Fritz Syberg

Weilbach information

Genealogy

Syberg, Christian Friedrich (Fritz) Wilhelm Heinrich, 1862-1939, maler. *28.7.1862 i Fåborg, ?20.12.1939 på Pilegården ved Kerteminde, begr. på Drigstrup Kgrd. Forældre: Brænderibestyrer Franz Friedrich Anthon Ernst (Freiherr von) S. og Johanne Maria Jacobsen. ~1° 24.4.1894 i Ørsted, Ramsø Herred, med maleren Anna Hansen (se Syberg, Anna), *7.1.1870 i Fåborg, ?4.7.1914 i Kbh., datter af maleren Peter Syrak H. og Marie Birgitte Rasmussen. ~2° 12.5.1915 i Kerteminde med rigsdagsstenograf Marie Hansen, *21.1.1865 i Fåborg, ?21.10.1934 i Gent., søster til første hustru.

Biography

Fritz Sybergs fattige barndom og ungdom kvalte ikke drømmen om at blive maler. Samtidig med teoretisk undervisning i Faaborg og København fik han sin første kulturelle ballast i malermester Peter Syrak Hansens hjem i Faaborg. S. blev sammen med dennes søn Peter Hansen og studiekammeraten fra Zahrtmanns skole, Johannes Larsen fra Kerteminde, kendt som Fynboerne, samtidens fynske avant- garde. S. fulgte dansk landskabstradition med forbilleder som Dankvart Dreyer og P.C. Skovgaard. I tidlige værker mærkes påvirkningen fra Kr. Zahrtmanns stærke kolorit, kontrastfyldte farvesammensætninger og lysvirkninger. Han malede årets gang, vejrliget og livet, som det udfoldede sig på landet inde og ude. Denne trang til at beskrive tingene som de var, startede i 1907 den såkaldte Bondemalerstrid, der kort handlede om Fynboernes jordnære værker, som ikke faldt i en gruppe københavnske maleres smag, og med udgangspunkt i en småborgerlig indignation gik jagten ind i dagspressen på Bondemalerne, især S. og Peter Hansen. S. opfattede selv realismen som en dækkende stilbetegnelse for sine billeder. S.' stemningsmættede fortolkning af konfliktstof mellem kønnene behandles i monumentalmaleriet Aftenleg i Svanninge Bakker, hvor S. nærmer sig symbolismen. Kompositionen er på én gang stringent og følsom i liniespillet, kombineret med farvevirkninger, der kulminerer i horisonten. S. brugte skjult kunstig lyskilde i bl.a. Ved sengetid, hvor en mor betragter sit sovende barn, mens hun gør sig klar til at gå i seng, et tema, der i perioden ofte havde erotiske undertoner. S. behandlede det nyromantiske motiv usentimentalt og psykologisk set fængslende, ikke mindst på grund af lys- og skyggevirkningerne, der fremhæver noget og lader andet fortone sig. Farveændringer, opstået ved brydningen mellem dagslys og kunstigt lys, tog S. op i Dødsfald, et hovedværk med en realistisk visualisering af hans tragiske erindring om moderens død på fattiggården. S.' ægteskab med Anna Hansen, Peter Hansens søster, skabte med den hurtigt voksende børneflok nye motiver, for eksempel indendørs figurbilleder som Mor og datter, og i adskillige landskabsbilleder fortolkes egnen omkring Svanninge. Familien flyttede 1902 til omegnen af Kerteminde, hvor de nordfynske landskaber gav S. nye udfordringer. Stiftelsen i 1910 af Faaborg Museum gav Fynboerne både status, bedre økonomi og vægplads, og størstedelen af S.' omfattende produktion af malerier, akvareller, tegninger og grafik findes der. Sideløbende med maleriet tegnede S. med pen og blyant. Motiverne fulgte i store træk maleriernes, men et hovedværk er 18 store pennetegninger til H.C. Andersens Historien om en moder. Familie og venner blev brugt som modeller og interiører og landskaber taget fra hjemmet i Svanninge og den nærmeste omegn, hvilket giver motiverne en hverdagsagtig karakter. Under Italiensopholdet med familien fra 1910-13 malede S. udelukkende akvareller, enten med vandfarver alene eller i lighed med Johannes Larsen som akvarellerede pennetegninger. Først 1916 genoptog han oliemaleriet, tilskyndet af Annas søster Marie, der efter Annas død blev S.' anden hustru, og svigersønnen Harald Giersing. En ny fase indtrådte i denne periode, hvor billeder som Selvportræt fra 1916, landskabet Over Kærby Bakke og Ved morgenkaffen indvarsler modernismen i hans kunst. S. formidlede livet igennem det han så, men var åben over for et nyt billedsyn, hvor vægten i højere grad blev lagt på de æstetiske værdier end på virkelighedsgengivelse.

