Nils-Ole Lund

Weilbach information

Genealogy

Lund, Nils-Ole, *1930, arkitekt og billedkunstner. *20.8.1930 i Ribe. Forældre: Adjunkt, senere rektor Erik Lund og cand.mag. Oda Helene Nielsen. ~1.6.1968 i Oslo med filmscenograf Anne Siri Bryhni, *3.6.1942 i Trondheim, Norge, datter af sekr. Finn B. og Solveig Anglevik.

Biography

Nils-Ole Lunds langvarige virke i Norden, først og fremmest Norge, har motiveret ham til, både som lærer og skribent, at interessere sig for nordisk arkitekturs udvikling. I 1950erne og 60erne deltog L. med skiftende partnere i arkitektkonkurrencer, hvor han som regel opnåede at blive præmieret. Især et projekt har vakt opmærksomhed, forslaget til en bebyggelsesplan for en ny bydel, Skjetten, i Skedsmo Kommune ca. 20 km nordøst for Oslo. L.s projekt, der vandt 1. præmie, anviste en mulighed for at skabe varierende boligmiljøer inden for en ordnende helhed, og der var lagt vægt på, at planen tilskyndede til dannelsen af uforpligtende beboerfællesskaber med bevarelse af privatlivets fred. 2. præmien gik til de norske arkitekter Resen, Throne-Holst og Hultberg. På kommunens tilskyndelse dannede 1.- og 2. præmietagerne et fællesskab, I/S Skjettenprojektering, som projekterede bydelens 1100 rækkehuse, der er opført i årene 1970-73, og som i hovedsagen blev en realisering af L.s konkurrenceforslag. Som lærer har L. været inspirerende og som rektor for Arkitektskolen i Århus en dynamisk leder, der har formået at give skolen en særlig profil og skaffe den mange internationale kontakter. Under et længere ophold i USA begyndte L. som fritidssyssel at lave collager af udklip fra arkitekturtidsskrifter. Han skabte billeder, som var kritiske, humoristiske eller afslørende kommentarer til aktuelle tendenser i arkitekturen. De er udført med billedkunstnerisk talent og stor gennemslagskraft, hvilket har gjort L. efterspurgt som plakatkunstner og illustrator. Som kritiker og analytiker er L. skeptisk over for modestrømninger i arkitekturen, bl.a. 80ernes postmodernisme.

Education

Stud., Fr.cia Gymn. 1948; Kunstakad., Kbh., Ark.sk., afg. 1953.

Travels

Jugoslavien, Grækenland 1957; Rusland, Japan 1962; USA 1967, 1976; bosat i Norge 1955-65; Sth. 1956.

Occupations

Knut Knutsen, Oslo 1955-56; Lennart Tham, Sth. 1956; egen tegnestue i Skedsmo, Norge 1965-73. Docent ved ark.afd., Norges Tekn. Høysk., Trondheim 1963- 65; prof. ved Ark.sk. i Århus fra 1965; rektor smst. 1972-85; gæsteprof. ved ark.sk. ved Washington Univ., Saint Louis, USA 1976; præs. for Den europæiske Ark.sk.foren. (1987-91); fmd. for red.udv. for tidsskr. Ark. fra 1989.

Scholarships

C.F. Hansens Pr. 1959; Lars Backers Legat 1962; Herm. M. Schirmers Legat 1962; æresdr., Lund Univ. 1995.

Exhibitions

Charl. Forår 1952, 1958-60, 1963, 1965; Charl. Eft. 1967, 1981 (collager), 1986; Steinberg Gal., St. Louis, USA 1976 (collager); Kunstforen., Oslo 1977, 1985; Deutsches Arch. Mus., Frankfurt 1984; Image et imaginaires d'arch., Pompidoucentret, Paris 1984; Bau, Steine, Scherben, Deutsches Arch. Mus., Frankfurt am M. 1984, Louisiana, Humlebæk 1985; Inst. franais d'arch., Paris 1988; Da. Ark.center, Gl. Dok. 1989; Landespav., Stuttgart 1990; Chicago Art Inst., Chicago, USA 1992.

Artworks

Arkitektur: Hist.-filosofisk fakultet, Oslo Univ., 1. etape (1958-62, 1.pr. 1958, s.m. Leif Olav Moen); rækkehuse, Skjetten, Skedsmo, Norge (1965-73, s.m. Jan Resen, Einar Throne-Holst, Erik Hultberg); fleksible facader til rækkehuse, Lutvannskollen, Oslo (1978, s.m. samme). Konkurrencer: Sk. ved Klausdalsbrov., Gladsaxe (1955, 1.pr., s.m. Gert Edstrand og Ove Kildetof 1955); Byplan for centrum i Moss, Norge (1959, 1.pr., s.m. Håkon Mjelva, 1959); Krematorium, Bærum, smst. (1959, 3.pr., 1962); Kirke i Bergen (1962, 2.pr., s.m. Christian Fosse og Stein Aasen); Bebyg.plan for Skjetten området, Skedsmo, Norge (1965, 1.pr.). Billedkunst: Talrige collager fra 1976. Skriftlige arbejder: Teoridannelser i arkitekturen, 1970; Bybygning, 1982; Nord. Ark., 1991; Collage Arch., 1990; adsk. ark.kritiske artikler m.m. i da. og udenlandske tidsskr.

Literature

Byggekunst 5, 1965 (Oslo Univ.); Ark. 1973, (Skjetten); Jahrbuch für Arch., 1983; Living Arch. 2, 1984; Image et imaginaires d'arch., Centre Georges Pompidou, Paris 1984; Bau, Steine, Scherben, Deutsches Arch. Mus., Frankfurt am M. 1984; Revision of the Modern Arch. Design, 1985; Pol. 30.3.1989 (Hans Jørgen Poulsen); 19.8.1990; Berl. Tid. 19.8.1990; Arch. and Urbanisme 258, 1992.

Author: Poul Erik Skriver (P.E.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.