Thøger Larsen

Biography

Thøger Larsen udførte i slutningen af 1890erne en række tegninger med aften- og nattemotiver. Omkring år 1900 blev solskinsbilleder imidlertid fremherskende, ligesom L. i sin digtning blev en dyrker af solen. Fra 1904 lagde han maleriet på hylden og tog det først op igen få år før sin død. Selv om maleriet kun var en fritidsbeskæftigelse for L., har hans kunst bl.a. interesse som kilde til belysning af hans digtning. For eksempel findes der to akvareller fra 1901 og 1902 på Lemvig Museum, hvorpå L. har indskrevet vers. Disse blev siden trykt i digtsamlingen Dagene fra 1905. Omvendt pryder stemningsfyldte tuschtegninger og fine vignetter flere af hans skriftlige arbejder. L.s oliebilleder er overvejende naturalistiske. Han fandt sine motiver på Lemvigegnen, hvor han boede hele sit liv, og anvendte især palettens grønne og blå farver. De to malervenner Niels Bjerre og Jens Vige hørte begge til hans bekendtskabskreds, og deres kunst var blandt hans vigtigste inspirationskilder.

Author: forfatternavn ukendt (A.G.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.