Education

Arb. på Hofgaards Tobaksfabr., Fåborg 1871; tjenestedreng 1875; i malerlære hos malerm. Bordier, Fåborg 1876, svend 1882; Tekn. Sk., Fåborg (Peter Syrak Hansen); arb. hos denne de flg. sommerhalvår til 1885; Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold) 1882-83; Kunstakad. Kbh. (A. Kittendorff) dec. 1883-april 1884; Kunstnernes Studiesk. (K. Zahrtmann) 1885-ca. 1891; vejledn. i træsnit hos F. Hendriksen 1899.

Travels

Shetlandsøerne, Færøerne (marinesoldat) 1888; Berlin, Flensborg 1894; Sverige 1899 (hos Johs. Larsen); Berlin, Dresden, Nürnberg, München 1902; Firenze 1905 (s.m. Jens Birkholm); Holland, Paris 1908; Italien 1910-13.

Occupations

Lærer ved Malersk. for kvindel. malere 1902-03; medl. af Faaborg Mus. best. 1910- 37.

Scholarships

Akad. 1889, 1892, 1897, 1900, 1902, 1904, 1907, 1909; Mention Honorable, Paris 1900; Raben- Levetzau 1902, 1906; med., München 1909; Ancker 1912; Thorvaldsens Med. 1927; medl. af Akad., Sth. 1933.

Exhibitions

Dec.udst., Charl.borg 1885; Charl. Forår 1887-92; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; Moderne da. kunst, Kunstforen., Kbh. 1890; Internat. Kunstausst., Berlin 1891; Kleis' Høstudst. (Zahrtmanns elever), Kbh. 1892; Den frie Udst. 1893, 1899, 1909, 1911, 1914, 1927, 1931, 1935, 1939-40; Oktober-Udst., Kbh. 1893 (Zahrtmanns elever); Kunstnernes Studiesk., Charl.borg 1896; verdensudst., Paris 1900; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Landsudst., Århus 1909; Glaspalast, München 1909; Ung da. Kunst 1910; Malende Kunstneres Sammenslutn. 1911; Contemp. Scand. Art, N.Y. 1912; Den baltiske udst., Malmö 1914; Grønningen 1916-17; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Zahrtmann og hans elever, Fr.berg Ovenlyssal 1926; Da. Nat. Exhib., Brooklyn 1927; Da. målarkonst, Helsingfors 1928; L'art da., Jeu de Paume, Paris 1928; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Da. Paintings m.m., Toronto 1929; Forårsudst., Odense 1932, 1934-39, 1978; bien., Venezia 1932; Tentoonstelling van deense kunst, Amsterdam 1934; Da. Udst., Ungarn m. fl. 1936-37; Da. Art Treasures, London 1948; Da. kunstner-slægter, Charl.borg 1952; Naturen og kunsten, Bondestriden 1907, Faaborg Mus. 1986; Det kultiverede landskab, Gl. Holtegaard 1988; Grønningen, de tidlige år, Glyptoteket 1990. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1904, 1914, 1942 (s.m. Peter Hansen og Johs. Larsen), 1946; Winkel og Magnussen, Kbh. 1907, 1924; Den frie Udst. bygn. 1910, 1916 (s.m. Peter Hansen og Johs. Larsen), 1922, 1925 (s.m. Johs. Larsen), 1937; Kunstforen., Sth. 1910 (s.m. Johs. Larsen); Kunstforen., Århus 1914; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1926, 1936 (s.m. Johs. Larsen); Charl.borg 1928 (retrosp.); Kungl. Akad., Sth., 1938; Kunsthallen, Kbh. 1938; Henning Larsen, Kbh. 1960; Vejle Kunstmus. 1975 (s.m. Johs. Larsen); Faaborg Mus. 1992, 1997; Hirschsprung 1993. Auktioner: Den frie Udst. bygn. 1905; Kunsthallen, Kbh. 1939- 40.

