Jens Sørensen

Weilbach information

Genealogy

Sørensen, Jens, 1887-1953, maler. *28.9.1887 i Kolding, ?29.9.1953 i Roskilde, begr. i Kolding. Forældre: Skomager, senere opsynsmand ved Kolding Haandv.- og Industriforen. Jørgen August S. og Jensine Hansen. Ugift.

Biography

Jens Sørensen anerkendtes efter nogle trange år som et uomtvisteligt talent, men hans arbejder kritiseredes for en meget ujævn kvalitet. Selv opfattede han sig som den sidste romantiker. I det mindste i holdning og motivvalg kan han anses for 1920rnes efterfølger til Oluf Hartmann og J.A. Jerichau. Hans udlandsrejse bragte ham både til Paris og Berlin, men betragter man hans produktion, kan der ikke herske tvivl om, at det var i Weimarrepublikkens turbulente kunstmiljø, han fandt den inspiration, han havde brug for. Den tidlige religiøse serie kan således sidestilles med Emil Nolde, den politiske allegori Dantons Død med bl.a. Max Beckmann. Også de farverige Dyrehavsbilleder og S.' særlige interesse og evner for portrætskildringen har paralleller i samtidens tyske kunst. Stilistisk præges han, med Danton- og Klassekampbillederne som de mest radikale, af en stærk nyromantisk kolorisme og nybarok komposition. I de mest vellykkede billeder kan han siges at repræsentere noget så usædvanligt i dansk kunst som en selvstændig nordisk syntese af Delacroix og førnævnte Beckmann.

Education

I billedskærerlære i Kolding; Tekn. Sk. smst.; i Kbh.; Kunstakad. Kbh. jan. 1910, elev i 2 semestre.

Travels

Paris, Berlin ca. 1921.

Occupations

Scholarships

Benny Claudi-Petersen 1922, 1928; Hielmstierne-Rosencrone 1923; Ronge 1924; Akad. 1925-26, 1930-31; Carlsons Pr. 1930; Eckersberg Med. 1932; Raben- Levetzau 1932; J.R. Lund 1932; Zach. Jacobsen 1936; Aug Schiøtt 1942; Wolf 1946.

Exhibitions

KE 1911, 1918-20, 1922-29; Dyrehavens Malere 1919-20; Charl. Forår 1923, 1925-26, 1928; Charl. Eft. 1929; Den frie Udst. 1930, 1932-36, 1939, 1941, 1943- 44, 1946-47, 1954; Foraarsudst., Odense 1931; Frie jyske Malere, 1932; Deense kunst, Stedelijk, Amsterdam 1934; Rundskueudst., Charl.borg 1936; Mit bedste Kunstværk 1941; 500 års da. portrætter, Charl.borg 1961; Den Fries mindeudst., Kunstforen. Kbh. 1966; Å-udst. 1967 (mindeoph.). Separatudstillinger: Århus 1944, 1947; Kunstforen., Kbh. 1954.

Artworks

Opstilling (udst. 1911); Kristus-serie på 4 billeder (bl.a. Nedtagelsen fra korset, 1919, Trapholt); Syndfloden, efter skibbruddet (ca. 1920, Nordjyll. Kunstmus.); Selvportræt (1920, Stat. Mus. for Kunst); Fra Dyrehavsbakken (1922, Fyns Kunstmus.); Dantons død (1923); Aften på Dyrehavsbakken (1928, Stat. Mus. for Kunst); Selvportræt (senest 1929, Storstrøms Kunstmus.); Skolerytteren (udst. 1932, Aarhus Kunstmus.); Portræt af maleren Gitz Johansen (Eckersberg Med. 1932); Klassekamp (1932); Skagen Sønderstrand (1936); Selvportræt med cigar (Ordrupgaard, samme motiv i Vejle Kunstmus.).

Literature

BT 9.3.1924; 9.3.1934; Pol. 21.5.1926; 6.4.1943 (Axel Salto); 28.9.1947 (K. Borchsenius); 30.9.1953 (nekr.); Ekstrabl. 29.11.1929; Berl.Tid. 28.8.1937; Leo Tonti: J.S., 1937 (Da. Kunstnere, III); Kræsten Iversen i: Kat., Den frie Udst. 1954, 15-17; Bente Scavenius: Den frie Udst. gennem 100 år, 1991.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.