Flemming Lassen

Weilbach information

Genealogy

Lassen, Flemming, 1902-1984, arkitekt. *23.2.1902 i Kbh., ?18.2.1984 i Hell., begr. på Søllerød Kgrd. Forældre: Dekorationsmaler, senere kaffebrænderiejer Hans Vilhelm L. og maleren Ingeborg Winding. ~28.12.1926 i Hejnsvig med Irene Constance Christine Christensen *8.5.1903 i Kbh., ?16.5.1991, datter af rejsepræst, senere sognepræst Christian C. og Rosine Anna Hellmuth.

Biography

Flemming Lassen havde en solid byggeteknisk uddannelse. Sine færdigheder som arkitekt erhvervede han ved ansættelse på flere gode tegnestuer. Han indledte tidligt et samarbejde med sin kammerat Arne Jacobsen. De havde en kort periode været på tegnestue sammen hos Københavns stadsarkitekt, hvor L. tegnede på den nye kødby, der er et af dansk funktionalismes pionerarbejder. Sammen deltog L. og Arne Jacobsen i konkurrencen om Fremtidens hus, der blev opført som model 1:1 på byggeudstillingen i Forum i 1929, og her introducerede de den internationale modernisme et år før den fik sit nordiske gennembrud på den berømte Stockholmudstilling. L. søgte ofte samarbejde med en kollega. I 1938 vandt han sammen med Erik Møller konkurrencen om et bibliotek i Nyborg. Her gav de modernismen et regionalt præg, der i 40rne blev et ideal for mange danske arkitekter. Sammen med Arne Jacobsen vandt han i 1939 1. præmie i konkurrencen om et rådhus i Søllerød, en bygning som repræsenterer den klassicistisk prægede modernisme, inspireret af Gunnar Asplunds udvidelse af Göteborgs Stadshus. Alene stod L. for en række arbejder i 60erne, bl.a. det store Randers Kulturhus fra 1969, med kunstmuseum, hovedbibliotek og mødelokaler. Den kvadratiske betonbygning i 3 etager åbner sig mod en central lysgård, mens gadesiderne domineres af vinduesløse facader. I de følgende år samarbejdede L. med sønnen Per L., der efter hjemkomsten fra et længere ophold i Japan viste sig som en moden og velkvalificeret samarbejdspartner. De bygninger, L. og sønnen projekterede i 70erne, f.eks. Stadsbiblioteket i Lund, Centralbiblioteket i Herning, bibliotek og medborgerhus i Hvidovre samt kommunebiblioteket i Hobro er formet i en kraftfuld, kubistisk arkitektur, undertiden med et lidt råt ydre, men alle med fint formede rum med en mild og varm stemning. L. bidrog, især i 30rnes slutning og begyndelsen af 40rne, til fornyelsen af dansk møbeldesign, bl.a. med utraditionelle kurvemøbler. Hans møbler er, ligesom hans andre bidrag til kunsthåndværket, præget af stor enkelhed og klar form.

Education

I murerlære; Tekn. Sk., Kbh. Ansættelser: Forskellige tegnestuer, bl.a. Therkel H. Hjejle; Niels Rosenkjær; Thyge Hvass; Stadsark. Kbh.; deltog i opmåling af Vitskøl Kloster for Nat.mus., Kbh.

Travels

Tyskland, Holland, Belgien 1931; England 1936; Italien og Grækenland 1931; Japan 1968.

Occupations

Medarb. hos Arne Jacobsen; egen tegnestue fra 1939. Lærer ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. 195163.

Scholarships

Akad. 1931; Bielke 1936; Ny Carlsbergfondet 1937; Eckersberg Med., s.m. Erik Møller, 1940; Knud V. Engelhardt 1942; Gent. Komm. pr. 1941, 1957; Fr.berg Komm. pr. 1943.

Exhibitions

Charl. Forår 1931, 1937-39, 1941-43, 1947; Bygge- og boligudst., Forum 1929; Magasin du Nords udst., smst. 1937; UNESCO, Paris 1946; da. udst., Haag 1948; deltog jævnligt i Snedkerlaugets udst.

Artworks

Fremtidens hus i Forum (1929, s.m. Arne Jacobsen); indretn. af fotobutik, Vimmelskaftet 38, Kbh. (1934, s.m. Sophus Hvilsom); enfamiliehus, Grøndalsv. 25, Fr.berg (1938); bibl. i Nyborg (1938-40, 1.pr. 1938, s.m. Erik Møller); Toftøjev. 9, Vanløse (1939); enfamiliehus Søbredden 14, Gent. (1940); sommerhus i Rungsted (1940); 18 enfamiliehuse, Brøndbyøsterv., Glostrup (1941, s.m. Mogens Lassen); Søllerød Rådhus (1942, 1.pr. 1939, s.m. Arne Jacobsen); Parksk., Ballerup (1959, s.m. Kjeld Bentsen og Ejnar Graae); Jægersborg filialbibl. (1963); Kulturhuset, Randers (1969). Fra 1970 s.m. sønnen Per Lassen: Stadsbibl., Lund (1970); centralbibl., Herning (1970); hovedbibl. og medborgerhus, Hvidovre (1972-73); komm.bibl., Hobro (1978); endv. formgivn. af møbler, lamper og sølvtøj. Andre konkurrencer: Rustvogn (1930, 1.pr., s.m. Arne Jacobsen); foren.bygn. i Nyk. F. (1935, 3.pr., s.m. Erik Møller og Viggo Boesen); enfamiliehus til Pol. konk. om fremtidens bolig (1935, indk.); lufthavnsbygn., Kastrup (1935, 2.pr., s.m. Arne Jacobsen); Lyngby Rådhus (1938, indk., s.m. samme); Skagen Rådhus (1942, 2.pr., s.m. samme 1942); Århus Idrætspark (1947, 3.pr., s.m. Erik Møller); Slagelse Rådhus (1948, 1.pr., s.m. Ejnar Graae).

Literature

Ark. M 1940, 29-42 (Søllerød Rådhus), 49-56 (Nyborg Bibl.); Ark. U 1950, 42, 87; 1952, 226; 1954, 52, 55, 59, 80; Ark. 1960, A 834 (bibl., Nyborg); 1978, 504 (bibl., Jægersborg); 1984, 198f; Ark.tur 1967, 133-35 (bibl., Jægersborg); 1972, 200-07 (Randers Kulturhus); 1975, 74-80 (bibl., Lund); 1979, 334f; Erik Lassen og Ole Wanscher: A. Michelsen og da. Sølvsmedekunst, 1941; Hakon Lund og Knud Millech (red.): Danm. bygn.kunst, 1963; Lisbet Balslev Jørgensen: Enfamiliehuset (Danm. Ark.), 1979; samme i: Magtens bolig (Danm. Ark.), 1980.

Author: Poul Erik Skriver (P.E.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.