Júlíana Sveinsdóttir

Weilbach information

Genealogy

Sveinsdóttir, Júlíana, 1889- 1966, maler og billedvæver. *31.7.1889 på Vestmannaøerne, Island, ?17.4.1966 i Kbh., begr. Vestmannaø Kgrd., Island. Da. indfødsret. Forældre: Snedkerm. Sveinn Jónsson og Guðrn Runlfsdóttir. Ugift.

Biography

Udstillinger KE 1918, 1920-21, 1930-32, 1936, 1938, 1950, 1952; Charl. Forår 1921, 1923, 1925, 1927, 1931-47, 1949-50, 1953-57, 1959; Islandsk Kunst, Charl.borg 1927; Kunstindustrimus. 1929; Charl. Eft. 1932, 1939, 1944, 1947; Islandsk Kunstutst., Bergen 1937; Nord. kunst, svensk, dansk, islandsk, Århus, m.fl. 1941; Da. Kunsthaandv., Nat.mus., Sth. 1942; Nord. Konstutst., Göteborg 1943; Nord. Kunststævne, Fr.cia 1946; Nord. Kunstforb., Oslo 1946, Kbh. 1949, Helsingfors 1950; Da. Kunst i Dag, Kbh. 1947; Nord. Kunstnerinder, Sth. 1948; Islandsk kunstudst., Oslo, 1951, Bruxelles 1952; Den officielle islandske kunstudst., Kbh. Rådhus 1954; Å-udst. 1954, 1956, 1959; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Arte Nord. Contemp., Rom 1955; Decembristerne 1958-59; Kammeraterne 1960-62, 1965-66; Den Permanente, Århus 1960, 1966; Islandsk Kunst, gammel og ny, Louisiana 1962; desuden udst. på Island, bl.a. Kunstudst. 1930. Separatudstillinger: Vestmannaøerne 1926; Den frie Udst. bygn. 1927; Reykjavík 1935, 1949; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1943; lsl. Kunstmus., Reykjavík 1957 (retrosp.), 1989; Kunstforen., Kbh. 1963 (retrosp.); Kjarvalsstadir, Reykjavík 1974. Júlíana Sveinsdóttir har en speciel position i islandsk kunst takket være sin mangeårige bosættelse og virksomhed i Danmark, som dog ikke forhindrede hende i at opretholde en nær kontakt med Island og islandsk billedkunst. Der hører hun til den generation af kunstnere, der trådte frem omkring 1920, hvoraf mange efter flere års ophold i Danmark bidrog til modernismens første fase på Island. Hun boede på Island i 1928-31, hvorefter hun flyttede tilbage til Danmark, hvor hun deltog aktivt i det danske kunstliv indtil sin død. Ved regelmæssige sommerophold på Island beholdt hun kontakten med sit hjemland, hvis natur blev hendes vigtigste inspirationskilde. Det islandske landskab var hendes hovedmotiv, og især Vestmannaøerne udgør et ledemotiv, men desuden hørte portræt og opstillinger til hendes foretrukne motiver. I starten var hendes landskabsmaleri påvirket af Jn Stefnssons Cézannisme, som hun senere forlod til fordel for en mere lyrisk tolkning. Hendes kunstneriske modning var en langsom proces. Hun prøvede andre midler end maleriet, f.eks. mosaik, men også vævning, som i starten var en måde at forsørge sig på. Blandt danske malere fandt hun kunstnerisk slægtskab med bl.a. Erik Hoppe, Oluf Høst og Niels Leergaard, som har haft stor betydning for hendes søgen efter personligt udtryk. I hendes lyriske landskabsmalerier fra 1930rne kom en koloristisk sans og stoflighed til udtryk, som blev forstærket i løbet af 40rne. Hendes virksomhed som billedvæver har uden tvivl også virket befriende på hendes maleri. Som væver dyrkede hun non- figurative former, såvel geometriske som organiske. Hendes maleri efter 2. verdenskrig, hvor hun igen havde mulighed for at besøge Island, kendetegnes af fortættede former og ekspressionistisk farvebrug og balancerer ofte på grænsen mellem figurativt og abstrakt billedsprog. Det gælder ikke mindst en række malerier fra Vestmannaøerne fra 1946-65, som kan betragtes som højdepunktet i hendes malerkunst.

