Th. Stein

Weilbach information

Genealogy

Stein, Johan Carl Hendrik Theobald, 1829- 1901, billedhugger. * 7.2.1829 i Kbh., ?16.11.1901 smst., begr. smst. (Holmens). Forældre: Distriktslæge, senere prof. Sophus August Wilhelm S. og Karen Sophie Borch. ~1° 6.7.1858 i Rom med Emmy Laura Suzette Schiøtt, *10.11.1838 i N.Y., USA, ?3.3.1862 i Kbh., datter af mekaniker Carl Frederik S. og Charlotte Ophelia Richter, adopteret af Emmy Drewsen, f. Richter. ~2° 12.11.1863 i Kbh. med Sara Margrethe Fallesen, *30.5.1840 smst., ?18.4.1935 i Hell., datter af prof., forstdocent Ludvig Sophus F. og Nicoline Christiane Smith.

Biography

Th. Stein kom på Akademiet, samtidig med at han gik på Borgerdydskolen på Christanshavn. Han afbrød skolegangen efter konfirmationen 1844 og vandt Neuhausens Pr. 1851 med portrætfiguren af Holberg, for hvilken han høstede megen anerkendelse. Netop den type arbejder med kendte danske personligheder i deres samtids dragt blev S.' speciale, en historicistisk formel, som stemte overens med den senromantiske tidsånd. Hele hans skoling var dog i høj grad gennemsyret af nyklassicismen i Thorvaldsens og H.W. Bissens tradition, hvilket især afspejles i nogle af hans romerske arbejder, f.eks. Blomsterpigen og Den neapolitanske vandbærer, og måske tydeligst i ti relieffer med homeriske motiver, udført til J.C. Jacobsens vinterhave på Carlsberg. Hovedværkerne inden for det historiske figurstudium er statuerne af Ludvig Holberg og Niels Juel, der stadig præger det københavnske bybillede og har opnået ikon-agtig status. Kunstnerisk set rangerer Carstensstatuen vel højere, til dels hjulpet af en intimere karakterskildring og større formfølelse. I Suenson-monumentet forløses tidens trang til det heroiske i et helstøbt og ægte monumentalt værk. Stilistisk kan man tale om en art nybarok. En væsentlig del af S. oeuvre var helliget portrætteringen af samtidens personligheder, især fra kultur- og åndslivet. Han evnede ofte at forene den ydre portrætlighed med en karakterfuld form. Nogen egentlig naturalist blev han aldrig, men i historicismens ånd gjorde han ofte meget ud af klædedragtens detaljer, og i marmorarbejdernes overfladebehandling afsløredes hans sans for stoffernes imitation. Nogle af S.' sene arbejder viser, at han formåede at forblive tro mod klassicismens idealer, samtidig med, at han prægedes af de nye toner fra Salonen i Paris, især i den stemningsprægede idyl, som kommer til udtryk i f.eks. Hyrden Faustulus med Romulus og Remus og Liden Gunver. En meget frodig del af S. virke, som i samtiden og tildels i eftertiden har været overset, er hans arbejder i det lille format, især i form af skitser i gips og brændt ler. I dette medium kommer man helt tæt på kunstnerens umiddelbare arbejde med formen, og et nærmere studium af dette righoldige materiale ville kunne føre til en nyvurdering af S.' oeuvre. S. brugte under N.L. Høyens opsyn 30 år på restaureringen af Dronning Margrethe Is sarkofag i Roskilde Domkirke. Han deltog uden held i konkurrencen om H.C. Andersens statue. Man fandt hans forslag for sentimentalt, og børnegruppen ved digterens side faldt slet ikke i modellens smag, da han ikke ønskede at blive opfattet som blot børnenes forfatter.

Education

Kunstakad. Kbh. okt. 1841; arb. efter konfirmationen hos medaljør Chr. Christensen til nov. 1845; herefter hos H.W. Bissen; til modelsk. marts 1846; lille sølvmed. marts 1848; st. sølvmed. dec. 1848, lille guldmed. 1851, konk. forgæves om st. guldmed. 1853 og 1855.

