4), 1931; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Otto Gelsted: Tibirke Bakker, 1941, 29, 44-46, 62-64; Erik Zahle i: Danm., 1943, 687-93; Ord och bild, 1945, 241-47 (samme); P. Lübecker i: Levende Musik, III, 1944, 211-15; J. Zibrandtsen: Moderne da. Mal., 1948, 137-44; H. Bramsen i: Aarstiderne, 2, 1951, 50-52; S. Danneskjold-Samsøe: I Kunstens Tjeneste, 1953, 105, 154, 185, 217, 219; Gutenberghus Årsskr. 1953, 50-56 (H. Rostrup); 1961, 5-10 (E. Johansson); 1968, 15f (L. Rostrup Bøyesen); 1981, 13-17 (Godfred Hartmann); Tove Clemmensen (red.): Da. hjem ved årh.skiftet, IV, 1953, 145-68; Walter Schwarz i: Kunst og Kultur, 1953, 69-82; Ark. M., 1956, 88-90; J. Zibrandtsen i: W.S., Charl.borg, 1958; E. Mentze: W.S., 1958; Otto Gelsted i: Louisiana Årb. 1958, 72-75; Poul Vad i: Vindrosen, 2, 1959, 142- 48; samme: Billedet, væggen, rummet, 1968, 51-56; J.Fr. Nørbæk i: Gaardbroderen, 1973, 48-60; Ingeborg Scharff i: Vejby-Tibirke Årbog 1973-74, 22-31; J. Zibrandtsen: W.S. Malerier i Handelsbanken, 1976; H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979; L. Gottlieb: W.S. Legende I, Randers Kunstmus., 1983; E. Klange i: Cras, XLIV, 1985, 33f; H. Abildgaard i: Ribe Kunstmus. 100 år, 1991, 67-70; samme i: Ny da. kunsthist. bd. 6, 1994. Avisartikler: Pol. 14.11.1909 (Karl Madsen); 18.11.1917; 16. og 18.1.1925 (V. Wanscher); 1.10.1934 (W. Scharff); 30.10.1936 (interv.); 12.1.1941 (Mag.); 16.8.1943 (interv.); 22.8.1944 (interv.); 20.10.1946 (interv.); 24.1.1955 (Jul. Bomholt); 21.5.1959; Verdens Gang, Kristiania 8.1.1919 (Henrik Sørensen); Berl. Tid. 20.1.1929 (interv.); 6.12.1933 (K. Flor); 12.8.1944 (interv.); 1.10.1950 (E. Mentze); B.T. 25.1.1929 (Houmark); Ekstrabl. 25.1.1929 (Edv. Weie); 20.10.1930 (O. Gelsted); 12.3.1936 (E. Zahle); Aalborg Stiftstid. 6.3.1929; Dag. Nyh. 6.12.1933; 10.5.1956; Aarhuus Stiftstid. 28.2.1936 (interv.); Nat.tid. 28.10.1936 (Sig. Schultz); 12.9.1942 (J. Zibrandtsen); 28.10.1946 (interv.); 16.2.1947 (J. Zibrandtsen); 21.9.1959; Arbetet, Malmö 1.9.1945 (interv.); Soc.-Dem. 24.10.1946 (Karl Bjarnhof, interv.); 14.11.1958 (J. Møller Nielsen); Berl. Aften 5.7.1948; 15.11.1958; Inf. 13.11.1958 (E. Johansson); 21.9.1959 (samme); Aktuelt 21.9.1959 (Pr. Wilmann); Kristeligt Dagbl. 22.9.1959 (E. Clemmesen). Levnedsberetn. i Ordenskapitlet; breve i Det kgl. Bibl.; En maler i Tisvilde Lunde, 1948 (farvefilm af Mogens Kruse).

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.