Louis-Augustin le Clerc

Weilbach information

Genealogy

le Clerc, Louis-Augustin, ca. 1688-1771, billedhugger. *ca. 1688 i Paris, ?8.3.1771 i Kbh., begr. smst. (Reformert Kgrd.). Forældre: Kobberstikker Sébastian le C. og Charlotte van den Kerckhove. ~1 med Caroline Wilhelmine Isabella, ?22.1.1741 i Kbh. (?). ~2° 30.1.1742 i Kbh. med Jacobine Louise Lefèvre, *ca. 1702, begr. 12.5.1757 i Kbh.

Biography

Louis-Augustin le Clerc indkaldtes til Danmark med henblik på den indre udsmykning af Christiansborg. Den originale skulptur i Kongens Have af Drengen og svanen fandtes endnu, da Freunds kopi blev opsat, men den er siden gået tabt. Foruden den skoling, L. havde modtaget ved det franske Kunstakademi, kom medarbejderskabet hos Cuvilliés til at spille en stor rolle for hans udvikling. Han blev den første eksponent i Danmark for den franske rokoko. Sammen med E.D. Häusser og N. Eigtved er han hovedkraften bag det ældste Christiansborgs tilblivelse, og han havde et nært, men langt fra gnidningsløst samarbejde med sine to kolleger. Han var stærkt begunstiget af kongen, der havde et klart blik for hans kunstneriske styrke. L.s produktion er stort set gået tabt ved slotsbranden 1794, men allerede forinden havde tiden arbejdet imod ham. Rokokoen kom hurtigt i miskredit. Efter Frederik Vs tronbestigelse og J.-F.-J. Salys indkaldelse blev L.s indflydelse ringe, og hans produktion sparsom.

Education

Det franske Kunstakad. Paris (billedh. A. Coysevox).

Travels

Ansbach; Brühl 1734-35; til Danm. 1735.

Occupations

Arbejdede en tid hos markgreve Carl Wilhelm Friderich i Ansbach; hos kurfyrst Clemens August i Brühl, hvor han var medhjælper hos Fr. Cuvilliés 1734-35 ved opf. af lystslottet Falkenlust; indkaldtes af Chr. VI i sommeren 1735; Kgl. hofbilledh. i dec. 1735; fik ledelsen af billed- og stenh.arb. på Chr.borg 1737; leder af det af Chr. VI indstiftede Kunstakad. Kbh. 1740-48; prof. ved Kunstakad., modelsk. 1754 til sin død.

Scholarships

Det franske Akad. 2. skulpturpr. for Abigael bringer levnedsmidler til Davids hær; medl. af Kunstakad. Kbh. 1754.

Exhibitions

Salonen, Charl.borg 1769; Det 18. årh. skulptur, Kunstforen., Kbh 1919.

Artworks

Bevarede værker: Figurgrupper i vægnicher i den øvre vestibule på slottet Falkenlust ved Brühl (før 1735); reliefmedaljoner på Marmorbroens sider, Kbh. (1745, fornyet); udskårne vaser af træ i Chr.borgs stalde under det nuværende Teatermus. (1745); 4 perspektivtegn. i tusch af Chr.borg (1746- 47, Kobberstiksaml.); billedhuggerarb. i riddersalen i Moltkes Palæ, Amalienborg. Ikke bevarede værker, alle Christiansborg Slot: Hovedgesims, kapitæler og vinduesindfatninger; panelværk, kaminstykker og konsolborde m.v. både i kongens og dronningens suiter; den gyldne spisesal med buffet og lysekroner; skulpturer på balustraden i Højesteretssalen samt Højesteretsskranken; alt billedhuggerarbejde i Slotskirken; desuden springvand i Kongens Have, Kbh. forestillende dreng med en svane (sandsten, 1739, erstattet med broncefigur med lignende motiv, udf. af H.E. Freund 1837. Denne er senere udskiftet).

Literature

Breve fra Kong Chr. VI til Grev Schulin, udg. af Jens Møller i: Mnemosyne, III, 1832, (især brev nr. 30, 46, 47, 59, 104 og 143); Mario Krohn: Frankrigs og Danm. kunstneriske forbindelse, I-II, 1922; Eiler Nystrøm: Kongens Have, 1938, 52-54; Chr. Elling i: Kulturminder 1942-43, 107-09; samme i: Chr.borg- Interiører, festskr. udg. af Kbh. Univ., 1944, 13f, 44-47, 62-67; samme: Amalienborg Interiører, 1945, 38-41; V. Thorlacius-Ussing: Kunstskoler i Danm. før 1754, 1954, 9- 14; Trude Cornelius: Das Jagdschloss Falkenlust i: Kurfürst Clemens August Ausst., Köln 1961; Knud Voss: Ark. Nicolai Eigtved, 1971; Jens Fr. Nørbæk i: Ark. 1971, 303- 05; Hakon Lund i: Chr.borg Slot, I, 1975.

Author: Torben Holck Colding (T.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.