Travels

Rom sept. 1856-sommer 1859 (s.m. Fr. Hertzog), 1864, 1889; Firenze og Carrara 1887.

Occupations

Docent i anatomi ved Kunstakad. Kbh. 1867-83, prof. i billedh.kunst fra 1883, dir. 1893-96, vicedir. 1896-99; medl. af Udst.kom. ved Charl.borg 1879-88; en af flere dir. for de Massmannske Søndagssk. 1883; medl. af best. for Thorvaldsens Mus. 1888-1901; for Tegne- og Kunstindustrisk. for Kvinder 1890-94.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1851; Akad. 1856-58; Udst.med. 1860; medl. af Kunstakad. Kbh. 1861; Eibeschütz' Pr. 1869; titulær prof. 1874; medl. af Kunstakad. Sth. 1875; Ancker 1887; Treschow 1895; sølvmed. Paris 1900.

Exhibitions

Charl. Forår 1848-56, 1860-63, 1866-67, 1869-75, 1877, 1879-83, 1885-86, 1888-89, 1891-95, 1897- 1902; Kunstakad., Sth. 1866; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Internat. Kunstausst., Berlin 1891; verdensudst., Paris 1900; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. jødiske Kunstnere, Kunstforen., Kbh. 1908; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922; Da. Kunststævne, Forum 1929; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942, 1961; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Det kgl. Teaters kunstsaml., Fr.borgmus. 1985.

