William Scharff

Literature

Tilskueren, 1918, II, 539-45 (Carl V. Petersen, interv.); 1924, I, 182-84 (samme); 1938, I, 168-79 (R. Josephson); Vor Tid, II, 1918, 917f (Leo Swane); Otto Gelsted: Ekspressionisme, 1919, 41, 55; Vore Herrer 28.10.1920; Samleren, 1928, 99f (Pr. Wilmann); 1930, 48 (O.V. Borch); 1936, 76-78 (Kay Petersen); Kunstmus. Aarsskr., 1929-31, 236 (Leo Swane); 1934, 82 (samme); 1937, 118-20 (Jørn Rubow); 1991, 102-29 (H. Abildgaard); 1993, 86-91 (A.-D. Rogild); S. Danneskiold-Samsøe: W.S, (Vor Tids Kunst, 4), 1931; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Otto Gelsted: Tibirke Bakker, 1941, 29, 44-46, 62-64; Erik Zahle i: Danm., 1943, 687-93; Ord och bild, 1945, 241-47 (samme); P. Lübecker i: Levende Musik, III, 1944, 211-15; J. Zibrandtsen: Moderne da. Mal., 1948, 137-44; H. Bramsen i: Aarstiderne, 2, 1951, 50-52; S. Danneskjold-Samsøe: I Kunstens Tjeneste, 1953, 105, 154, 185, 217, 219; Gutenberghus Årsskr. 1953, 50-56 (H. Rostrup); 1961, 5-10 (E. Johansson); 1968, 15f (L. Rostrup Bøyesen); 1981, 13-17 (Godfred Hartmann); Tove Clemmensen (red.): Da. hjem ved årh.skiftet, IV, 1953, 145-68; Walter Schwarz i: Kunst og Kultur, 1953, 69-82; Ark. M., 1956, 88-90; J. Zibrandtsen i: W.S., Charl.borg, 1958; E. Mentze: W.S., 1958; Otto Gelsted i: Louisiana Årb. 1958, 72-75; Poul Vad i: Vindrosen, 2, 1959, 142- 48; samme: Billedet, væggen, rummet, 1968, 51-56; J.Fr. Nørbæk i: Gaardbroderen, 1973, 48-60; Ingeborg Scharff i: Vejby-Tibirke Årbog 1973-74, 22-31; J. Zibrandtsen: W.S. Malerier i Handelsbanken, 1976; H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979; L. Gottlieb: W.S. Legende I, Randers Kunstmus., 1983; E. Klange i: Cras, XLIV, 1985, 33f; H. Abildgaard i: Ribe Kunstmus. 100 år, 1991, 67-70; samme i: Ny da. kunsthist. bd. 6, 1994. Avisartikler: Pol. 14.11.1909 (Karl Madsen); 18.11.1917; 16. og 18.1.1925 (V. Wanscher); 1.10.1934 (W. Scharff); 30.10.1936 (interv.); 12.1.1941 (Mag.); 16.8.1943 (interv.); 22.8.1944 (interv.); 20.10.1946 (interv.); 24.1.1955 (Jul. Bomholt); 21.5.1959; Verdens Gang, Kristiania 8.1.1919 (Henrik Sørensen); Berl. Tid. 20.1.1929 (interv.); 6.12.1933 (K. Flor); 12.8.1944 (interv.); 1.10.1950 (E. Mentze); B.T. 25.1.1929 (Houmark); Ekstrabl. 25.1.1929 (Edv. Weie); 20.10.1930 (O. Gelsted); 12.3.1936 (E. Zahle); Aalborg Stiftstid. 6.3.1929; Dag. Nyh. 6.12.1933; 10.5.1956; Aarhuus Stiftstid. 28.2.1936 (interv.); Nat.tid. 28.10.1936 (Sig. Schultz); 12.9.1942 (J. Zibrandtsen); 28.10.1946 (interv.); 16.2.1947 (J. Zibrandtsen); 21.9.1959; Arbetet, Malmö 1.9.1945 (interv.); Soc.-Dem. 24.10.1946 (Karl Bjarnhof, interv.); 14.11.1958 (J. Møller Nielsen); Berl. Aften 5.7.1948; 15.11.1958; Inf. 13.11.1958 (E. Johansson); 21.9.1959 (samme); Aktuelt 21.9.1959 (Pr. Wilmann); Kristeligt Dagbl. 22.9.1959 (E. Clemmesen). Levnedsberetn. i Ordenskapitlet; breve i Det kgl. Bibl.; En maler i Tisvilde Lunde, 1948 (farvefilm af Mogens Kruse).

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.