August Lundstein

Weilbach information

Genealogy

Lundstein, Georg August Julius, 1886-1926, maler. *12.4.1886 i Næstved, ?1.1.1926 i Køge, begr. smst. (Skt. Nikolaj Kgrd.). Forældre: Købmand Georg August L. og Anna Helena Maria Michelsen. Ugift.

Biography

August Lundstein malede interiører, landskaber og små portrætter. Han betragtedes som lovende, men fik tuberkulose og døde i en ret ung alder på Køge Sygehus. L. var en enspænder, der levede tilbagetrukket fra familie og venner, efter at han var flyttet til Køge og et par år boede hos lærer, borgmester Niels Koefoed. L.s landskabsbilleder blev sammenlignet med Julius Paulsens kunst, og portrætterne karakteriseredes som værende ud over det sædvanlige, både i personkarakteristikken og i den maleriske behandling. Køge Havn er, trofast mod motivet, gengivet fra syd mod Toldboden og med kirken i baggrunden.

Education

Elev af Anton Dorph.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1918-22, 1924, 1926; Som de så Køge, Køge Gal. 1974. Separatudstillinger: Kunstboden, Hyskenstræde, Kbh. 1926 (mindeudst.).

Artworks

Landskab, Frederiksdal (udst. 1918); Finlandsgade, Amager (udst. 1919); Ved Tranegårdsvej, Hell. (udst. 1921); Kastelsvolden (udst. 1922); Gartnerboligen ved Gammel Køgegaard (udst. 1924); Køge Kirke set fra Brochmands skole (1924, Byhist. Arkiv); Portræt af fru borgmester Niels Koefoed (udst. 1926); Motiv fra Køge Havn (Borgmesterkont., Køge, forsv.).

Literature

Berl. Tid. 16.2.1926 (K. Flor); Dagens Nyheder 18.2.1926 (Th. Faaborg); Victor Hermansen og Povl Engelstoft (red.): Køge Bys Hist., 1932, 305; Køge motiver ... som de så Køge, Køge Gal. 1974; P.A. Klein: Køge med pen og pensel, 1977.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.