Artworks

Statuer: Neapolitansk fiskerdreng legende med konkylie (orig.model 1857, brændtler s.å., Hirschsprung, marmor 1859, Ribe Kunstmus.); Blomsterpige (1857, marmor 1859, Glyptoteket); Neapolitansk vandbærer (brændtler 1858, Hirschsprung, gips Fyns Kunstmus., Udst.med. 1860, marmor Bregentved, udst. 1862, opst. i bronze i Aborreparken 1888, senere flyttet til Grønningen); Kong Skjold som barn (statuette, sortbrændt ler, Peter Ipsen 1860, Bornholms Kunstmus., marmor 1860, Glyptoteket); Justitia (1862, Randers Ting- og Arresthus); Ecorché (1869, støbt i bronze i 20. årh., Kunstakad. Kbh.); Apostlen Matthæus (gips 1871, Chr.borg Slotsk. og Matthæusk.); H.C. Andersen (gips 1875, Fyns Kunstmus., skitse i H.C. Andersens Hus, brændtler og bronzeret gips, Hirschsprung); Valdemar Atterdag (gips 1882, Fr.borgmus.); Valdemar Sejr (gips 1885, Chr.borg); Krucifiks (orig.mod. 1886, Glyptoteket, Tranekær Gravkapel); To løver (kopier efter antikker, 1886-87, Fredensborg Slot); Valdemar den Store (gips 1887, Glyptoteket); Loths hustru (1894, marmor 1895, Stat. Mus. for Kunst); Hyrden Faustulus med Romulus og Remus (brændtler 1896, Hirschsprung, orig.mod. s.å. Randers Kunstmus., bronze 1897, Stat. Mus. for Kunst, sølvmed. Paris 1900); Liggende ægyptisk dreng med vandkrukke (bronze 1899, opst. i anlæg foran Rødding Borger- og Realsk.); Liden Gunver (brændtler 1898, Hirschsprung, orig.mod. 1899, Glyptoteket, bronze 1909, Kongens Have). Monumenter i København: Ludvig Holberg (1872-73, bronze 1874, foran Det kgl. Teater, forarb. i gips 1870, Sorø Akad.); Niels Juel (1877-78, opst. i bronze 1881, Holmens Kanal, brændtler 1877 og gips, Hirschsprung); Asmus Jacob Carstens (brændtler 1879, Glyptoteket, orig.mod. s.å., Fyns Kunstmus., opst. ved Glyptoteket 1894, på soklens forside genius i bronze, orig.mod. hertil i Fyns Kunstmus., på soklens sider relieffer efter komposition af Carstens, orig.mod. 1880-82 Glyptoteket); Admiral E. Suenson (voks 1888, Hirschsprung, bronze opst. 1889, Nyboder); John Wycliff (zink 1883, Frederiksk.); Johan Hus (zink 1884, smst.); Luther (zink 1884, smst.); Ansgar (bronze 1894, smst.); Land-økonomen E. Tesdorpf (brændt ler 1891, Hirschsprung, udk. i Storstrøms Kunstmus., bronze 1893, opst. 1899 i Landbohøjsk. have). Statuetter: Ludvig Holberg (orig.mod. 1850, Glyptoteket, Neuhausens Pr. 1851, bronze Fr.borgmus., biscuit udf. af Den kgl. Porcelainsfabr. 1860); adsk. statuetter i brændt ler og gips i Hirschsprung; i Storstrøms Kunstmus. Portrætbuster: J.C. Drewsen (?1851, bronze, Søllerød Kgrd.); Stephan Ussing (1854, gips, Randers Kunstmus. og Ribe Kunstmus., zink på U.s grav, Fr.berg Kgrd., marmor 1901, Glyptoteket); Fr. Paludan-Müller (portrætherme, gips 1865, Glyptoteket, marmor s.å. Fr.borgmus., bronze i Langeg., Kerteminde ud for hans fødested); Aug. Bournonville (1868, marmor 1869, Det kgl. Teater); Thomas Kingo (gips 1870, Fr.borgmus., bronze 1871 i Emmausk., Kbh. og i anl. ved Skt. Knuds K., Odense); Frederik VII (bronze 1870, Ruds Vedby, bronze 1872, Nyk. S.); Edv. Bergh (1872, gips, Nat.mus., Sth.); H.C. Stilling (bronzeret gips og bronze 1872, Kunstakad.); J.A. Jerichau (1873, kolossalherme i marmor 1890, Glyptoteket); Greve Chr. Danneskiold-Samsøe (1873, marmor 1874, Gisselfeld); Adam Oehlenschläger (1874, marmor Teatermus.); Ludvig Holberg (1874, marmor 1875, Det kgl. Teater); Johs. Ewald (gips, Glyptoteket, marmor 1875, Det kgl. Teater); J.P. Mynster (gips 1874, Diakonissestift., kolossalbuste i bronze 1875, Frue Pl., Kbh.); Fr. Kuhlau (1874, marmor 1875, Det kgl. Teater); Baron H. Løvenskjold (marmor 1875, smst.); Adam Ohlenschläger (marmor 1875, smst.); C.V. Raben-Levetzau og hustru (1874 og 1876, marmor, hhv. 1875 og 1876, Ålholm slotshave, gips Fr.borgmus.); H.L. Martensen (gips 1876, Diakonissestift., marmor s.å., Fr.borgmus., gentagelse 1879, Kbh. Univ., kolossalbuste i bronze 1888, Frue Plads); Lensgrev F. Moltke, Bregentved (1876, bronze s.å., Vallø Slotspark); Grev og grevinde F.L.V. Ahlefeldt-Laurvig (1880, marmor, udst. 1882, Tranekær); Ingeniør William Wain (1882, marmor Fr.borgmus.); P. Schram (gips 1884, Teatermus., marmor s.å., Det kgl. Teater); Louise Phister (gips 1886, Det kgl. Teater, bronzeret gips 1886, Teatermus., marmor 1896-97, Stat. Mus.for Kunst); J.L. Phister (marmor 1886, Stat. Mus. for Kunst); A.J. Carstens (1889, marmor 1890, Glyptoteket); J.L. Ussing (gips 1891, marmor Glyptoteket, 1892 Fr.borgmus.). Portrætmedaljoner: Chr. Holger Stoltenberg (marmor 1874, Kunstakad.); A.J. Carstens (orig.model 1877, Glyptoteket, marmor 1882, smst., gips 1879, Fyns Kunstmus.); J.J.A. Worsaae (bronzemedaljon 1885, indsat i mindetavle udf. af Stephan Sinding, Nat.mus., gips i Storstrøms Kunstmus.); A. Bournonville (bronze 1881, Asminderød Kgrd.); Billedh. Fr. Holbech (marmor 1885, Udst.kom. Charl.borg); Kronprinsesse, senere dronn. Louise (marmor 1894, Dronn. Louises Asyl); A.S. Ørsted (marmor 1897, Vidensk. Selsk.); J.N. Madvig (gips 1880, Vejle Kunstmus., marmor 1897, Vidensk. Selsk.). Relieffer: Salomons dom (gips 1849, Diakonissestift.); Thetis beder Hefaistos om våben til Achilleus (gips 1851, lille guldmed., Kunstakad.); Årstiderne, som bringer jorden deres gaver (marmor 1862, Jægerspris); 10 optrin fra Iliaden og Odysseen (1876-77, Vinterhaven på Carlsberg); Asklepios helbreder en syg pige (gips 1896, Glyptoteket); Galathea omgivet af tritoner (fronton 1894, Foren. Dampskibsselsk. bygn, Kbh.); Den sidste nattevagt (gips 1900, Glyptoteket); fl. værker efter Thorvaldsens modeller, medv. til udf. af Johannesgruppen i marmor til Frue K., Kbh. (tegn. i Vestsjæll. Kunstmus.). Skriftlige arbejder: Til Minde om H.C. Stilling, 1892; F.G. Hertzog og Dronn. Margrethes Monument i Roskilde, i: Mus., 1893, I, 12; Christen Christensen, i: Mus., 1894, II, 205-17; Kunstakad. og dets Præses, Prinds Christian Frederik, i: Mus., 1896, II, 182- 204, 247-77; J.M. Thiele i hans Forhold til Kunstakad., Thorvaldsens Mus. og Kobberstiksaml., 1897; H.W. Bissen, i: Nord og Syd, 1898-99, 1-13 ; Otto Evens, i: Da. Tidsskr., 1901, 555-63.

