Johann Leihammer

Weilbach information

Genealogy

Leihammer (Leihamer), Johann, ca. 1721-1778-, fajencemaler. *ca. 1721, angiveligt i Amsterdam, er sidst omtalt i Stockelsdorf ved Lübeck. ~med Anna Dorothea Salbin.

Biography

Johann Leihammer omtales i kirkebøger i Flensborg 1748, og benævnes her i 1750 som maler. Han aflagde borgered i 1758, og var da ansat ved fajancefabrikken i Slesvig, men fulgte med Johann Nicolai Otte til godset Criseby, hvor denne startede en fajencefabrik, og L. fulgte med, da denne fabrik flyttede til Eckernförde. L.s navn er uløseligt knyttet til direktør og modellør Johann Georg Ludwig Bonifaz Buchwalds, og til de fabrikker, som denne ledede. Hans signatur var oftest et L. men ses også som I.L. og i sjældnere tilfælde skrevet helt ud. Hans dekorationer er oftest holdt i blå eller polykrome farver, men kendes også som manganviolette dekorationer. Mønstrene er dels med blomster- og rocaille- ornamenter, men der findes talrige eksempler på figurlige scener, som oftest er hentede fra kobberstukne forlæg. L. synes mest præget af ornamenterne på fajancerne fra Marseille, som ofte er detaljerede, romantiske flodlandskaber med bygninger og fiskende personer, men de lidt grovere blomsterdekorationer fra Strasbourg-fabrikken er ham heller ikke fremmed. Moustiers meget karakteristiske kineserier med spadserende figurer med spidse huer og hovedmotivet omgivet af plantevækst har han også udført, muligvis som supplement til stel.

Education

Travels

Occupations

Ansat ved fajancefabrikken i Slesvig ca. 1760-1767; Kiels Fajance- og Ovnfabrik 1768-74; ved Den kgl. Fajancefabrik i Stockelsdorf 1774- 78.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Bakkebord med hyrdescene (1767, Nat.mus., Kbh.); smørskål (1760-67, smst.); urtepotte (1767-74); tebordsplade (Kunstindustrimus. Oslo); desuden repr. med bl.a. kakkelovne, fade og bukettierer i Kunstindustrimus., Kbh.; Davids Saml., Kbh.; Kulturen, Lund; Nord. Mus., Sth.; Flensborg Mus.; Landesmus., Gottorp; Kunst- und Gewerbemus., Hamburg; Skt. Annen Mus., Lübeck.

Literature

J.W. Frohne: Da. Fajancer, 1911; E. Hannover: Keramisk Haandbog, I, 1919; K. Hüseler: Die schlesw.-holst. Fayencen Manufakturen, 1929; samme: Deutsche Fayancen, Stuttgart 1956; K. Uldall: Gammel da. fajance, 1961, med fl. udg.; Ernst Schlee: Kieler Fayencen, 1966; Paul Zubek: Schlesw.-Holst. Fayencen, Neumünster 1983; Ulrich Pietsch: Stockelsdorfer Fayencen, 1987.

Author: Jørgen Greve Ahlefeldt-Laurvig (J.A.-L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.