Caspar Lübbeke

Weilbach information

Genealogy

Lübbeke (Lybcke, Lybeck, Løbbeke), Caspar, -1638-1675, snedker og billedskærer. Begr. 18.3.1675 i Roskilde (Gråbrødre Kgrd.).

Biography

Caspar Lübbeke etablerede sit værksted i Roskilde i slutningen af 1630rne og blev en af Roskilde-egnens mest produktive og alsidige snedkere. Hans profane snedkerarbejder er nu forsvundne, og han kendes for det kirkeinventar, der enten er dokumentarisk tilknyttet hans værksted eller bærer hans signatur. L.s værksteds kunstneriske niveau var svingende og bar præg af skiftende medarbejdere, blandt disse også sønnerne Johan og Jens, der var i lære hos faderen fra 1656 og 1664. L.s produktion kulminerede i arbejder, udført til Niels Trolle: Facaden på orgelhuset i Roskilde Domkirke og i egetræsgitteret til Trolles Kapel samme sted, hvis groteske rankeslyng er smukt inspireret af Caspar Finckes smedejernsarbejder i samme kirke. L.s ekspertise i udførelsen af snoede søjler til altertavler bragte ham leverancen af søjler til Hendrik Werners korgitter i Sorø sammen med fontelukket. Skønt hans virke faldt midt i 1600-tallet, virker hans brug af bruskbarokkens formsprog udvendig og er ikke integreret i inventarets arkitektoniske struktur. Hans force lå i beherskelsen af renæssanceornamentikkens geometriske former, slyngede profilmasker og fantasivæsener.

Education

Udd. i Nordtyskland, antagelig i Lübeck.

Travels

Indvandret til Danm.

Occupations

Opt. i Roskilde snedkerlaug 26.3.1638.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Snedkerarb. til Roskildegård (1639-40, forsv.); krucifiks til Skt. Ibs K., Roskilde, (1640, forsv.); altertavle til Solrød K. (1649); alterbordsforside til Ågerup K. (1651); orgelhus til Roskilde Domk. (1654); gitterværk til Niels Trolles Kapel, smst. (1655); til Otto Krags Kapel, smst. (1663-1664); stolestader til Vor Frue K., Roskilde (1649 og 1657); fontelukke og søjler til korgitter i Sorø K. (1657); prædikestol i Ry K. (1661); altertavle og alterbordsforside i Glim K. (1665); altertavle i Karlslunde K. (1668).

Literature

Chr. Axel Jensen: Snedkere og Billedsnidere, 1911, 115; V. Hermansen i: Roskilde Studier. 1944, 109-26; Danm. K., III, Kbh. Amt 1944-51; Danm. K., Sorø Amt, 1936-38.

Author: Hanne Jönsson (Ha.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.