Education

Private tegnestudier for Thrarinn B. Thorlåksson, Reykjavík 1908; G. Vermehrens sk., Kbh. 1909-10; Agnes Jensens privatsk., Kbh. 1910-11; Kunstakad. Kbh. (P. Rostrup Bøyesen og V. Irminger) 1912-17, desuden uregelmæssigt på freskosk. (E. Risebye) 1927- 31.

Travels

Norge 1925; Italien (Firenze, Rom) 1926; Tyskland (Berlin, Dresden) 1927; Italien (Rom, Venezia, Padova) 1932; San Cataldo 1934; Frankrig (Cagnes- sur-Mer) 1950; talrige rejser og længere ophold på Island.

Occupations

Medl. af kom. for KE 1938-39; af Udst.kom. ved Charl.borg 1941-49; af best. for Kvindel. Kunstneres Samf. 1935-49; af Malende Kunstneres Sammenslutn. fra 1950; af Akad.rådet 1955; af Akad.rådets altertavleudv. 1956-60, 1962.

Scholarships

Akad. 1915, 1942; Reiersen 1937; C.A. Bruun 1940; Alfred Benzons Pr. 1943; Tagea Brandt 1946; Eckersberg Med. 1947; Zach. Jacobsen 1948, 1952; guldmed., trien., Milano 1951; Treschow 1958.

Exhibitions

Artworks

Malerier: Selvportræt (1920, Islands LOs Kunstsaml., Reykjavík); Fra Fljotshlíd (1922, Stat. Mus. for Kunst); Eiriksjøkull (1921, Islands Kunstmus.); Eiriksjøkull (ca. 1922, smst.); Fra Vestmannaøerne (1926, smst.); Tulipaner (1929, smst.); Hekla (1936, Århus Rådhus); Interiør (1938, Den islandske stat); Krukke med hvide tulipaner (1939, Nordjyll. Kunstmus.); Sort skål og frugter (1943, Alfr. Benzons Pr.); Regnvejr over bjerge (1946, Nordjyll. Kunstmus.); Fra Vestmannaøerne, Ellidaey (1946, Eckersberg Med., Islands Kunstmus.); Landskab fra Island (1948, Vejle Kunstmus.); Snæfellsjøkull (1951, Islands Kunstmus.). Mosaikarbejder: Kristushoved, kopi efter oldkristelig mosaik i Rom (1927); Hunden og ravnen (1931, Islands Kunstmus.). Vævning: Tekstiler af islandsk uld, bl.a. i Kunstindustrimus.; Röhsska Mus., Göteborg; Danm. Højesteret. Vægdekoration: Tingbjerget (mursten).

Literature

Pol. 7.10.1927; 6.12.1927; P. Uttenreitter i: Da.-islandsk Samf. Aarb., 1928, 125; Berl. Tid. 30.6.1930 (Islandsnummer, samme); samme i: Bygge og Bo, III, 1936, 24f; Georg Gretor: Islands Kultur und seine junge Malerei, Jena 1928, 22-24, 43; samme i: Le Nord, 1941, 58, 65; Elof Risebye i: Samleren, 1944, 44-48; Karen Lund i: Haandarb. Fremme, 7, 1946; Björn Th. Björnsson: Öslenzk myndlist 19. og 20. öld, I, Reykjavík 1963, 130f, 163-71; Aldarspegill, Reykjavík 1988, 38, 178; kat. J.S., Landslagsmyndir, Islands Kunstmus., Reykjavík 1989; kat. Landscape from a High Latitude, London 1989, 124.

Author: Júlíana Gottskálksdóttir (J.Go.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.