Axel Bentzen

Weilbach information

Genealogy

Bentzen, Axel, 1893-1952, maler. *9.7.1893 i Kbh., ?6.2.1952 smst., urne på Bispebjerg Kgrd. Forældre: Forretningsfører Johan Peter B. og Anna Johanne Andersen. ~30.4.1920 i Rom med Maria-Francesca Nurzia, *7.2.1900 i Rom, ?5.6.1926 i Kbh., datter af italiensk kaptajn Giuseppe N. og Maria Intrieri.

Biography

Axel Bentzen blev ved hyppige besøg på udstillinger og museer tidligt fortrolig med billedkunst, og allerede i drengeårene kopierede han gamle mestre på Statens Museum for Kunst. Han tilsluttede sig tidligt den moderne forenkling af formen og opprioriteringen af det koloristiske, men han bevarede nær kontakt med naturen. Mens nye kunstretninger som kubisme, futurisme og ekspressionisme mødte bred interesse i det hjemlige kunstmiljø, lykkedes det trods flere forsøg først i 1922 B. at debutere på de censurerede udstillinger med sine naturalistisk orienterede billeder. Motivkredsen omfatter landskaber og parker med veje og træer, bymiljøer, portrætter, figurbilleder og interiører. I tidlige billeder er farverne afdæmpede; først omkring 1920 ses en mere impressionistisk påvirket farveholdning med kontrastfyldte, mættede farver sat på lærredet med brede, pastose strøg. Et tidligt billede, Egypterinde på balkon, 1920, er Matisse-inspireret både motivisk og i brugen af sort som klangfarve. Bærende elementer i 1920rnes og 30rnes landskabsbilleder er en stram komposition og rendyrkning af det koloristiske med den blå tone som en kraftig farvedominans, f.eks. i Roskilde landevej, 1928. Portrætterne er koloristisk afklarede og karakteristikken båret af psykologisk engagement, som i Rekonvalescenten, 1923, og Jolanda, 1926. Nogle billeder, der blev udført efter en svær sygdomsperiode, f.eks. Hospitalshaven, Drømmeren og Selvportræt, alle 1925, vidner om en anspændt, nervøs følsomhed. B. havde den autodidakte kunstners stræben mod frihed i form, farve og teknik, men også en orientering mod nye retninger og kendte samtidskunstnere. I flere malerier, bl..a. Ung italienerinde på en stol, 1926, indgår der i kvindens rytmiske siksakform og figurens overraskende placering på billedfladen kubistiske træk, der skaber rumlig klarhed. I slutningen af 1920rne strammes formen, store farveflader nærmest mures op som i Svineryggen, 1928, og disponeringen af stoffet er ikke ulig Giersings sene landskabsbilleder. De mere temperamentsfulde selvportrætter er præget af såvel kubismen som Lundstrøms billeder fra den krøllede periode. B.s modne hovedværker, hvoraf et stort antal blev vist på Grønningen i 1940rne, virker næsten ekspressionistiske. Det gælder ikke mindst billeder malet i københavnske parker med træernes søjlerækker, gangenes dybblå slagskygger og præcist anbragte figurer, der gør motiverne levende og nærværende. Et gennemgående tema er Valbylejlighedens udsigt, hvor vinduesrammen udgør motivets struktur. Den fører ind i billedet, åbner til det fri og indgår i dialog med potteplanternes grønne, hidsigt gule og skyggernes intense blå farver eller danner solpletter i kantede mønstre inde i rummet. Hvad enten B. gengav sine indtryk dæmpet eller med temperament, skete det altid i en malerisk gennemarbejdet form. Han brugte, i nær kontakt med sin tid, en vis abstraktion, og netop gennem den kom hans personlige oplevelse af motivet frem.

Education

I malerlære som 14-årig hos malerm. Øigaard, Kbh., men opgav malerfaget efter 2 1/2 år; i øvrigt autodidakt.

Travels

Italien 1919-20, derefter ophold i Italien hvert andet år 1923- 39; Paris 1937.

Occupations

Censor for KP 1950.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1925, 1927; Raben-Levetzau 1926; Bielke 1926; Carlsons Pr. 1926; Akad. 1927, 1929, 1931; Oluf Hartmann 1928, 1930; Eckersberg Med. 1930; Kaufmann 1930; Foltmar 1931; Zach. Jacobsen 1932, 1936.

