Carl Lendorf

Weilbach information

Genealogy

Lendorf, Carl William Frederik, 1839-1918, arkitekt. *13.12.1839 i Kbh., ?29.9.1918 i Bagsværd, begr. på Fr.berg. (Solbjerg). Forældre: Tømrerm. Christian Gottfried L. og Vilhelmine Nielsen. ~12.5.1863 i Kbh. med Ida Sophie Christiane Jørgine Anchersen, *3.10.1843 i Vejle, ?5.1.1901 på Fr.berg, datter af prokurator, kancelliråd, senere justitsråd Martin A. og Ane Kirstine Bolette Sophie Thomsen.

Biography

Carl Lendorf er, på trods af en både kvalitiv og kvantitiv rimelig produktion, noget overset i forhold til andre Herholdt-elever. Ikke desto mindre har han skabt en del markante bygninger såvel i Odense som i København. Imidlertid er mange af L.s bygninger i Odense nedrevet. Hans nære tilknytning til Herholdt ses af, at de sammen vandt 1. præmien til Odense Rådhus. Han holdt af murstensbygninger og arbejdede gerne i en historicistisk, romansk stil, men benyttede sig også af andre stilarter, som den nedrevne diskontokasse i Odense i fransk renæssancestil. Når det passede til bygningen, lod L. sig inspirere af empiren, som det ses i bygningen Absalonsgade 5 i København, der oprindelig var opført som "Vesterbros romerske bade". Som restaurator fulgte L. den Herholdtske linie, dvs. tilbageførelsesprincippet, i en, set med nutidens øjne, temmelig radikal udgave.

Education

Tømrersv.; elev på Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1855-63. Ansættelser: Hos F. Meldahl konduktør ved opf. af Fr.cia Rådhus (1859).

Travels

Occupations

Egen virksomhed i Odense 1864-83; derefter i Kbh. Konduktør hos F. Meldahl på opf. af Fr.borg Slot 1863-64; tegnelærer ved Odense Tekn. Sk. 1846-83.

Scholarships

Exhibitions

Nord. Kunstudst., Kbh. 1888.

Artworks

I Odense: Fyens Stiftstid. bygninger mod Lille Gråbrødrestr. (1866, schalburgteret 1944); torvehal på Fisketorvet (1867, flyttet 1875, senere brændt); Frimurerlogen, Albanig. 16 (1870); Sukkerkogeriet Odense, Vesterbro 118- 120 (1872-73, nu teater m.m.); komm. pigesk., Klareg. (1873, nedr.); Fyens Discontokasse (1873-74, nedr.); Rytterkasernen, Pjentendamsg. 21 (1874-80); Sparekassen Bikuben, Fisketorvet 10-12 (1874-75); Garn.sygehuset, Albanig. (1876, nedr.); Jernbaneg. Sk., Jernbaneg. 20 (1878-83, s.m. J.D. Herholdt); Rådhuset (1881- 83, s.m. samme, 1. pr., indvendig stærkt ombyg.). Andre steder: Absalonsg. 5, Kbh. (1869); grundsk. i Nyborg (1875-76); Svendborg Sparekasse (1876); Råd-, Ting- og Arresthus i Vejle (1878-79); i Svendborg (1880-81); i Rudkøbing (1882); fattiggården i Nyborg (1881); Østrupgaard hovedbygn., Nordfyn (1881-82); Diakonissestiftelsens sygehjem Sarepta, Peter Bangsv. 8, Fr.berg (1884-85); sammes børnehave Teba, Peter Bangsv. 10, Fr.berg (1888); udst.bygn. i Tivoli (1886, brændt 1899); Præstø dommerbolig (1894); Skt. Thomas K., Fr.berg (1896-98); Skt. Markus K., Fr.berg (1900-02); tilbygn. til sakristiet ved Fr.berg K.(1900); udvid. våbenhuset til samme (1904). Kirkerestaureringer: Skt. Nicolai K., Vejle (1862); Vor Frue K., Odense (1865- 67, s.m. C.A. Møller); Kerteminde K. (1873-76); Skt. Knuds K., Odense (1874-75); Skt. Hans K., Odense (1878-80 s.m. L.A. Winstrup); Assens K. (1881- 84).

Literature

Ill. Tid. 1866, 321f; 1869-70, 308; 1877-78, 421f, 424; 1897-98, 327; Arch. 1897-98, 668f; 1918, 19f (nekr.); Ark. 1979, 44; C.A. Clemmensen: Tivoli gennem 75 Aar, 1918, 175; H. St. Holbeck: Odense Bys Hist., 1926; Chr. Rasmussen: Fr.berg K. 1933; Kbh. før og nu, 1950, 116; Knud Millech og Kay Fisker: Da. ark.strømninger 1850-1950, 1951; E. Sloth Arentzen og K. de fine Licht: Kirker og bygn. i Kbh., 1974, 108; Hakon Lund i: Magtens bolig (Danm. ark.), 1980; Odense Komm. (udg.): Albanikvarteret i Odense, registrant 1977, 33; samme: Vesterbrokvarteret i Odense, registrant 1979, 146f; samme: Overgadekvarteret i Odense, 1981, 124; samme: Vestergadekvarteret i Odense, registrant 1984, 41-44, 74; Odense Bys Historie, 1789-1808, 1986, 346; 1808-1914, 318-21, 346, 370; Vesterbro, en forstadsbebyggelse, 1986, 105; Danm. K., Odense Amt, 1990-.

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.