Ole Sporring

Weilbach information

Genealogy

Sporring, Ole Hofman, *1941, tegner, grafiker og maler. *24.4.1941 på Fr.berg. Forældre: Lektor Svend Hofman S. og lærer Else Winther. ~24.11.1962 i Virum med maleren Jytte Augustesen, *23.1.1943 i Kbh., datter af radio- og tv- tekniker Hans Gerhard Herluf A. og kirkesanger Gudrun Hansen. Ægteskabet opl. 1990.

Biography

Ole Sporring kombinerede i akademitiden det konstruktive element i læreren Dan Sterup-Hansens kunst med sin egen eksperimenterende, ekspressive trang. Med farverne føjede han på tegningernes bærende konstruktion endnu et lag til de figurative fortællingers ofte mange lag. Hos sine forgængere inden for grafikken, Palle Nielsen og Svend Wiig Hansen, lærte S. at skildre samtidens eksistensvilkår via sine personer og rum, hentet i hverdagen. Den knugende (atom)frygt i de ældre kunstneres værker blev hos S. et omverdensbevidst billedunivers, som beskæftiger sig med moralske, økologiske og samfundspolitiske anliggender. S. har inddraget massekulturen som tegneseriemediet, Lille Vov fra slutningen af 1960erne optræder i enkelte tryk og i serieagtigt fortællende serier. Man kan finde generelle symboler (Jesusfiguren JJ), men oftere selvopfunden symbolik som figuren Indianer. S.' billedverden er pauseløs, med kaotiske lag af motiver, der kan være meget forskelligt udført, naivt-realistisk, ekspressivt, sirligt m.v., metategn afløses af hverdagens konkrete ting. Elementerne er sidestillet i et surrealistisk univers. I sin associationsrige, figurative udtryksform foregriber S. dermed det Unge Vilde maleri i 80erne. Et humoristisk strejf også i de ledsagende katalogtekster tilfører værkerne noget afvæbnende. Jævnfør 1960ernes nedbrydning af grænserne mellem høj- og lavkultur fandt S. ind i Trykkerbanden, som gør kunst tilgængelig for alle gennem billige, grafiske medier.

Education

Kunstakad. Kbh., grafisk sk. 1961-65, malersk. (Dan Sterup-Hansen og Egill Jacobsen) 1962-65, kunstpæd. linie (Helge Bertram) 1968- 70.

Travels

Tyrkiet; Paris; USSR (Leningrad, Moskva); Grønland; Island.

Occupations

Censor KP 1966, 1970; medl. af best. for Foren. Ung da. kunst 1967; for Grafisk Kunstnersamf. 1967-70; i repr.skab for Stat. Kunstfond 1968-70, fra 1989; medl. af Billedkunstudv. smst. 1970-74; kunstnerisk kons. for Herlev Bycenter 1970-78; medl. af best. for BKF 1983-88; prof. ved Kunstakad. Kbh., billedkunstsk. 1986-95; prorektor smst. 1989-92; fmd. for Center for Da. Billedkunst 1995.

Scholarships

Carlsons Pr. 1963; H.P. Lindeburg 1965; Villiam H. Michaelsen 1965; Stat. Kunstfond 1965 (3-årigt), 1975; J.R. Lund 1968, 1974; Prins Jørgen 1971; Akad. Årspr. 1976; Carlson 1976, 1979; Eckersberg Med. 1983; Ole Haslund 1990.

