Karl Schou

Weilbach information

Genealogy

Schou, Carl (Karl) Holger Jacob, 1870-1938, maler. *9.3.1870 i Kbh., ?8.3.1938 i Charll., urne i Gent. (Mariebjerg). Forældre: Skomagersv., senere skomagerm. Johan Karl Christian S. og Henriette Inger Kristine Sørensen. ~1° 16.5.1894 i Flødstrup med rigsdagsstenograf Marie Hansen, *21.1.1865 i Fåborg, ?21.10.1934 i Gent., datter af dekorationsmaleren Peter Syrak H. og Marie Birgitta Rasmussen. Ægteskabet opl. ~2° 12.9.1913 i Kbh. med maler, sølvsmed, væver Ingeborg Selma Margotta Bertelsen, *9.7.1880 smst., ?21.11.1943 i Gent., datter af læge Edvard Thomas Gottlob B. og Anna Louise Christensen.

Biography

Karl Schou tilhørte generationen, der var vokset op med naturalismen, og som havde fået indskærpet, at grundlaget for kunsten var det omhyggelige naturstudium. Langsomt og kun til en vis grænse frigjorde han sig fra dette. Han kunne trække en figur op med en mørk konturlinie eller opløse figurens omrids, og lige fra hans første møde med impressionisterne ved den franske udstilling i 1888 fascineredes han af deres frie behandling af lys, skygge og farve, og på Zahrtmanns skole lærte han et friere farvesyn. Men typisk for S. kunstneriske standpunkt er hans stadige arbejde med at gengive det atmosfæriske og trofasthed over for naturens former. Han søgte farvens mange forskellige toner og nærmede sig derved Albert Gottschalk og Vilhelm Hammershøi. S. malede portrætter, opstillinger og nogle arkitekturbilleder, men var først og fremmest landskabsmaler. På Zahrtmanns skole blev han venner med de fynske malere, til hvis kreds han regnes, men han adskiller sig fra dem i både naturopfattelse og malemåde. S. var den stilfærdige lyriker, for hvem et hjørne af en have eller en solfyldt plet under et træ var nok. "At male er at tie," sagde han og opfordrede altid til at anvende små formater. I de to store udsmykninger fra 1930rne viste han en anden side af sit talent. Især i udsmykningen til Rigshospitalet blev figurfremstillingen enkel og summarisk, og til Christianshavns Gymnasium malede han landskabs-, by- og arkitekturbilleder samt realistisk samtidsreportage formet som en dekorativ og betydningsmæssig helhed. Fra 1915 tilbragte S. somrene i Vendsyssel, og i lange perioder boede og rejste han især i Italien og Frankrig. Rejselivet tilførte maleriet nye motiver, men ændrede ikke i særlig grad hans udtryk. S. spillede en vigtig rolle i dannelsen af Grønningen i 1915, men gik ud allerede i 1922 og søgte at vende tilbage til Den frie Udstilling. Først i 1931 lykkedes det. S. var en klar, intelligent, humoristisk skribent, der viser samme fine iagttagelsesevne som i maleriet. S. havde elever, blandt dem en søn af 2. ægteskab, maleren Mikael S.

Education

Arb. på malerfabr. ca. 1882-84; elev på Valdemar Sikelkows malersk. ca. 1884-86; Stat. Tegnelærerkursus, Kbh. (Malthe Engelsted) 1886-87; Zahrtmanns Sk. 1887-1900.

Travels

Tyskland, Paris 1905; Holland, England, Tyskland 1907; Italien 1909, 1920-21, 1926; Berlin 1910; Frankrig 1912-13, 1919-20, 1921-22, 1922-23, 1926; Norge 1928, 1937; Tjekkoslovakiet 1929.

Occupations

Ansat til at udforme protokol over akvareller og scenerekvisitter ved Det kgl. Teater 1897; medstifter af og fmd. for Grønningen 1915.

Scholarships

Raben-Levetzau 1904, 1907; Akad. 1905-06, 1909, 1911-12; Hielmstierne-Rosencrone 1907; Ancker 1925; P.A. Schou 1933, 1936.

