Julius Schultz

Weilbach information

Genealogy

Schultz, Julius Vilhelm, 1851-1924, billedhugger. *21.5.1851 i Kbh., ?3.5.1924 smst., urne smst. (Holmens). Forældre: Hofgravør Peter Carl S. og Ane Marie Andreasen. Ugift.

Biography

Julius Schultz skulle egentlig studere til medaljør, da han i 1877 rejste til Paris, men verdensudstillingen i 1878 og mødet med den franske naturalisme fik ham til definitivt at beslutte sig for skulpturen og bryde med den hjemlige klassicisme. Som elev af J.A. Jerichau havde han kimen i sig til dette brud, og sammen med Stephan Sinding blev S. en af de første repræsentanter for naturalismens gennembrud i 1880ernes danske billedhuggerkunst. Gruppen Adam og Eva blev modelleret i Rom, men var med sin skildring af en dramatisk situation og sin bevægede og følelsesfulde gestik helt i den franske naturalismes fortællende stil. S. gjorde imidlertid sin bedste indsats som portrættør, både med statuer og buster. Statuerne af Jens Baggesen og Adam Oehlenschlæger er begge udført som romantiske og følsomme digterskikkelser, iført deres samtids klædedragt og uden tidligere tiders idealisering.

Education

I gravørlære hos faderen 1 år; dimitt. fra Tekn. Inst.; Kunstakad. Kbh. 1866-70, lille guldmed. 1873, st. guldmed. 1877; elev hos J.A. Jerichau, også efter Akad.; en tid elev af medaljøren Émile Soldi i Paris 1877.

Travels

Paris 1877; Rom 1878-81; Tyskland, Frankrig, Italien 1885.

Occupations

Medl. af Charl.borg censurkom. 1893-95; lærer ved Tegne- og Kunstindustrisk. for Kvinder 1898-99; medl.af Akad.råd 1899-1918; af skolerådet fra 1904; lærer ved Akad. Kunstsk. for kvinder 1904-08; medstifter af Da. Billedh. Samf. 1905; medl. af Tekn. Selsk. Sk. 1906-ca.1922; prof. ved Kunstakad. 1908-18; specialkomm. for den da. billedh.afd. ved Kunstudst. i Rom 1911; medl. af den da. komm. ved Den baltiske Udst. i Malmö 1914.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1875; Akad. 1877-79; Hielmstierne- Rosencrone 1879; Eibeschütz Pr. 1881; Ancker 1885; Sølvmed., Paris 1889; Raben- Levetzau 1890, 1892; Kittendorff 1918.

Exhibitions

Charl. Forår 1873-78, 1881-82, 1884-86, 1888-93, 1895, 1897- 99, 1901-02, 1906, 1910, 1915; Nord. kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst. Paris 1889, Chicago 1893, Paris 1900; Internat. Kunstausst., Berlin 1891; Raadhusudst., Kbh. 1901; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921.

Artworks

Philoktetes (lille guldmed. 1873); En sovende hyrdedreng med sin hund (udst. 1873); Johannes Døberen taler til folket (relief, gips, 1875, Vejle Kunstmus.); Ivar Huitfeldt (statue, Neuhausens Pr. 1875, bronze 1876); Jesus tørrer disciplenes fødder (relief, st. guldmed. 1877); Adam og Eva (modelleret i Rom 1879- 81, Eibeschütz Pr. 1881, sølvmed. i Paris 1889, marmor 1891, Stat. Mus. for Kunst); En moder med sit barn (gips, 1890, smst.); City, kvindefigur (bronze, ca. 1896, tidl. Crome & Goldschmidt, Østerg., Kbh.); Merkur (bronze, 1896, Købmagerg. 42, Kbh.); Oehlenschlæger (bronze, udst. 1897, Stat.Mus. for Kunst, Søndermarken, Fr.berg, gips i Teatermus.); Jens Baggesen (udst. 1901, gips i Teatermus., opst. i bronze på havnepladsen i Korsør og på Enghavev. ved Haderslevg., tilh. Stat. Mus. for Kunst); Ludvig Holberg (gips, 1916, Teatermus.). Portrætbuster: Theophilus Hansen (gips, marmor, 1886, Glyptoteket); Kulturminister Jacob Scavenius (udst. 1886); Niels W. Gade (udst. 1891). Medaljer: Den Madvigske æresmed. (1883); Da. Jagtforen. med. (1889); Brygger J.C. Jacobsens Jub. plakette (1896).

Literature

Tidsskr. for Kunstindustri, 1896, 17f.; Hver 8. Dag, 16.7.1905, 660-62 (interv.); Nat.tid. 15.9.1918; 4.5.1924; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1918; Berl. Tid. 21.5.1921; 4.5.1924 (nekr.); København 4.5.1924 (nekr.); Soc.Dem. 4.5.1924 (nekr.); G. Galster i: Numism. Foren. Medl.bl., aug. 1924, 156f.; Aksel Rode i: Fr. Brandt (red.): Vor tids kunst og digtning i Skand. 1948, 101; Jens Erik Sørensen (red.): Da. skulptur i 125 år, 1996, 33, 35.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.