Exhibitions

KE 1922-26; Charl. Forår 1925; Den frie Udst. 1927-38 (medl. fra 1930); Da. målarkonst, Helsingfors 1928; Den fynske Forårsudst. 1930, 1938; Rundskueudst. 1930-36; Neuere dä. Malerei, vandreudst. Tyskland 1932; bien. i Venezia 1934, 1954; da. udst. i Budapest, Riga, Bukarest og Beograd 1936-37; Nord. konstutst., Mässhallen, Göteborg 1939; Grønningen 1939-47, 1952 (mindeudst.), 1953, (mindeudst.), 1955, 1965; Da., islandsk, svensk konst, Mässhallen, Göteborg 1941; Ny Carlsbergfondet Jub.udst., Charl.borg m.fl. 1952; Det da. købestævne, Fr.cia 1952 (mindeudst.); Den fries Mindeudst., Kunstforen., Kbh. 1966; Påsken 1974, Skive Mus. 1974; Moderne kunst i vejlensisk eje, Vejle Kunstmus. 1977; Indenfor, udenfor, Mus. på Koldinghus 1981. Separatudstillinger: Anton Hansen, Kbh. 1917; Den frie Udst. bygn. 1921; Kunstforen., Kbh. 1937; Jugelsalen, Århus 1946-47, 1950; Storstrøms Kunstmus. 1953 (mindeudst.); Aabenraa Mus. 1972.

Artworks

Egypterinde på balkon (1920); Selvportræt (1925, Stat. Mus. for Kunst); Hospitalshaven (1925); Drømmeren (1925, Storstrøms Kunstmus.); Den blinde (1925, smst., Carlsons Pr. for 3 sidstnvnt.); Marsk Stigs døtre (1926, Nordjyll. Kunstmus.); Ung italienerinde på stol (do.); Jolanda (1926); Siddende ung pige i rød kjole (1926, Sønderjyll. Kunstmus.); I byens udkant (1927, smst.); Roskilde Landevej (1927, Nordjyll. Kunstmus.); Selvportræt (1928, smst.); Forårssol over Roskilde Landevej (1928, Sønderjyll. Kunstmus.); Roskilde Landevej, vinter (1928, smst.); Svineryggen (1928); Platanvej, sommer (1929, Stat. Mus. for Kunst); Søndermarken (1930, Eckersberg Med.); billedserie (1930, Vigerslev Allé Komm.skole); Påskeliljer i et vindue (1934, Stat. Mus. for Kunst); Vejen til Skagen, I (1937, smst.); Haven fra vinduet (1937, Randers Kunstmus.); Udsigt fra sommerhuset (1937, Sønderjyll. Kunstmus.); Vindue (1938, Vejen Kunstmus.); Forårsdag, Valby (1939, Storstrøms Kunstmus.); Udsigt (1940, Vejle Kunstmus.); Siddende model (1942, Stat. Mus. for Kunst); Interiør (1943, Randers Kunstmus.); Interiør med malerier (1943, Storstrøms Kunstmus.); Den røde kjole (1931, Malmö Mus.); Malerinden Martha Christiansen (1945-46, Stat. Mus. for Kunst); Læsende dame på veranda (købt 1948, smst.); Åben altandør (ca. 1947, Nordjyll. Kunstmus.).

Literature

København 12.11.1929 (Johs. Weltzer, interv.); B.T. 26.2.1930 (Houmark); 24.1.1953 (Leo Estvad); Soc. Dem. 21.9.1931 (Pr. Wilmann, interv.); Berl. Tid. 27.2.1937 (interv.); 6.2.1952; 24.1.1953 (Kai Flor); Kaj Borchsenius: Axel Bentzen, Vor Tids Kunst 23, 1937; Pol. 8.7.1943; 7.2.1952; V. Thorlacius-Ussing: Sorø Mus., 1944, 106-119; Kunst i Privateje II, 1945, 371, 375; Leo Swane i: Vor Tids Kunst og Digtning i Skand., 1948, 82; Nat.tid. 7.2.1952 (Jan Zibrandtsen); Gunnar Jespersen: De abstrakte, 1967, 112; Lars Rostrup Bøyesen i: Gutenberghus Årsskr. 1968, 14; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.