Exhibitions

Charl. Forår 1961; KE 1961-62, 1964; Å- udst. 1963, 1979-80; bien., Paris 1963; Koloristerne 1964- 65; Da. grafik, Kunstforen., Oslo 1964-65; Da. malerkunst, Odense 1965; Poex 1965; Pro 1966; Grafisk Gal., Århus 1967, 1969; Nord. ungdomsbien., Helsingfors 1968-69, Oslo 1970; Grønningen 1969, 1972-79, 1981-97; Charl. Eft. 1971; Trykkerbanden 1972-73, 1976-77, 1980-81, 1983, 1986; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Thisted- udst. 1980; Da. grafik, Nat.mus., Sth. 1980; Da. grafikere, 1981, 1986; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Da. landskaber, Nordjyll. Kunstmus. 1981-82; Byen, Århus Kunstmus. 1983; De nære ting, Ribe Kunstmus. 1983; Da. grafik, Da. Centralbibl. Flensborg 1983; Billeder af en fremtid, Nordjyll. Kunstmus. 1984; bien., Sao Paulo 1985; Brøndums Forlag, Kunstforen., Kbh. 1986; Himmelgåden, Den frie Udst. bygn. 1988; Figur i fokus, Vejle Kunstmus. 1995; Klassiske modernister, Pakhuset, Nyk. S. 1996. Separatudstillinger: Clausens Kunsthdl., Kbh. 1963, 1967, 1977, 1982, 1986, 1991, 1993; Lilla Konstsalongen, Malmö 1964; Kunstforen., Kbh. 1965; Hjørring Kunstmus. 1966 (s.m. F. Poulsen, E. Hagen og S. Hansen); Ars Studio, Århus 1966 (s.m. J. Leth); Haderslev Amts Mus. 1971; Danm. Hus, Sth. 1980; Kobberstiksaml. 1983; Gal. Hummeluhre, Sabro 1983, 1987, 1989-90, 1994-95; Vejen Kunstmus. 1984; Kunstforen., Kbh. og Vejle Kunstmus. 1987 (retrosp.); Munkeruphus 1995.

Artworks

Indianernes land (del af serie, 1970- 71, Stat. Mus. for Kunst); 12 små billeder (ca. 1972, Nordjyll. Kunstmus.); Velkommen Hareby (1979, smst.); Mørke (1979-89, Ringkøbing Gymn.); Gå på vandet, sommerfugl (1980, Vejle Kunstmus.); Lille hund på vejen (1980, Pandrup Sk.); Gammel Ø, farveskift for Anders Brasch (1982, Skive Kunstmus.); Pigerne fra Byggeren (1982, Søborg Gymn.); Lav- Ø-nr. (1984, Birkerød Gymn.); Postbotaniske detaljer (1986, Birkerød Gymn.); Hus på vippen (1987, Trapholt); Øvelse (1990, Vejle Kunstmus.). Udsmykninger: Kirkehørup Centralsk., Als (mal., foldedør 1972); Næshøjsk., Harlev (28 skulpturer og mal. 1977-80); Allerød Gymn. (rum, 1982); Reerslev Sk., Hedehusene (rum, 1985); Aalborg Univ. Center, Inst. for elektr. systemer (1990); Værket, Randers (1992). Grafik: Motorvej (1961, Randers Kunstmus.); Drømmemaler m.fl. (1962, Malmö Kunstmus.); desuden repr. i Kobberstiksaml.; Kastrupgaardsaml.; Göteborgs Kunstmus.; British Mus.; Victoria and Albert Mus., London; Library of Congress, Wash. D.C. Skriftlige arbejder: Køresvenden, 1966; Gå på vandet, 1983; Og blå jord, 1987. Illustrationer: Hvedekorn 1960-69; Jørgen Bruun Hansen: Isidora, 1965; Peter Poulsen (red.): Virkeligheden og billedet, 10 brasilianske digtere, 1974; Kay Boyle m.fl.: 4 amerikanske visioner, 1979; Fernando Arrabal: Brev til Fidel Castro, 1984.

Literature

Hvedekorn, 1964, 5f, 156-69 (fort. over grafisk prod. 1961-64); Bent Petersen: Nogle tanker om da. nutidskunst, Charl.borg 1981, 15; Kunstavisen, 16, 1983, 12f (interv., K. Hvidberg); Karsten Ohrt: Billeder af en fremtid, Nordjyll. Kunstmus. 1984, 23; Offset i da. billedkunst, Kobberstiksaml., lommebog 32, 1985; Bent Irve (red.):Da. grafik gennem 25 år, 1985; 302f; Cras, 1985, 109; P.M. Hornung i: Kunsten i mediernes tid (Ny da. kunsthist., 10), 1996.

Author: Lone Erhardsen (L.E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.