Solveig Lohne

Weilbach information

Genealogy

Lohne, Solveig, *1945, maler og grafiker. *8.2.1945 i Sandefjord, Norge. Forældre: Fisker, senere styrmand Nils L. og Lilly Agnes Hansen. ~4.8.1988 i Sandefjord med maleren Bjarke Regn Svendsen, *11.10.1949 i Idom Sogn, søn af sognepræst Thyge Regn S. og Eli Andersen.

Biography

Solveig Lohne karakteriserede i 1986 selv sin på én gang ekspressive og minimalistiske kunst som "billedkonstruktioner". I betegnelsen ligger en understregning af den udvikling væk fra den firkantede rammes begrænsninger, som kendetegner L.s kunst op gennem 1980erne. Gradvis voksede de stiliserede fragmenter ud af rammen og omformedes til selvstændige og yderst stramme objekter, opbygget af udskårne træplanker og lister med lærreder, der som huder er spændt ud over de asymmetriske former og bemalet med et tæt netværk af ekspressive streger. L.s objekter, tegninger og grafik forstyrres ikke af genkendelige motiver, men er tydeligt inspireret af den norske opvækst, af fuglenes vingeformer og fjerdragt, af strukturer i fjeld, sand, sten, grene, strå og træ, som spiller sammen med de enkle, geometriske eller organiske former, ofte i så monumentalt format, at de indgår i et arkitektonisk samspil med de rum, de laves til eller anbringes i. Disse kvaliteter gør objekterne til kulturelle tegn, på sin vis utilnærmelige og alligevel åbne for associationer både i retning af natur og kultur.

Education

Stat. Håndverk- og Kunstindustrisk., Oslo 1964-66; Stat. Kunstakad. Oslo 1966-72; Koninklijke Acad. v. Beeldende Kunsten, Den Haag 1968- 69; Konsthögsk., Sth. 1973-75; grafikværkstedet Kätelhöhn, Wamel Am Möhnezee, Tyskland 1979.

Travels

Firenze, Rom, Venezia 1966; Spanien, Marokko 1967; Skagen 1968; Tyskland 1979; Paris 1982; Tyskland, Holland, Belgien 1982; Japan 1994.

Occupations

Fmd. for Vestjyll.udst. fra 1981; censor på Kunstnernes Sommerudst. 1983-84.

Scholarships

Stat. Kunstnerstip., Norge 1985, 1992; Stat. 3-årige arb.stip., Norge 1987; Billedkunst. Vederlagsfond, Norge 1993; Akad.; Zach. Jacobsen 1993.

Exhibitions

Norske Grafikere, Oregon Univ. 1972; Norsk Samtidskunst, vandreudst. Tyskland m.fl. 1974-75; Uma, Stedelijk Mus., Amsterdam 1979; Pro 1979, 1989; Vestjyll.udst. 1980-82, 1984-86; Nord. Kvinnor, Malmö Konsthall m.fl. 1981-82; Hva vil de unge?, Riksgal., Oslo 1982; Gal. F 15, Moss 1982; Nordaspekt, Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1985; Sommarutst., Selfjord, Norge 1986-87, 1989, 1991-92; Anamorfose, Overgaden, Kbh. 1987; Grafikbien., Fredriksstad 1988; Shakti 1989-91; Uten Tittel, Mus. for Samtidskunst, Oslo m.fl. 1990; Nord. Grafik Nu, Falubien. 1991; Tegn, Trondheim Kunstforen. m.fl. 1991-92; Den Gyldne Orgeltone i Nord. Kunst, Charl.borg 1992, 1994-95. Separatudstillinger: Skagens Bibl. 1969; Unge Kunstneres Samf., Oslo 1970; Gal. Edison, Den Haag 1972; Norske Grafikeres Gal., Oslo 1974; Wadköpingshallen, Örebro 1975; Gal. Aix, Sth. 1975; Kunstnernes Hus, Oslo 1978; Grafikfrämjandet, Sth. 1978, 1981; Gal. Riis & Givskov, Horsens 1983; Gal. Slugen, Esbjerg 1983, 1986; Gal. Nordpilen, Ålborg 1983 (s.m. Bjarke Regn Svendsen); Ribe Kunstmus. 1984; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1985; Oslo Kunstforen. 1985; Gal. Heer, Oslo 1986, 1989, 1991; Gal. Zenit, Kbh. 1991; Gal. Rampen, Kbh. 1992.

Artworks

Maleri: Fødsel (maleri, 1972, Norsk Kulturråd, Oslo Bysekretær Embeder); Haug I, II, III (1977, Tistrupsaml.); Tynd fjeldform (1981, Ribe Amts Børne/Ungdomspension); Sten, form 1, 2, 3, 4 (1984, Tistrupsaml.); Sten (1985, Ribe Amts Børne/Ungdomspension); Strå-form (1986, Nasjonalgal., Oslo); Form 1 (1986, Mus. for Samtidskunst, Oslo); Klar Form (1988, smst.); Stjerneformer (1991, Ribe Amts kunstudv.). Udsmykninger: Bergens Musikkonservatorium (1989); Sydjysk Univ.center, Esbjerg (1993); endv. grafik i bl.a. Tistrupsaml.; Ribe Kunstmus.; Örebro Läns Mus.

Literature

Arne Mumsgaard i: Hrymfaxe nr. 3, 1981, 9-14; Norsk Kunstnerleks., Oslo 1982; Erik Dæhlin i: S.L., Oslo Kunstforen., 1985; Liisa de Corral i: UKS Nytt nr. 2/3, 1985; North Inf. 148, 1987; 167, 1989; Erik Dæhlin i: Norsk Samtidskunst, 1990; Torben Weirup i: North Inf. 201, 1991.

Author: Hellen Lassen (He.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.