Ebbe Lehn Petersen

Weilbach information

Genealogy

Lehn Petersen, Ebbe, *1928, arkitekt. *4.2.1928 i Odense. Forældre: Ark., kgl. bygn.insp. Knud Lehn P. og Karen Sophie Henriette Meyer. ~22.10.1953 på Fr.berg med ark. Gertrud Fogh Hejlesen, *5.12.1927 i Lemvig, datter af valgmenighedspræst Jens Christian H. og Gertrud Fogh Andersen.

Biography

Ebbe Lehn Petersen har, sammen med sin far og bror i tegnestuefællesskab stået for en række klart disponerede, funktionalistisk prægede byggerier i et enkelt materialevalg. Munkebjerg Kirke ved Odense var, da den opførtes i 60ernes begyndelse, temmelig utraditionel, om end den var inspireret af et ikke realiseret projekt fra 1942 af Hans Chr. Hansen og Viggo S. Jørgensen. Kirken har sekskantet plan, store, indvendige betonkonstruktioner, hvidmalet murværk afsluttet med et stort, stejlt tag af mørk skifer og et fritstående tårn i en kraftig betonkonstruktion. En anden side af L.s virke, som han især har arbejdet med, efter han blev eneindehaver af tegnestuen, men som også hans far i sin tid gjorde en indsats med, er restaurering og sanering. Hvad enten L. har taget sig af hele bykvarterer, f.eks. H.C. Andersen kvarteret i Odense, eller har restaureret kirker og kirkeinventar, er resultatet præget af hans store viden om og interesse for kirkearkitektur.

Education

Stud., Odense Katedralsk. 1946; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1953. Ansættelser: Viggo Møller-Jensens tegnestue 1952-53; Erik Møllers tegnestue 1953-54.

Travels

Occupations

Medl. af Det særlige Kirkesyn for Sorø Klosterk., Skt. Bendts K., Ringsted, Maribo Domk., Fjenneslev og Bjernede K.; ark. for Skt. Knuds K., Odense. S.m. Knud og Erik L.P. 1960-73; eneindeh. af L.P. tegnestue fra 1974.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

(S.m. Knud og Erik Lehn Petersen:) Haderslev Katedralsk. (1964-67); Skårup Statssem. Øvelsessk. (1966-68); bevarende sanering af H.C. Andersen kvarteret, Odense (1970-75). (S.m. Erik Lehn Petersen): Munkebjerg K., Odense (1960-61, 1971-72); Bolbro K., smst. (1960-61). Alene: Tilbygn. til H.C. Andersens Hus, Odense (1974-76); Hjallese K., smst. (1982-83); nyt alterparti, Ribe Domk. (1987-88); restaur. af bl.a. Tersløse K. (1971-73); Svindinge K. (1973-75); Tømmerup K. (1982-83); Lindelse K. (1991-93); Ballum K. (1991-94); Kliplev klokkehus (fra 1991); præstegårde og sognehuse bl.a. i Nørup, Højby, Rolfsted og Rønninge; orgler bl.a. i Gudme, Gudbjerg, Tersløse, Bolbro, Munkebjerg og Hjallese K. samt Gråbrødre Klosterk. Andre arbejder: Altersølv til Munkebo K. (1969); til Hjallese K. (1983); altervæg, smst. (1983).

Literature

Ark.tur 1970, 89-91; 1977, 290-96, 300; Tegl 1984, 17-21.

Author: Erik Ejlers (E.E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.