Artworks

I Faaborg Museum: Sommeraften, heste ved en bæk (1884); Udsigt over Svanninge (1887); Ved sengetid (1889); Læsende kvinde i en seng (1889-91); Novembersol (1890-91); Aftenleg i Svanninge Bakker (1890); Skomager Henning (1891); Stien til Svanninge (1892); Ved Nadverbordet (1893-95); Landskab ved Svanninge med grøn vintersæd (1900); Lavvande ved Fyns Hoved (1904); Parti fra Mejlø (1904); Dødens komme (1905); Sommerblæst, marine fra Fyns Hoved (1906); Sildebådene står ud fra Kerteminde Havn (1907); Besse (1908); Fyns Rev (1909); Den første forårsdag (1910); Sandbåde i Arno (1911); To damer i en sofa (1917); Dame i nøddegang (1921); Junimorgen (1921-23); Ved morgenkaffen (1922-25). I Statens Museum for Kunst: Rugmark ved Svanninge (1887); I høstens tid (1887); Dødsfald (1890- 92); Moder og datter (1898-99); Ved forårstid (1901); Den første sne (1905); Ankerliggere (1906); Over Kærby Bakke, vinter (1917); Vinteren er kommet, landskab med skøjteløbere (1919-21); Dorthealiljerne blomstrer (1926-27). Andetsteds: Mark med græssende køer (1884, Fyns Kunstmus.); Ved skoven (1885, Hirschsprung); Aften og erotik (1889-91, Nat.mus., Sth.); Morgen (1890, Göteborgs Konstmus.); Selvportræt (1890-91, Nasjonalgal., Oslo); Svanninge bakker (1890-91, Vestsjæll. Kunstmus.); Foråret (1891-93, Hirschsprung); Bygevejr i juli, Svanninge (1898, Ordrupgaard); En moder der fortæller sine børn historier (1898-99, smst.); Frokosten (til Johs. V. Jensens digt, 1906); Moder med barn (1907, Aarhus Kunstmus.); Døden og moderen ved vuggen (1907, Fyns Kunstmus.); To børn begraver en fugl (1917-25, Johannes Larsen Mus.); Martins gård, vinter (1919, Vejen Kunstmus.); Pløjemanden og mågerne (1920-28, Vejle Kunstmus.); Ved Over Kærby (1921-24, Davids Saml.); Fynsk vinterlandskab (1922, Esbjerg Kunstmus.); Sneen smelter (1925-27, Thorvaldsen Med.); Havegang langs en buxbomhæk (1927-30, Ystad Mus.); Kirsebærtræ sidst i februar (1928, Esbjerg Kunstmus.); Karlene kører is (Nat.mus., Sth.). Portrætter: Marie Syberg (1891-93, Fyns Kunstmus.); Anna Syberg (buste, hugget i marmor af Hans Syberg, 1893, Faaborg Mus.); Barneportræt, Hans (1896); Johannes Larsen, Småland (1899); Selvportræt (1902, Ordrupgaard); Hedevig Lützhöft (skitse, 1908, Faaborg Mus.); Sønnen Ernst, Pisa (1912, smst.); Joakim Skovgaard, der spiler sommerfugle (1914, Skovgaard Mus.); Selvportræt (1916, Faaborg Mus.); Rille, maleren Ernst Syberg som dreng (1917, Aarhus Kunstmus.); Kunstnerens datter Clara (Nolle) (smst.); Johannes V. Jensen (1936, Johannes Larsen Mus.); Komponisten, sønnen Franz (1934, 36, smst.). Dekorationer: Og Døden gik med hendes barn ind i det ubekendte land (1930- 33, H.C. Andersens hus, Odense); Moderen og tornebusken (1930-34, smst.); endv. akvareller og tegn. i Kobberstiksaml.; Faaborg Mus.; Davids Saml.; Johannes Larsen Mus.; Ordrupgaard; Stat. Mus. for Kunst; Aarhus Kunstmus.; desuden træsnit og litografier. Bogillustrationer m.v.: Bidrag til Julebogen, 1894; Taarnet, 1894; Historien om en moder (1895-98, 18 tegn. i pen og bly, Kobberstiksaml.); Henrik Pontoppidan: Vildt, 1899 (2. udg.); Foren. Fremtidens Da. sagn og eventyr, 2. saml. (4 dateret 1904, 1905); St.St. Blicher: Søren Kanne (ca. 1900-05, udg. 1950); H.C. Andersen: Den grimme ælling (1915, udg. 1938). Skriftlige arbejder: Kunstbl. 1909-10, 74-82; Det nye Kunstbl., 1910- 11, 32-39; Tilskueren, 1933, I, 160-64; De unge Aar, 1943.

Literature

Pol. 25.3.1894 (E. Hannover); 14.4.1907 (Gudmund Hentze); Karl Madsen i: Kunstbl. 1909-10, 376-79; P. Uttenreitter i: Samleren 1926, 218-20; Herman Madsen i: Fynsk Hjemstavn, 1928, 17-19; 1932, 97-103; Johannes V. Jensen: Form og Sjæl, 1931, 47-54; L. Swane: Faaborg Mus., 1932; Herman Madsen: F.S. som Illustrator, 1933; samme: Den fynske Malerkunst, 1935, 51-61; P. Uttenreitter: F.S., 1935; Karl Madsen, Svend Rindholt i: Samleren, 1937, 145-47; Elise Konst. Hansen: Samliv med da. Kunst, 1937, 24-33; Herman Madsen: F.S., 1937; S. Derkert i: Konstrevy, 1938, 54-57; Carl G. Laurin i: Samleren 1938, 81-84; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; P. Uttenreitter i: Danmark, 1940, 310-15; Hakon Hedemann-Gade: Från Skovgaard til Martin Emond, 1944, 43-47; J. Zibrandtsen: Moderne da. Maleri, 1948; Ernst Mentze: Johannes Larsen, 1955; Vilh. Jensen: Min fars hus, 1976; H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979; Hanne Abildgaard og Lennart Gottlieb i: Kat., Grønningen, de tidlige år, 1990; Alena Marchwinski i: Kunstmus. Årsskr., 1990; E. Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; Vera Rasmussen i: F.S., Faaborg Mus. 1992; Karin Meisl: Bondemaler og baron, 1992; Erland Porsmose: Den store sommer, 1996.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.