Literature

Rud. Bay i: Ill. Tid., 1873-74, 19f; Søndags-Posten 20.6.1875; T.S.: Udf. Arb. i Tidsrummet 1845- 93, 1893; Pol. 17.11.1901 (N.V. Dorph); 7.1.1924 (V. Wanscher); F. Bauditz i: Ill. Tid., 1901-02, 120f; Johs. Stein: T.S., Efter hans egne Optegn. og Breve til og fra ham, 1923; Sig. Schultz i: Ill. Tid., 1923-24, 407-09; H. Stemann: F. Meldahl og hans Venner, I-VI, 1926-32; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Johs. Stein: Fra lykkelige Tider, 1943, 5f, 9, 21f, 24f, 48-50; Svend Larsen i: Anderseniana, 2. rk., I, 1949; T. Holck Colding: Jægerspris, 1965, 65; Knud Voss i: Da. kunsthist., 4, 1974, 386-89; Bo Wennberg: French and Scand. Sculpt. in the 19. Cent., Sth. & Atlantic Highlands 1978, 49, 68, 173; Elin Rask: Trolden med de tre hoveder, 1980, 113, 117; Ole Wivel: Guder i forårslys, 1983, 33; Lise Funder: Da. teaterbyggeri 1870- 1910, 1986, 31, 41; Jesper Knudsen i: Kunst, samfund, kunst, En hilsen til Broby, 1987, 89, 97f; Kr. Glamann: Bryggeren J.C. Jacobsen på Carlsberg, 1990, 96, 204, 228; B. Holst i: Kat. P. Ipsens Enke, Nikolaj, Kbh. 1990, 8, 11, nr. 6.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.