Exhibitions

Charl. Forår 1891; Zahrtmanns Elever, Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1892; Kunstnernes Studiesk. Udst. 1896; Den frie Udst. 1896-97, 1899-1912, 1914, 1930-38; Internat. kunst, Rom 1911; Contemp. Scand. Art, Am.-Scand. Soc., N.Y. 1912; Grønningen 1915-16, 1919, 1922; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Zahrtmann og hans elever, Fr.berg Ovenlyssal 1926; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; L'art danois, Jeu de Paume, Paris 1928; Da. Målarkonst, Helsingfors 1928; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Da. Kunstudst., Kunstnernes Hus, Oslo 1931; Nordjysk Kunststævne, Ålborg 1933; Da. Kunst, Amsterdam 1934; Da. Udst., Warszawa m.fl. 1936-37; Aarhushallen 1938; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Mit bedste Kunstværk, smst. 1941; Da. Akvareller, Kunstforen., Kbh. 1946; Da. dek. kunst, Sth. 1950; Ny Carlsbergfondets jub.udst., Rådhushallen, Århus, 1952; Da. kunstnerslægter, Charl.borg 1952; 500 års da. portrætter, smst. 1961; Den frie mindeudst., Kunstforen., Kbh. 1966; Da. kunst 1885-1915, smst. 1976; Danm.billeder, Sophienholm 1978; Fyn i by'n, Hirschsprung 1981; Da. portrætkunst, Hørsholm Kunstforen. 1981; Fynboerne, Kastrupgaardsaml. 1989. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1912, 1925; Chr. Larsen, 1914, 1921; Da. Kunsthdl. 1917, 1919; Fr.berg Ovenlyssal 1923, 1926; Göteborg 1924; Atelierudst. 1924; Kunstnerforb., Oslo 1928; Winkel & Magnussen, Kbh. 1927-29; Den frie Udst. bygn. (retrosp.); Bachs Kunsthdl., Kbh. 1932 (s.m. Mikael S.), 1934, 1937; Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1935; Kunstforen., Kbh. m.fl. (mindeudst.) 1939.

Artworks

Have på Vesterbro (1886); Selvportræt (1889, Faaborg Mus.); Sovende barn (1889, smst.); En skomager (1891, smst.); Kunstnerens første hustru med sit barn (1897, Stat. Mus. for Kunst); Svanninge Bakker (1898, smst.); Cellospillerske (1900, Faaborg Mus.); Hønsegården (1901, smst.); Sovekammerinteriør (1905, smst.); Haven. Smeltende sne (1907, smst.); Have med figurer (1908, smst.); En ung pige med en hund (1908, Stat. Mus. for Kunst); Ved Canal Grande i Venedig (1909, smst.); Interiør med siddende ung dame (1909, Faaborg Mus.); Vesterbrogade mod Rådhuset (1910, Kbh. Bymus.); Byggeplads set mod Petri spir (1910, smst.); Piazza San Marco (Hirschsprung); Portræt af sangerinden Camilla Bertram (1911, Fyns Kunstmus.); Parti ved Seinen (1913, Faaborg Mus.); Portræt af kunstnerens forældre (1913-14, Fyns Kunstmus.); Toget kommer (1916, Nasjonalgal., Oslo); Tøj til tørring (1918, Fyns Kunstmus.); Udsigt fra San Miniato (1920, smst.); Udsigt over Paris (1920, smst.); To geder uden for hus i Italien (1922, Malmö Mus.); Brændesamlersken (1923, Ribe Kunstmus.); Interiør med syende dame (1924, Nat.mus., Sth.); Landskab fra Karrebæksminde (1925, smst.); En tremaster ved bolværk i Overgaden (1925, smst.); Udsigt fra klitter over Vesterhavet (1925, Stat. Mus. for Kunst); Piazza del Popolo (1926, Vejen Kunstmus.); Indkørslen til Ledreborg (1927, Storstrøms Kunstmus.); Sankt Knuds Kirke i Odense (1927, Fyns Kunstmus.); Portræt af Sophus Claussen (1927, Fr.borgmus.); Interiør fra sommerhus (1929, Esbjerg Kunstmus.); Udsigt over Waag-dalen, Tjekkoslovakiet (1929, Kobberstiksaml.); Udsigt fra Kettruphus (1934, Trapholt); Forår i haven (1934, Stat. Mus. for Kunst); Hovedgaden i Skagen (1934, Skagens Mus.); Ledreborg Park (1936, Horsens Kunstmus.); Selvportræt (1936, Stat. Mus. for Kunst); Roskilde Domkirke (1938, smst.); Lervase med tulipaner og andre blomster (smst.); Selvportræt (smst.); Udsigt fra Kettrup Bjerge (Randers Kunstmus.); Vinterbillede (Horsens Kunstmus.); Tagryggen (Aarhus Kunstmus.); Norsk snelandskab (Faaborg Mus.); Georginer (Nasjonalgal., Oslo); Gudenådal ved Randers (Ystad Kunstmus.). Udsmykninger: 18 mal. til Chr.-havn Gymn. (olie, 1930-32); 12 vægmal. til portrummet ved fødselsstift., Rigshosp. (tempera, 1933-34, forsv.). Skriftlige arbejder: Maleren Peter Hansen 1868- 1928, 1938; Nogle Ungdomsminder knyttet til Zahrtmanns Skole i Firserne i: Kunstmus. Aarsskr., 1938; repr. i Kobberstiksaml.; Skissarnes Mus., Lund; endv. udkast til tapeter og lamper.

