Th. Stein

Artworks

Statuer: Neapolitansk fiskerdreng legende med konkylie (orig.model 1857, brændtler s.å., Hirschsprung, marmor 1859, Ribe Kunstmus.); Blomsterpige (1857, marmor 1859, Glyptoteket); Neapolitansk vandbærer (brændtler 1858, Hirschsprung, gips Fyns Kunstmus., Udst.med. 1860, marmor Bregentved, udst. 1862, opst. i bronze i Aborreparken 1888, senere flyttet til Grønningen); Kong Skjold som barn (statuette, sortbrændt ler, Peter Ipsen 1860, Bornholms Kunstmus., marmor 1860, Glyptoteket); Justitia (1862, Randers Ting- og Arresthus); Ecorché (1869, støbt i bronze i 20. årh., Kunstakad. Kbh.); Apostlen Matthæus (gips 1871, Chr.borg Slotsk. og Matthæusk.); H.C. Andersen (gips 1875, Fyns Kunstmus., skitse i H.C. Andersens Hus, brændtler og bronzeret gips, Hirschsprung); Valdemar Atterdag (gips 1882, Fr.borgmus.); Valdemar Sejr (gips 1885, Chr.borg); Krucifiks (orig.mod. 1886, Glyptoteket, Tranekær Gravkapel); To løver (kopier efter antikker, 1886-87, Fredensborg Slot); Valdemar den Store (gips 1887, Glyptoteket); Loths hustru (1894, marmor 1895, Stat. Mus. for Kunst); Hyrden Faustulus med Romulus og Remus (brændtler 1896, Hirschsprung, orig.mod. s.å. Randers Kunstmus., bronze 1897, Stat. Mus. for Kunst, sølvmed. Paris 1900); Liggende ægyptisk dreng med vandkrukke (bronze 1899, opst. i anlæg foran Rødding Borger- og Realsk.); Liden Gunver (brændtler 1898, Hirschsprung, orig.mod. 1899, Glyptoteket, bronze 1909, Kongens Have). Monumenter i København: Ludvig Holberg (1872-73, bronze 1874, foran Det kgl. Teater, forarb. i gips 1870, Sorø Akad.); Niels Juel (1877-78, opst. i bronze 1881, Holmens Kanal, brændtler 1877 og gips, Hirschsprung); Asmus Jacob Carstens (brændtler 1879, Glyptoteket, orig.mod. s.å., Fyns Kunstmus., opst. ved Glyptoteket 1894, på soklens forside genius i bronze, orig.mod. hertil i Fyns Kunstmus., på soklens sider relieffer efter komposition af Carstens, orig.mod. 1880-82 Glyptoteket); Admiral E. Suenson (voks 1888, Hirschsprung, bronze opst. 1889, Nyboder); John Wycliff (zink 1883, Frederiksk.); Johan Hus (zink 1884, smst.); Luther (zink 1884, smst.); Ansgar (bronze 1894, smst.); Land-økonomen E. Tesdorpf (brændt ler 1891, Hirschsprung, udk. i Storstrøms Kunstmus., bronze 1893, opst. 1899 i Landbohøjsk. have). Statuetter: Ludvig Holberg (orig.mod. 1850, Glyptoteket, Neuhausens Pr. 1851, bronze Fr.borgmus., biscuit udf. af Den kgl. Porcelainsfabr. 1860); adsk. statuetter i brændt ler og gips i Hirschsprung; i Storstrøms Kunstmus. Portrætbuster: J.C. Drewsen (?1851, bronze, Søllerød Kgrd.); Stephan Ussing (1854, gips, Randers Kunstmus. og Ribe Kunstmus., zink på U.s grav, Fr.berg Kgrd., marmor 1901, Glyptoteket); Fr. Paludan-Müller (portrætherme, gips 1865, Glyptoteket, marmor s.