A.S.K. Lauritzen

Weilbach information

Genealogy

Lauritzen, Aage Sigurd Kjeldgaard, 1871-1961, arkitekt. *21.5.1871 i Høver, ?15.10.1961. Døbt Sigurd Aage Kjeldgaard Lauritzen. Forældre: Dyrlæge Lauritz L. og Christiane Augusta Cathrine Thestrup. ~3.6.1899 i Kbh. med Jenny Lauritzen, *10.2.1877 i Ulfborg, ?6.3.1936 på Fr.berg, datter af apoteker Jens Christian L. og Angelica Ida Marie Ahrens.

Biography

A.S.K. Lauritzen byggede bl.a. banker, fabrikker og apoteker eller nyindrettede ældre apoteker i årene før sin ansættelse i den nyoprettede arkitektafdeling i Frederiksberg Kommune. L. blev chef allerede efter et år, og har planlagt og forestået opførelsen af de fleste offentlige bygninger i kommunen gennem 32 år. Materielgården på Solbjerg Kirkegård er inspireret af Slesvig-Holstenske herregårde og har gavlkviste og kvaderudsmykkede hjørner, og La Coursvejens Skole er en stor 3-etages bygning domineret af en buet midterfronton med løvværk, opført i røde sten. Frederiksberg Bibliotek er en enkel bygning, opført i røde sten med lyse og funktionelle rum. Svømmehallen, der senere blev udsmykket af Vilhelm Lundstrøm, er opført i en monumental funktionalisme. Den sønderjyske By, er en række 2-etages ejendomme i en enkel, klassicistisk stil efter engelsk havebyforbillede. L. har også, i samarbejde med vejmyndighederne, været med til at an- og omlægge veje og anlæg, som f.eks. Sankt Thomas Plads med de to prydbrønde, der er udført af Jenö Meisters.

Education

Murersv. 1889; dimitt. fra Tekn. Sk. 1891; Kunstakad. Kbh., ark.sk. nov. 1890, afg. maj 1899. Ansættelser: Tegn. hos Vilh. Dahlerup 1889-94; Anton Rosen 1895-96; Carl Brummer 1897-99.

Travels

Tyskland, Schweiz, Italien, Bøhmen 1898.

Occupations

Egen tegnestue 1899. Fr.berg Komm. Tekn. Forvaltn. 1908; chefark. smst. 1909-40; best.medl., Akad. Ark.foren. 1903-11; fmd. for Konk.udv., smst. 1916-18; medl. af best. for Understøttelsesfond., smst. fra 1908; medl. Akad.rådet 1928-34; fmd. Akad. Ark.foren. Voldgiftsret 1930-36; fmd. Voldgiftsudv. 1940.

Scholarships

Akad. Ark.foren. Æresmed. 1939.

Exhibitions

Charl. Forår 1902 (Interiører fra Steno- og Smalleg. Apotek).

Artworks

Sparekassen for St. Heddinge og Omegn, Algade 33 (1898, nu Stevns Brandkasse); Banken for Præstø og Omegn, Adelg. 92, Præstø (1900, nu Den da. Bank); Stenos Apotek, Vesterbrog. 33, Kbh. (1901, forsv.); bank, Alg., Vordingborg (1902); feriekoloni, Høve (1910); Svaneapoteket, Strømg., Hjørring (1912); Fr.berg Komm. feriekoloni Nordstrand, Skærby ved Nyk. Sjæll. (1939). På Frederiksberg: Apotek, Smalleg. 46 (1901, nedlagt); Fr.berg Metalvarefabr., Nitiv. 10 (1904, indr. til kontorbygn. 1990); La Coursv. Sk., Emil Chr. Hansensv. 6 (1910-11); gymnastikbygn., Fuglevangsv. Sk. (1912-13); fabr. og kontorbygn., Fisker og Nielsen, P. Bangsv. 30 (1913, udv. 1919, 1927); Materielgården, Solbjerg Kgrd., Sdr. Fasanv. 36 (1920); Sk., Dalgas Boulev. (1928); villa, Drosselv. 38 (pr. 1929); Den sønderjyske By, Peter Bangsv., Sønderjyll. Allé (slutn. af 1920rne, s.m. K.T. Seest); Lindevangssk., P.G. Ramms Allé 26 (1930); Hollænderbrønd, Falconérbrønd, Skt. Thomas Pl. (1932, s.m. Jenö Meisters); Fr.berg Bade- og Svømmeanst., Helgesv. 29 (1934, s.m. Olaf Jørgensen, Tage Gerstrøm, Alvar Lauritzen); brandstation, Howitzv. 26-28 (1935); Fr.berg Komm. Hovedbibl., Solbjergv. 21-25 (1933-35); gymnastikbygn., Fr.berg Gymn. (1936); patient- og behandl.bygn., Fr.berg Hosp. (1940); beboelser, vejanlæg, byplaner, ny- og ombygn. af ca. 30 apoteker.

Literature

Arch., 1899-1900, 73; 1901-02, 97-102 (apoteker); 1911-12, 233f (la Coursv. Sk.); 1915-16, 229f (gymnastikbygn., Fuglevangsv.); Arch. U., 1928, 279 (Sk., Dalgas Boulev.); 1931, 237 (Fr.berg Svømmehal); Ark. M. 1934, 93f (samme); 1937, 126f (Fr.berg Hovedbibl.); 1944, 24f; Ark. U. 1935, 186 (samme); 1938, 101; 1939, 20; 1941, 125 (70 år); 1946, 18f; 1950, 238; Ark. 1939, 21; 1961, 462 (nekr.); Bogens Verden, 1935, 257-65; Carl Andersen i: Bygge-Forum, 1945, 201-05; En bibl.bygn., Fr.berg Komm. 1960; Karin Kryger: Frihedsstøtten, 1986, 157; Claus M. Smidt, Allan Tønnesen: Kbh. før og nu og aldrig, 12, 1991.

Author: Lilli Lehmann (L.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.