Literature

Sophus Michaëlis i: Kunst VI, 1904; Samme, VII, 1905-06; Carl V. Petersen i: Kunstbl. 1909-10, 40f; samme i: Ord och Bild, 1914, 129- 44; samme i: Tilskueren I, 1918, 52-58 (optrykt i Afhandl. og Art. om Kunst, 1939); Kr. Zahrtmann: En Mindebog, 1919; Kunstbl. II, 1924, 81-83, 152f; Edv. Weie i: Samleren, 1927, 47; L. Swane: Faaborg Mus., 1932; samme i: Tilskueren II, 1935, 61; P. Uttenreiter i: Danm. Malerkunst, 1937; E. Zahle: K.S., 1938 (Vor Tids Kunst 27); S. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; E. Zahle i: Tilskueren I, 1939, 253-59; samme i: Den frie Udst., 1939, 10-13; Johan Rohde: Den frie Udst. gennem 50 år, 1942, 46; L. Swane i: Tidsskr. for konstvetenskap, 1947, 127-28; L. Swane: Vor Tids Kunst og Digtn. i Skand., 1948, 56, 71, 79; J. Zibrandtsen: Moderne da. Malerkunst, 1948, 1967; Gyde Jensen i: Da. Kunsthaandv., 1949, 204; Vor Tids Kunst i privat Eje, 1953; Ernst Mentze: Johs. Larsen, 1955; H. Honnes de Lichtenbrg: Zahrtmanns sk., 1978; Grethe Zahle: Maleren Peter Hansen, 1984; L. Gottlieb: Grønningen, de tidlige år, 1990, 10, 27f; E. Mortensen: Kunstkritikkens og -opfattelsens hist. i Danm., 1990; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; Fl. Madsen i: Tilværelsen, 1993, 77. Aviser: Pol. 25.10.1914 (E. Goldschmidt); 9.2.1930 (K. Pontoppidan); 9.3.1938 (samme); 14.3.1938; 19.4.1942; Berl. Tid. 11.2.1919 (Th. Oppermann); 18.2.1925 (samme); 30.1.1928 (interv.); 25.2.1929 (K. Flor); 18.2.1930 (samme); 11.12.1933; 22.1.1935; 9.3.1938; Nat.tid. 2.3.1927 (interv.); 8.3.1930 (samme); 9.3.1938 (L. Rostrup Bøyesen); 6.2.1942 (E. Kai Sass); Aarhuus Stiftstid. 28.10.1928 (R. Gandrup); Soc.dem. 8.3.1930 (interv.); Dag. Nyh. 18.2.1932 (S. Schultz); 12.2.1934; Ekstrabl. 8.10.1938; 25.2.1939; 8.12.1938 (H. Rostrup). Breve (Det kgl. Bibl., Ny Carlsbergfondet).

Author: Inge Mørch Jensen (I.M.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.