å. Fr.borgmus., bronze i Langeg., Kerteminde ud for hans fødested); Aug. Bournonville (1868, marmor 1869, Det kgl. Teater); Thomas Kingo (gips 1870, Fr.borgmus., bronze 1871 i Emmausk., Kbh. og i anl. ved Skt. Knuds K., Odense); Frederik VII (bronze 1870, Ruds Vedby, bronze 1872, Nyk. S.); Edv. Bergh (1872, gips, Nat.mus., Sth.); H.C. Stilling (bronzeret gips og bronze 1872, Kunstakad.); J.A. Jerichau (1873, kolossalherme i marmor 1890, Glyptoteket); Greve Chr. Danneskiold-Samsøe (1873, marmor 1874, Gisselfeld); Adam Oehlenschläger (1874, marmor Teatermus.); Ludvig Holberg (1874, marmor 1875, Det kgl. Teater); Johs. Ewald (gips, Glyptoteket, marmor 1875, Det kgl. Teater); J.P. Mynster (gips 1874, Diakonissestift., kolossalbuste i bronze 1875, Frue Pl., Kbh.); Fr. Kuhlau (1874, marmor 1875, Det kgl. Teater); Baron H. Løvenskjold (marmor 1875, smst.); Adam Ohlenschläger (marmor 1875, smst.); C.V. Raben-Levetzau og hustru (1874 og 1876, marmor, hhv. 1875 og 1876, Ålholm slotshave, gips Fr.borgmus.); H.L. Martensen (gips 1876, Diakonissestift., marmor s.å., Fr.borgmus., gentagelse 1879, Kbh. Univ., kolossalbuste i bronze 1888, Frue Plads); Lensgrev F. Moltke, Bregentved (1876, bronze s.å., Vallø Slotspark); Grev og grevinde F.L.V. Ahlefeldt-Laurvig (1880, marmor, udst. 1882, Tranekær); Ingeniør William Wain (1882, marmor Fr.borgmus.); P. Schram (gips 1884, Teatermus., marmor s.å., Det kgl. Teater); Louise Phister (gips 1886, Det kgl. Teater, bronzeret gips 1886, Teatermus., marmor 1896-97, Stat. Mus.for Kunst); J.L. Phister (marmor 1886, Stat. Mus. for Kunst); A.J. Carstens (1889, marmor 1890, Glyptoteket); J.L. Ussing (gips 1891, marmor Glyptoteket, 1892 Fr.borgmus.). Portrætmedaljoner: Chr. Holger Stoltenberg (marmor 1874, Kunstakad.); A.J. Carstens (orig.model 1877, Glyptoteket, marmor 1882, smst., gips 1879, Fyns Kunstmus.); J.J.A. Worsaae (bronzemedaljon 1885, indsat i mindetavle udf. af Stephan Sinding, Nat.mus., gips i Storstrøms Kunstmus.); A. Bournonville (bronze 1881, Asminderød Kgrd.); Billedh. Fr. Holbech (marmor 1885, Udst.kom. Charl.borg); Kronprinsesse, senere dronn. Louise (marmor 1894, Dronn. Louises Asyl); A.S. Ørsted (marmor 1897, Vidensk. Selsk.); J.N. Madvig (gips 1880, Vejle Kunstmus., marmor 1897, Vidensk. Selsk.). Relieffer: Salomons dom (gips 1849, Diakonissestift.); Thetis beder Hefaistos om våben til Achilleus (gips 1851, lille guldmed., Kunstakad.); Årstiderne, som bringer jorden deres gaver (marmor 1862, Jægerspris); 10 optrin fra Iliaden og Odysseen (1876-77, Vinterhaven på Carlsberg); Asklepios helbreder en syg pige (gips 1896, Glyptoteket); Galathea omgivet af tritoner (fronton 1894, Foren. Dampskibsselsk. bygn, Kbh.); Den sidste nattevagt (gips 1900, Glyptoteket); fl. værker efter Thorvaldsens modeller, medv. til udf. af Johannesgruppen i marmor til Frue K., Kbh. (tegn. i Vestsjæll. Kunstmus.). Skriftlige arbejder: Til Minde om H.C. Stilling, 1892; F.G. Hertzog og Dronn. Margrethes Monument i Roskilde, i: Mus., 1893, I, 12; Christen Christensen, i: Mus., 1894, II, 205-17; Kunstakad. og dets Præses, Prinds Christian Frederik, i: Mus., 1896, II, 182- 204, 247-77; J.M. Thiele i hans Forhold til Kunstakad., Thorvaldsens Mus. og Kobberstiksaml., 1897; H.W. Bissen, i: Nord og Syd, 1898-99, 1-13 ; Otto Evens, i: Da. Tidsskr., 1901, 555-63.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.